Odlingslåda av robinia med plattor runt

I det här kapitlet visar trädgårdsanläggaren hur man bygger en odlingslåda av robiniaträ och lägger gångplattor runt bädden. Du lär dig att sätta av mått till bädden, samt hur du bygger upp ett stabilt fundament, som också kan användas om du tänker bygga en terrass.

Gör först en ritning

Du lär dig självklart också att bygga själva odlingslådan och lägga trädgårdsplattorna med fall, så att vattnet kan rinna av.När man bygger en odlingslåda är det bra att först göra en ritning. Trädgårdsanläggaren har ritat ut odlingslådans placering på tomten. Skissen följer materialmåtten. Som man kan se blir konstruktionen 3 gånger 2,4 meter.

Med utgångspunkt i ritningen sätter trädgårdsanläggaren först av ytterkanterna. Han tar till 10 cm extra i varje sida, för att ge utrymme att arbeta på.De två första spetten knackas därför ner i marken med ett inbördes avstånd på 2,6 meter.

Använd Pythagoras sats

Det markerar odlingslådand bakkant. Nu avsätts längden och trädgårdsanläggaren använder två måttband. Det ena är 3,2 meter, vilket svarar mot längden på 3 meter plus 10 cm extra i vardera änden. Det andra måttet är 4,12 meter, vilket är odlingslådand diagonalmått, uträknat med hjälp av Pythagoras’ sats: summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan.

Trädgårdsanläggaren bankar ner ett spett just där de två måttbanden korsar varandra. Då är han säker på att avsättningen blir helt rektangulär. Även till det sista spettet tar han ut längden och bredden med hjälp av de två stora måttbanden och där de korsar varandra knackar han ner spettet.

Därefter kryssmäter trädgårdsanläggaren markeringarna, alltså ser till att diagonalen är 4,12 meter även i andra ledden. Nu ska vi avsätta den höjd som trädgårdsplattorna ska ligga på.

Hitta rätt nivå för plattorna

Eftersom underlaget är ganska ojämnt tar trädgårdsanläggaren ut höjdmåttet med utgångspunkt i den högsta punkten i området. Det ger bäst resultat. Ett snöre spänns upp mellan de två första spetten och med hjälp av ett vattenpass väger trädgårdsanläggaren av dem.

Notera att snöret kommer att sitta en bit ovan mark vid det ena spettet. Här ligger lägsta områdets lägsta punkt. Nu sätter trädgårdsanläggaren ett snöre runtom markeringen och ser till att det befinner sig i våg. Vid den högsta punkten tvingas han gräva bort en del gräs så att snöret kan löpa fritt mellan spetten.

Behåll jorden i närheten

När höjden satts av ska vi gräva ur gott och väl 20 cm nedanför snöret. Jorden behöver inte flyttas långt, eftersom den snart ska användas för att fylla upp odlingslådan. När det mesta av jorden är urgrävd planar trädgårdsanläggaren ut gropens botten, så att det är lika djupt överallt.

Nu är gropen klar och trädgårdsanläggaren knackar ner ytterligare två spett i mitten av bädden för att dela in den i två fält. Då kan han mäta ut såväl in mot mitten som ut mot sidorna. Nu fyller vi i bärlagergrus i gropen. Gruslagret ska vara omkring 10 cm tjockt, vilket motsvarar ungefär en kubikmeter.

LÄS OCKSÅ: Så bygger du vackra, billiga odlingslådor

Använd markvibrator

Trädgårdsanläggaren fördelar gruset i gropen och kontrollerar höjden upp till snöret. Här är avståndet 8 cm. När vi kört över gruset med en plattvibrator packas det ytterligare 2 cm. Där själva bädden ska ligga vibrerar trädgårdsanläggaren inte gruset lika hårt. Därför markerar han nu var trädgårdsplattorna ska ligga.

Här packas gruset däremot ordentligt. När gångens placering markerats kör trädgårdsanläggaren över här med en liten plattvibrator, som är lätt att manövrera längs stigen. Trädgårdsanläggaren packar först stigen ordentligt. Som avslutning kör han över hela gripen en gång.

Om det är sommar och varmt ute bör du fukta gruset med en vattenslang, då packar det sig bättre samman. När hela området är vibrerat kontrollerar trädgårdsanläggaren djupet. Nu har vi 10 cm avstånd till snöret, så bärlagergruset är som planerat packat ca 2 cm. Nu ska vi avsätta konstruktionens mått mer precist, alltså utan tillägget på 10 cm i ändarna.

Mät ut för bädden

Trädgårdsanläggaren börjar i bäddens främre del och markerar 10 cm in från befintligt snöre där han knackar ner ett nytt spett i marken.Samma manöver upprepas i andra änden. Nu mäter han ut 2,4 cm till andra långsidan och knackar ner ännu ett spett.

Här använder trädgårdsanläggaren åter tekniken med två måttband. Det ena mäter längden, 3 m, och det andra diagonalen, som här ska vara 3,84 m. På så vis kontrollerar han att de tre spetten sitter rätt i förhållande till varandra. Slutligen knackas det sista spettet ner efter att trädgårdsanläggaren mätt ut längd och bred med de två måttbanden, precis på samma sätt som första gången han tog ut måtten.

Kontrollera spetten

Nu fäster trädgårdsanläggaren snören på de inre spetten. Han ser till att hålla samma höjd, genom att bära av snöret genom att lägga an det mot befintligt snöre. När snöret fästs hela vägen runt odlingslådan är det bra att efterkontrollera att det sitter fast ordentligt i hörnen.

Den yttre avsättningen som användes för att ta ut grundläggningen kan nu plockas bort. Trädgårdsanläggaren avsätter nu gångplattornas placering vid odlingslådan. Han mäter 60 cm in från snöret och knackar ner ännu ett spett.

Samma sak upprepas på andra sidan. Vi ska ha gångplattor på 60 cm bredd även framför odlingslådan. Därför placerar trädgårdsanläggaren två spett även här. Snörena som dras mellan de invändiga spetten ska ligga 2 cm högre än det yttre snöret. Då får man ett fall från odlingslådan och ut mot sidorna. Där snörena korsar varandra kontrollerar trädgårdsanläggaren att snörena ligger på samma höjd.

Lägg vanligt grus

Han trycker växelvis på det ena snöret och drar i det andra – det ska inte ha någon effekt på motsatt snöre.Nu är både gångplattornas och odlingslådans placering avsatta.Under gångplattorna ska det läggas 5 cm vanligt grus. Till att börja med lägger trädgårdsanläggaren ut 6 cm, så att det är 4 cm upp till snöret.

När gruset vibrerats packas det omkring 1 cm.Gruset fördelas längs gångplattorna. Där odlingslådan ska ligga fyller trädgårdsanläggaren bara på grus de yttersta 10-12 cm, där odlingslådans sidobjälkar ska ligga. Resten av gropen är fri från grus.

Vibrera igen

Trädgårdsanläggaren använder en asfaltsraka för att fördela gruset så jämnt som möjligt. Man kan också använda baksidan på en kratta. När gruset fördelats ska det vibreras. Om du är noga går det att vibrera rakt över snörena, bara du kommer ihåg att trycka ner snöret när maskinen kör över.

När gruset vibrerats sjunker det 1 cm, vilket lämnar 5 cm upp till snöret, vilket passar bra till markstenen, som är 5 cm tjock. Nu ska underlaget rätas av. Trädgårdsanläggaren använder två långa rör till den uppgiften.

Gör ett fall

Trädgårdsanläggaren gräver en lite ränna som precis lämnar plats för röret. När röret lagts på plats kontrollerar han att det är precis 5 cm upp till snöret. Först på vardera sidan och sedan i mitten. Trädgårdsanläggaren täcker sedan med grus så att röret ligger stabilt. Samma princip används också på andra sidan.

Här är snöret som sagt 2 cm längre ner, så fallet överförs automatiskt. Nu drar trädgårdsanläggaren av ytan med ett litet rätbräde. Han ser hela tiden till att det finns tillräckligt med grus vid avdraget.

I hörnen ska fallet löpa både ut mot sidan och framåt, så här fixerar trädgårdsanläggaren rätbrädets ena ände vid det invändiga hörnet, medan han drar av med andra sidan längs röret.

Nu flyttas rören, så att de ligger längs med bäddens framsida. Här kan det vara en fördel att ha ett extra rör. Trädgårdsanläggaren kan nu fortsätta med hörnet genom att åter hålla fast ena sidan av rätbrädet och dra av på samma sätt som innan. Samma arbetsmetod används även här.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Odlingslåda