Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När en trädgårdsarkitekt planerar en trädgård försöker han eller hon att dela upp den i flera rum och som ”väggar” används rabatter eller buskar. Orsaken är att en rumsindelad trädgård blir mer spännande och livfull. En pergola är perfekt som ”vägg”. För det första delar den tydligt och klart tomten. För det andra utgör själva pergolan ett eget rum. Om man sedan låter pergolan täckas av klätterväxter kommer den att i hög grad bidra med grönska.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om pergolor

Det är alltid bäst att redan från början bestämma vilka växter du har tänkt plantera vid din pergola. Orsaken är att du då kan anpassa pergolans form eller utseende – dvs. höjden, bredden, avståndet mellan stolparna, avståndet mellan sparrarna och dimensionerna. Om du t.ex. vill plantera fruktträd på spaljéer mellan stolparna, bör de stå högst fyra meter från varandra. Vill du plantera klätterväxter och hoppas att de bildar tak över pergolan, bör du placera taksparrarna tätt så att klätterväxterna har något att fästa på.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett härligt lusthus