Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Många trädgårdsgångar är av plattor eller sten. Men det finns fina alternativ – en trädgårdsgång kan byggas av trä. Det tar inte längre tid än det tar att göra en väl grundad gång av plattor.

I den här trädgården hade vi en trallaltan sedan tidigare och eftersom vi gärna ville kunna ta oss till växthuset med torra fötter, blev lösningen en gång byggd på en enkel regelkonstruktion i samma material som altanen.

Bygg altan på samma sätt

Under arbetet stötte vi på ett hinder: ett träd som stod precis där gången skulle gå. Vi kunde ha fällt trädet, men istället valde vi att låta gången gå runt. Det behövs bara en liten justering, så kan du bygga en avvikelse från den raka gången utan att försvaga konstruktionen.

Den här gången är bara en halvmeter bred, men den är i princip byggd som en altan så om du vill kan du använda samma konstruktion till att bygga dig en liten eller stor altan, fristående eller sammanhängande med en läcker trädgårdsgång av trä.

Redaktionen rekommenderar: Så lägger du ett perfekt trädäck

Ladda ned artikeln och hämta en steg-för-steg-vägledning till altanprojektet. Vi visar dig bland annat hur du bygger ett starkt underlag.