Pergola med lågt staket

En pergola passar bra på altanen. Och bygger du ett lågt staket längs kanten får du ett härligt avgränsat uterum. Den här varianten kan du bygga för bara 5.000 kronor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
5000 kronor

Intro

I bygginstruktionen till höger på sidan kan du se hur du bygger den eleganta pergolan. Vi visar dig bland annat hur du mäter upp korrekt och kapar stolpar och reglar. Dessutom visar vi hur du får en vacker finish med ett räcke. Totalt kostar pergolan dig inte mer än cirka 5.000 kronor.

LÄS OCKSÅ: Pergola till trädgården

Instruktion

01
Uppmätning och kapning 5 Steg

Innan du börjar bygga på allvar ska du ha mätt upp ordentligt. På remstycket som ska göras fast i muren, ska du veta hur takreglarna ska placeras. Du kan lätt och precist mäta upp för dem, om du sågar till en läkt i den längd som du vill ha mellan reglarna, lägger den på remstycket och ritar upp efter den.

När du ska mäta upp för stolparnas placering, lägger du remstycket längs kanten av terrassen och ritar upp efter de mått som du har gjort för reglarna, som motsvarar stolparnas placering.

1

Mät upp på remstycket (A) var reglarna (B) ska placeras. Här används en läkt som är kapad i den längd som ska vara avståndet mellan reglarna, här 85,2 cm. Då går det snabbt att överföra måtten korrekt.

2

Placera remstycket (A) på terrassens ytterkant, där stolparna (E) ska vara, och överför måtten från remstycket. Nu har du den exakta placeringen när du ska skruva fast vinkelbeslag i stolparna.

3

Gör fast remstycket (A) i muren. Förborra först med ett 10 mm murborr för de långa karmpluggarna som remstycket ska fästas med. I ett trähus skruvas remstycket fast med långa skruvar i de bärande stolparna.

4

Slå i pluggarna, och skruva fast remstycket med 10 x 120 mm skruvar genom pluggarna. Skruvarna placeras med ett avstånd på ca.80 cm hela vägen längs remstycket.

5

Mät upp för taklutningen. Lägg en stolpe (E) och en regel (B) på terrassen. Mät 191,8 cm från botten av stolpen, placera regeln vid 190 cm, och rita upp. Lägg regeln vid 250 cm i den andra sidan, rita upp och såga till.

02
Stolpar och takreglar 12 Steg

Vid varje stolpe ska det placeras en regel. Stolparna är sågade med sneda snitt överst efter regelns lutning, liksom reglarna också är tillsågade med sneda snitt i ändarna.

De båda delarna ska fogas samman med en bladfog, så du ska såga spår i ändarna av alla reglar och i toppen av stolparna - halvvägs ned i träet - och det överflödiga träet ska huggas bort så att du kan göra en tät fogning. Det tar lite tid och kräver noggrannhet, men resultatet blir väldigt snyggt.

1

Såga spår i stolpar (E) och reglar (B), och hugg ut så att du kan göra bladfogarna. Ställ in kap-/gersågen så att den sågar halvvägs ned i träet i ändarna, och gör ett antal snitt. Hugg bort träet med stämjärn.

2

Stolpar (E) och reglar (B) är urhuggna och ligger nu redo för att fogas samman med vagnsbultar. Det är svårt att se att snittet är lite snett, då regeln ju har en sned lutning ned mot stolpen.

3

Stolpar (E) och reglar (B) sammanfogas med två 10 x 60 mm vagnsbultar. Håll först ihop stolpe och regel i fogen och borra hål med ett 11 mm borr. Slå i bultarna, sätt på muttern och spänn ihop dem.

4

Gör fast takreglarna (B) i remstycket (A) med 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag och 4 x 35 mm skruvar. När vinkelbeslagen sitter kan stolpar och reglar resas och skruvas fast. Håll reglarna på plats med tvingar.

5

Se om den första stolpen (E) står rakt. När den är på plats skruvar du fast den i vinkelbeslaget på terrassen med 4 x 35 mm skruvar.

6

Stolparna (E) görs fast i vinkelbeslagen med 4 x 35 mm skruvar. Alla vinkelbeslag är först monterade i terrassen, så att det blir lätt att skruva fast stolpen, när du har kontrollerat att den står helt rakt.

7

Fixera stolparna (E) tillfälligt med brädor, efterhand som de sätts på plats, och du har försäkrat dig om att de står helt rakt. Så kan du i lugn och ro skruva fast vinkelbeslagen i terrassen.

8

Såga till takfotsbrädorna (F). Lägg dem först på terrassen framför stolparna och märk upp var stolparna står. Då blir det lätt att såga till brädorna så att skarven hamnar mitt på en stolpe.

9

Takfotsbrädorna (F) skruvas fast i stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Använd gärna hjälpklossar, som brädorna kan vila på medan du skruvar.

10

Montera en vattbräda (F) längst ut och ovanpå takreglarna (B) när du har skurit till dem på längden. Den görs fast med 5 x 60 mm skruvar.

11

Montera en vattbräda (F) i andra änden, ovanpå takreglarna (B). Den placeras så långt upp som möjligt, här mot takrännan. Gör fast den med 5 x 60 mm skruvar.

12

Montera stolpen (D) mitt emellan stolpe C och E. När stolpen står i mitten ritar du upp var den ska sågas vid regel B, och sågar till den. Den skruvas fast med 5 x 100 mm skruvar snett in i takregeln.

03
Räcken och finish 9 Steg

Det krävs lite extra uppmätning och sågning om du ska bygga ett räcke med överliggare, och reglar som ska fästas diagonalt i en ram. Det är en god idé att montera delarna liggande på en skiva med små klossar i hörnena, då får du en mall att utgå ifrån. När den första är byggd, läggs de nästkommande delarna bara ovanpå, så går det lite snabbare, och du är säker på att de blir likadana.

Ovanpå takreglarna sätts smala lister fast diagonalt. De ska stötta de klätterväxter som växer upp med tiden.

1

Sammanfoga ramdelarna (N) och (P). Det är lätt om du lägger dem på en skiva, där du har ritat upp ramen. Skruva evt. fast klossar i skivans fyra hörnen. Ramen sammanfogas med 5 x 80 mm skruvar.

2

Placera regeln (H) diagonalt i ramen och rita upp hörnen. Det är här regeln ska sågas till så att den kan sättas diagonalt i ramen mellan två hörn.

3

Skruva fast den diagonala listen (H) i ramen när du har sågat till den. Gör fast den med 5 x 80 mm skruvar.

4

Såga till övriga reglar (K, L, J och M). De ska placeras på sidorna av den diagonala regeln. Såga även till två avståndsklossar, som säkrar samma avstånd mellan H och J. Reglarna fästs med 5 x 80 mm skruvar.

5

Bygg ihop resterande ramar ovanpå den första. Det går snabbt, och så är du säker på att de blir jämna. När alla facken är byggda, grundmålas de och stryks två gånger med heltäckande trälasyr.

6

Spänn ramarna på plats mellan stolparna med tvingar, en efter en. Skruva fast ramarna i toppen med 5 x 80 mm skruvar. Nederst görs de även fast med sneda skruvar, men genom sidan av bottenregeln (N).

7

Ramarna görs fast med en vinklad skruv, 5 x 80 mm, som går genom ramens översta del (N) och in i stolpen (E). Förborra för de vinklade skruvarna med ett 5 mm borr.

8

Här monteras överliggare (Q) i mörkt trä på räcket. Det ger en fin finish. Överliggarna är utsågade av terrassbrädor och fastgjorda med 5 x 60 mm skruvar nedifrån.

9

Montera listerna (G) på taket. Såga till dem på längden, och spika fast dem på takreglarna (B) diagonalt med 2 x 40 mm galvaniserade spik. Efteråt målas listerna. Det kan du evt. också göra innan du spikar fast dem.

Material

45 x 95 mm reglar:

 • 1 remstycke (A) à 453 cm
 • 6 takreglar (B) à 308,5 cm
 • 1 stolpe (C) à 197 cm
 • 1 stolpe (D) à 178,5 cm
 • 6 stolpar (E) à 191,8 cm

32 x 120 mm terrassbrädor:

 • Takfots- och vattbrädor (F) à 453 cm

15 x 32 mm lister:

 • Lister till taket (G), ca. 40 m

45 x 45 mm reglar till ramar:

 • 7 reglar (H) à 93,5 cm
 • 7 lister (J) à 60,5 cm
 • 7 lister (K) à 44,5 cm
 • 14 lister (L) à 23,3 cm
 • 7 lister (M) à 23 cm
 • 14 lister (N) à 85,2 cm
 • 14 lister (P) à 66,4 cm

20 x 70 mm nyatoh-brädor:

 • 7 överliggare (Q) à 85,2 cm

Dessutom:

 • 4 x 35, 5 x 60, 5 x 80 och 5 x 100 mm skruvar
 • 2 x 40 mm galvaniserade spikar
 • 10 x 120 mm karmpluggar
 • 22 vinkelbeslag, 70 x 70 x 70 mm
 • 12 vagnsbultar, 10 x 60 mm, inkl. brickor och muttar
 • Heltäckande trälasyr

Tidsförbrukning

Ca. 4-5 dagar

Pris

Ca. 5.000 kr.

Svårighetsgrad

Ett relativt enkelt projekt, men var noggrann med bladfogningarna och uppmätningen, så att stolpar-ne hamnar helt rakt.

Ritning

Multimedia

Snygga fogningar utan beslag

Om du sågar hack i remstycke, regel och läkt, får du snygga fogningar och slipper synliga beslag.

Reglarna vilar på ett remstycke på väggen.

Genom att såga hack i remstycket, som reglarna kan vila i, slipper du använda beslag. Reglarna skruvas sedan med en skruv ovanifrån och vidare ned i remstycket.

Snygga fogningar utan beslag

Om du bygger en läktkonstruktion, kan de tvärsgående läkterna vila i hack som är utsågade i reglarna. När du har lagt dem i hacken kan du göra fast dem med en skruv i toppen, så att den inte är synlig nedifrån.

3D-modell

Pergola

3D-modell

Korsande ribbor

På 3D-modellen kan du tydligt se hur de korsande ribborna ligger ovanpå reglarna.

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Pergola