Använd planket som bakre vägg i pergolan

Bygger du en pergola mot ett plank eller mot ett förråd (eller som i det här projektet) kan du använda dem som bärande konstruktion och nöja dig med stolpar vid framkanten.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.000 kronor

Intro

Det är någonting romantiskt med en pergola, som kan vara vacker och samtidigt ge en skyddad plats i trädgården, där du kan hitta skugga när solen steker.

Den enkla konstruktionen används nämligen till att stötta klätterväxter som med tiden växer sig till ett skuggande tak under sommarhalvåret.

Det är överraskande lätt att bygga en pergola. Du gör det på en helg om du följer Gör Det Självs vägledning.

Så lätt bygger du själv en pergola

En pergola består av upprättstående stolpar med tvärgående sparrar. Formen på dessa kan t.ex. vara runda.

Du kan själv bygga en pergola var som helst – längs med en mur eller fristående, med eller utan lutning på “taket”, målat eller i obehandlat trä – det finns massor av möjligheter.

Det är viktigt att du är noggrann med att få den bärande konstruktionen – en stolpe och två bärlinor – placerade helt rakt. Sedan är det ganska enkelt att lägga reglar och tvärgående sparrar ovanpå.

Redaktionen rekommenderar: På dessa sidor kan du finna inspiration och instruktioner för hur du kan bygga din egen pergola..

Bygg den pergola du gillar bäst

Så länge pergolan bara ska bära sig själv är du inte så beroende av bestämda avstånd mellan reglar och sparrar. Du kan därför lugnt sikta på att bygga pergolan precis så som du vill att den ska se ut.

I vår guide kan du se en pergola som lämpar sig att bygga själv, som är gjord som en enkel träkonstruktion med en stolpe och ett par bärande reglar, eftersom den är byggd i ett urtag vid ett skjul. Materialkostnaden är 2000 kronor.

Instruktion

01
Stolpe 3 Steg

Den här pergolan byggs i ett hörn mot ett förråd, så det behövs bara en enda stolpe. Den placeras i en stolpsko i ett hål fyllt med betong.

När du sätter stolpen i stolpskon ska du se till att stolpskon kan flyttas lite fram och tillbaka, så stolpen kan justeras i lod på plats. Lägg ett par klossar under stolpskon, så att den sitter på plats medan betongen härdar.

Om stolpen ska ställas på en befintlig terrass med plattor, är det smart att använda en jordborr. Den kräver lite plats, så du behöver bara ta upp en enda platta.

1

Plattan tas upp, så att du kan göra hål för stolpen. Det ska sättas på frostfritt djup, minst 90 cm. Använd en jordborr, som inte kräver så mycket utrymme.

2

Blanda betong som ska hällas runt stolpen. Det är en bra idé att välja en betongblandning som bara ska blandas med vatten.

Det är smart att BLANDA BETONGEN i en påse som det bara är att slänga efteråt.

3

Placera stolpskon och mät upp var den ska sitta. Då kan du kapa till den platta som ska ligga under beslaget helt exakt.

Plattan kapas med en vinkelslip.

02
Bärlina 4 Steg

Pergolans bärande konstruktion består, förutom stolpen, av bärlina och hammarband. Här ska bärlinan fästas mot trä. Den skulle också kunna fästas i en stenmur.

När du mäter upp bärlinan, ska du ta hänsyn till att takspärrarna kommer att ligga 2 cm lägre än deras faktiska höjd, eftersom vi sågar ett hack i dem, så att de ligger stabilt på bärlinan.

Här väljer vi att lägga takspärrarna i höjd med överkanten på det befintliga förrådet - det blir snyggast.

1

Mät upp var bärlinan (B) ska sitta. Här är det 17,5 cm från överkant på det befintliga förrådet. Om bärlinan ska sitta nära ett överhäng, tänk på att lämna ca 0,5 cm luft så att bärlinan kan komma på plats.

2

Här är det läkt på förrådet som ska tas bort. Det är viktigt så att bärlinan (B) kan sättas mot en helt jämn yta. Läkten sågas av, så att de kan stötta upp bärlinan. Använd en fogsvans eller ett multiverktyg.

3

Skruva i en lång skruv i den ena änden. Skruven ska placeras lite under bärlinans (B) slutliga placering, så att du bara behöver lyfta upp den lite när den ska fästas.

4

Lägg bärlinan (B) på plats. Först på den långa skruven, så att den kan vila där, medan du skruvar fast bärlinan i den andra änden.

Bärlinan fästs med 6 x 120-mmskruvar.

03
Hammarband 9 Steg

Hammarbandet ska placeras mellan stolpen och sidan av ett förråd. På förrådet sätts en balksko och i stolpen sågas ett hack som hammarbandet kan vila på. Det ger en stark konstruktion.

Bärlinan är nästan 4 meter lång. Det kräver rejält virke, en regel på 45 x 145 mm. Men det går eftersom pergolans konstruktion är “öppen”, så att den bara ska bära sig själv. Om vi skulle lagt tak på hade det varit nödvändigt att också sätta en stolpe i mitten under hammarbandet.

1

Fäst balkskon i hammarbandet (C). Den sätts här på förrådets ytterst hörn, så att den kommer i linje med stolpens framsida. Kom ihåg att det ska sågas ett hack i stolpen som hammarbandet ska vila på.

2

Kolla om hammarbandet (C) är skevt. I så fall ska buktningen vändas uppåt. Det ger starkast konstruktion. Var över huvud taget noggrann när du väljer trä, och välj alltid det som är rakast.

3

Lägg hammarbandet (C) i balkskon. Vänta med att skruva fast den tills den sitter rätt i andra änden vid stolpen.

4

Mät upp för hammarbandets (C) placering på stolpen (A). Fäst en hjälpläkt tillfälligt mellan förråd och stolpe, och en skruvtving så att hammarbandet hålls på plats vid finjustering.

5

Kolla med vattenpasset, att hammarbandet (C) är helt rakt. När det är exakt, kan du markera på stolpen var du ska såga ut för hammarbandet.

6

Såga ett hack i stolpen (A) till ham hammarbandet (C). marbandet (C). Hacket ska vara hälften så djupt som stolpens bredd.

Främst snedsågas stolpen så att vattnet lättare kan rinna ner från träet.

Det er smart att såga ett HACK I STOLPEN till hammarbandet. Det ger en stark konstruktion.

7

Hammarbandet (C) skruvas i balkskon när alla delar har justerats på plats. Här används 5 x 40-mm-ankarskruv.

8

Skruva hammarbandet (C) i stolpen (A). Fyra 5 x 90-mm-skruvar blir bra. Håll fast hammarbandet med en tving medan du skruvar.

9

Fäst stolpen (A) i stolpskon med 5 x 40mm-skruvar, när hammarbandet sitter fast. Ta sedan bort hjälpläkten så att du kommer åt att sätta takspärrarna.

04
Takspärrar 4 Steg

Nu är det dags för takspärrarna, som ska ligga på bärlina och hammarband.

För att få en stabil konstruktion ska det göras två hack i varje spärr - ett i var ände - så att de ligger stabilt. I den ände som ska fästas vid bärlinan, sågas hörnet av takspärren (2 cm djupt och 5 cm långt). Då kommer takspärren att ligga i höjd med överkanten på det befintliga förrådets ovansida.

I den andra änden, där takspärren möter hammarbandet, ska göras ett 2 cm djupt hack, så att takspärren får bra kontakt med hammarbandet.

1

Rita på takspärren var det främre hacket ska vara. Använd en mallkloss - då går det snabbt. Kom ihåg att knuffa takspärren ända upp till bärlinans bakkant, så att hacket hamnar på rätt ställe.

2

Stäm ut hacken när du har sågat 2 cm ner i vardera sida. Träet slås av lite i taget med ett stämjärn.

3

Lägg takspärrarna på plats. Här placeras Här placeras de med ett avstånd på 56 cm. Det är en bra idé att fästa en tillfällig hjälpläkt mellan bärlina och hammarband. Det håller ihop konstruktionen, så att det blir enklare att få takspärrarna på plats.

4

Spänn ett murarsnöre i änden av takspärrarna. Då är det lätt att markera var det ska sågas, så att alla takspärrar blir lika långa. De tas ner och sågas till med ett vinkelrätt snitt.

Skruva fast takspärrarna med långa skruvar, 6 x 120 mm. Förborra med ett 6 mm borr, så att träet inte spricker.

Det är smart att SPÄNNA ETT MURARSNÖRE i höjd med takspärrarnas ändar. Då ser du lätt hur långt de ska sticka ut.

05
Läkt och finish 6 Steg

På takspärrarna ska det sättas tvärgående läkt. Då får pergolans tak ett slags flätat mönster, som kan vara stöd åt de växter som ska växa över “taket”.

Här används sju läkt som placeras på 30 cm avstånd. Det blev snyggast och det är faktiskt vad det främst handlar om när det gäller de tvärgående läkten. De spelar inte någon stor roll för själva konstruktionen.

När läkten har monterats, ska de sågas till i ändarna och alla ändar ska strykas med träskydd.

1

Lägg de tvärgående läkten på takspärrarna. Läkten sätts här med 30 cm avstånd. Börja med att sätta fast de längst bak och arbeta dig sedan framåt.

2

Läkten fästs med 5 x 90 mm-skruvar. Kom ihåg att förborra. Det är viktigt att du inte skruvar i skruven för hårt. Då bildas det ingen fördjupning där det kan samlas vatten.

3

Skarven mellan stolpe och hammarband tätas med silikonmassa, så att vattnet inte kan tränga in. Gör du inte det, riskerer du att träet murknar snabbt.

Det är smart att FÖRSLUTA SKARVEN överst på stolpen, så att det inte tränger in vatten.

4

Läkt och hammarband sågas till på längden. Här har vi valt att de ska sticka ut lite över den sista takspärren.

5

Måla ändarna på läkt och takspärrar, som du har sågat till. Målningen är snabbt överstökad den här gången!

Det är viktigt att ändträet stryks grundligt, eftersom det är här träet suger som mest.

6

En fin, skuggig plats under rosentaket.

Material

 • Stolpe, 95 x 95 mm
 • Reglar, 45 x 95 mm (bärlina) och 45 x 145 mm (hammarband)
 • Läkt, 34 x 70 mm eller liknande
 • Stolpskor och balkskor
 • Ankarskruv, 5 x 40 mm
 • Skruvar, 5 x 90 och 6 x 120 mm
 • Silikonfogmassa

Specialverktyg

 • Jordborr

Tidsförbrukning

2-3 dagar inklusive målning.

Pris

Ca 2.000 kr.

Svårighetsgrad

Det är inte ett svårt projekt, men var noga med att placera stolpar och hammarband helt rakt.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Pergolan

Pergolan är byggd efter smarta principer, som du kan ha nytta av i många andra byggprojekt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stolpskon förankras

Stolpskon har förankrats i 90 cm plintbetong.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Bärlinan fästs

Bärlinan har fästs i väggen med en balksko.

Öppna 3D-modell

Video

TIPS: Djupstopp till handsågen

TIPS: Sätt upp långa brädor - ensam

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Pergola