Pergola som rumsavskiljare i den stora trädgården

Gör som trädgårdsdesignerna och dela upp den stora trädgården i flera rum. En enkel pergola med stolpar och ett "tak" av tvärgående reglar passar utmärkt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

När en trädgårdsarkitekt planerar en trädgård försöker han eller hon att dela upp den i flera rum och som ”väggar” används rabatter eller buskar. Orsaken är att en rumsindelad trädgård blir mer spännande och livfull. En pergola är perfekt som ”vägg”. För det första delar den tydligt och klart tomten. För det andra utgör själva pergolan ett eget rum. Om man sedan låter pergolan täckas av klätterväxter kommer den att i hög grad bidra med grönska.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om pergolor

Det är alltid bäst att redan från början bestämma vilka växter du har tänkt plantera vid din pergola. Orsaken är att du då kan anpassa pergolans form eller utseende – dvs. höjden, bredden, avståndet mellan stolparna, avståndet mellan sparrarna och dimensionerna. Om du t.ex. vill plantera fruktträd på spaljéer mellan stolparna, bör de stå högst fyra meter från varandra. Vill du plantera klätterväxter och hoppas att de bildar tak över pergolan, bör du placera taksparrarna tätt så att klätterväxterna har något att fästa på.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett härligt lusthus

Klätterväxterna har planterats och även om de inte har vuxit upp, utgör pergolan ett rum på tomten.

Instruktion

01
Sätt stolparna på plats 10 Steg

Innan du sätter igång bör du ha bestämt vad du vill plantera runt stolparna, och om det ska växa något mellan dem. Det har nämligen en viss betydelse för hur långt det ska (bör) vara mellan stolparna. Här sätter vi dem på var fjärde meter och därför blir pergolan aldrig riktigt tät.

Varje stolpe grävs här ner 60 cm, även om den borde ner minst 100 cm. Men konstruktionen blir så stark att den tål om en stolpe trycks upp en liten bit av tjälen.

1

Mät och markera för hålen. Här kan vi följa kanten på den stensatta gången. Har du ingen gång att följa spänner du en lina mellan de punkter som markerar de två yttre stolparna.

2

Gräv hål. Om marken är lättarbetad kan du kanske klara dig med en jordborr. Annars får du gräva med spade och ev. hacka och spett.

3

Kolla att hålet har rätt djup. Här har vi valt att göra alla hål cirka 60 cm djupa. TIPS: Lägg ev. en list eller brädbit över hålet så är det blir lättare att mäta djupet.

4

Stolpen (A) placeras mitt i hålet. Stöt den hårt ett par gånger mot bottnen så att löst grus och jord packas.

5

Stick fyra käppar snett ner i marken. Kolla att stolpen står lodrätt innan du skruvar fast käpparna på stolpen. Mät stolphöjden. Den ska vara minst 255 cm från marken och upp till toppen.

6

Häll torrbetong i hålet. Komprimera den lite med en käpp eller list. TIPS: Häll först 10-15 cm grus i hålet så att stolpänden inte gjuts in i betong för det kan minska stolpens livslängd.

7

När du fyllt hålet till 2/3 med betong häller du på en skvätt vatten. Se på säcken hur mycket som behövs! Ju mera vatten du häller i, desto svagare blir betongen när den har härdat.

8

Blanda torrbetong och vatten med en käpp under ett par minuter. Vattnet sugs in i resten av betongen efter ett tag.

9

Innan betongen härdar ska du kontrollera att stolpen står lodrätt. Fyll på matjord från betongen upp till marknivån.

10

Nu står stolparna fast i sina betongklumpar. Medan betongen härdar kan du markera en fast nivå nertill, som du sedan använder vid monteringen av överliggarna.

02
överliggarna monteras 6 Steg

När betongen har härdat (det tar två-tre dagar) kan du fortsätta arbetet genom att montera överliggarna. De ska nu fästas på rätt höjd.

Här placerar vi dem så att underkanten hamnar 240 cm över marknivå - eller rättare sagt: över våra mätpunkter.

Överliggarna förlängs med gerberskarvning (se textruta på nästa sida). Det ger en stark skarv och vi slipper sammanfogning på en endast 10 cm tjock stolpe.

De nedre fasta mätpunkterna används som bas när du markerar för placering av överliggarna.

1

En stödbräda spänns fast mellan två stolpar. Se till att brädan hamnar vågrätt. Här använder vi en taksparre, men den ska användas endast medan överliggarna monteras.

2

En överliggare (B) läggs upp på stödbrädan och fästs med 5 x 90 mm skruvar, när den ligger vågrätt. Här har du nytta av en medhjälpare och två stegar.

3

I den ena änden kapas överliggaren, så att den sticker ut 57 cm från stolpen. De 57 cm är lika med en sjundedel av avståndet mellan två stolpar.

4

Skarvning av överliggaren kan utföras med beslagplåt eller gerberbeslag. Här väljer vi en billigare lösning. Vi använder en brädbit (D), som fästs med 5 x 50 mm skruvar.

5

Nästa överliggare läggs upp på en stödbräda, även den placerad 240 cm ovanför mätpunkten. Nu kan brädbiten skruvas fast i överliggaren, och stolparna och resten av överliggarna monteras.

6

När alla överliggare har monterats kan du såga av stolparna. Såga någon cm ovanför överliggarna så att du får plats att fästa ett stolplock längst upp på varje stolpe som skydd mot inträngande vatten.

03
Tvärgående taksparrar 5 Steg

Ovanpå överliggarna och vinkelrätt mot dem placeras taksparrar. Om du önskar ett tätt tak av klätterväxter bör du placera taksparrarna relativt tätt och ev. komplettera med längsgående reglar ovanpå taksparrarna. Då får växterna något att klättra på. På denna pergola fästs inga reglar och vi monterar en taksparre på cirka var 70:e cm.

1

De tvärgående taksparrana (C) sågas till önskad längd. Här har vi valt att dessutom kapa dem snett i varje ände för att de inte ska verka så bastanta.

2

Med en cirkelsåg görs ett antal sågspår (vid sidan av varandra) till urtag. Urtagen görs här 48 mm breda och överliggarna är 50 mm, och därför ska sparrarna slås ner över överliggarna.

3

Träet mellan sågspåren stäms bort med ett vasst stämjärn. Därefter är sparrarna klara för montering. Lägg märke till att vi har spänt ihop sparrarna medan vi sågar och stämmer ut.

4

Markera för sparrarna på överliggarna. Här monterar vi dem på var 70:e cm.

5

Skruva fast varje taksparre med en 5 x 50 mm skruv i varje ände. Skruvarna dras snett ner i träet från ena sidan. På den andra överliggaren dras skruvarna i från den andra sidan.

Material

• 100 x 100 mm stolpar (A) av tryckimpregnerat trä, 390 cm långa
• 50 x 150 mm överliggare (B) av tryckimpregnerat trä , 400 och 480 cm långa. De första överliggarna i pergolan är 480 cm långa. På alla andra ställen är de 400 cm.
• 25 x 125 mm brädor (C och D) av tryckimpregnerat trä, 210 cm långa
• Stolplock
• Skruvar: 5 x 50 mm och 5 x 90 mm
• Ev. träolja och utelasyr/färg
• Torrbetong, 25 kilo per stolpe
• Växter efter tycke och smak

Specialverktyg
• Jordborr (kan hyras)

Tidsförbrukning

Räkna med upp till tre arbetsdagar och därtill torktid för betongen.

Pris

Under 5000 kr.

Svårighetsgrad

Arbetet är tungt, men det är inte svårt. Du ska använda vattenpasset flitigt. Bygget går lättare om du först gör en noggrann arbetsritning.

Ritning

Så här byggs pergolan

En pergola kan byggas av vilket material som helst från billig furu till exklusiv teak, från stål till lättbetong. Men principen är densamma oasvett materialval. Om du vill ha en tät pergola minskar du avståndet mellan stolparna och lägger reglar ovanpå de tvärgående taksparrarna (C). Då kan klätterväxterna bilda ett tätt tak.

  • Det bör vara minst 120 cm mellan stolparna för att du ska få en normal gång, även när växterna har klättrat upp längs stolparna.

  • Pergolan bör vara minst 220 cm hög så att du kan gå under den även om växterna hänger ner en liten bit.

  • De tvärgående taksparrarna (C) har snedsågats i ändarna för att inte verka så bastanta. Urtagen är 48 mm och de görs med cirkelsåg och stämjärn.

Så här byggs pergolan

Tips & Tricks

Stolparna ska stå stadigt

Se till att stolparna står stadigt. Det kan göras på flera sätt. Du kan t.ex. skruva fast fyra tvärbrädor på sidan av varje stolpe (1). Du kan också gjuta fast varje stolpe i betong (2). Tänk på att fasa betongen upptill utåt så att regnvatten rinner bort från stolpen. Den nedre delen av stolpen ska inte gjutas fast. Du kan även gräva ner betongplintar och fästa stolparna med stolpskor (3). Men då behövs snedsträvor upptill mellan stolpe och överliggare.

Fäst två brädlappar upptill och två nertill.

Gjut betongen med sned kant upptill.

Fäst stolpen i en betongplint i marken.

Så här görs en gerberskarvning

Överliggarna skarvas eftersom man inte kan köpa virke i hur stora längder som helst. Man kan skarva på stolparna, men eftersom de är 100 x 100 mm så vilar överliggarna på endast 50 mm och flera skruvar hamnar då tätt intill överliggarnas kortändar och det ger ingen styrka. Genom att göra en gerberskarv kan vi flytta skarven en sjundedel av överliggarens längd bort från stolpen. Här är det 400 cm mellan stolparna och en sjundedel är 57 cm. Det innebär att vi gör en gerberskarv 57 cm från stolpen, och till det kan vi använda beslag eller ett par brädbitar.

Till en gerberskarvning kan du använda hålplåt eller specialbeslag, som finns i flera utföranden. Enklast är dock att skarva med hjälp av en brädbit.

Detta gerberbeslag finns i höger-och vänstervariant och fästs parvis.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Pergola