Förläng altanen med en snygg gång

Om du redan har en träaltan, är det inte så dumt att låta den fortsätta som en stig till exempelvis växthuset. Trägången är byggd med en enkel konstruktion. Samma konstruktion kan, om du vill, användas till att utvidga altanen eller lägga en ny.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En helg
Pris
1.500 kr.

Intro

Många trädgårdsgångar är av plattor eller sten. Men det finns fina alternativ – en trädgårdsgång kan byggas av trä. Det tar inte längre tid än det tar att göra en väl grundad gång av plattor.

I den här trädgården hade vi en trallaltan sedan tidigare och eftersom vi gärna ville kunna ta oss till växthuset med torra fötter, blev lösningen en gång byggd på en enkel regelkonstruktion i samma material som altanen.

Bygg altan på samma sätt

Under arbetet stötte vi på ett hinder: ett träd som stod precis där gången skulle gå. Vi kunde ha fällt trädet, men istället valde vi att låta gången gå runt. Det behövs bara en liten justering, så kan du bygga en avvikelse från den raka gången utan att försvaga konstruktionen.

Den här gången är bara en halvmeter bred, men den är i princip byggd som en altan så om du vill kan du använda samma konstruktion till att bygga dig en liten eller stor altan, fristående eller sammanhängande med en läcker trädgårdsgång av trä.

Redaktionen rekommenderar: Så lägger du ett perfekt trädäck

Instruktion

01
Bygg ett starkt underlag 6 Steg

Innan du bygger upp skelettet ska du försäkra dig om att jorden bär. Det betyder i princip att all matjord ska bort, tills du når leran.

Ett lager grus hjälper till att dränera jorden, och ett lager makadam ovanpå gruset gör det lätt att jämna till underlaget, så att det blir plant.

Själva skelettet är byggt av 45 x 70 mm reglar, som är upphöjda över makadamlagret med hjälp av beläggningssten. De ska ligga så högt att trallen som läggs ovanpå hamnar i samma nivå som den befintliga terrassen.

De yttersta reglarna ligger dubbelt för att ge plats åt trallen.

1

Gräv bort matjorden Du ska ner till den fasta jorden, så att underlaget blir stabilt.

2

Lägg ut makadam Lägg först ett lager grus och sedan ett lager makadam. Jämna till makadamen med räfsa tills det är helt plant.

3

Hitta rätt höjd Lägg upp en lång regel (A) på terrassens kant, och mät från regelns underkant ned till makadamen. Det är måttet på stenarna som ska stötta.

4

Bygg ett simpelt skelett Plankorna ligger här med ca. 50 cm mellanrum. De är understöttade med beläggningssten och ett lager murpapp som mellanlager. De yttersta reglarna ligger dubbelt.

5

Bygg runt hinder Med en stark “A-konstruktion” kommer du lätt runt olika hinder, som här där ett träd står i vägen.

6

En stark vinkel Styrkan i vinkeln får du genom att bygga som här (vi har färgat reglarna för att göra det tydligare).

02
Lägg på brädorna 4 Steg

För att dölja ändarna på trallen lägger vi här två kantbrädor. Vi låter dem sticka ut lite över dubbelreglarna i sidorna, så att det blir plats kvar åt trallen att vila på sidoreglarna.

Vi börjar med att lägga den första kantbrädan, så att trallen får stöd. Sedan lägger vi ut hela trallen och kapar den, så att den andra kantbrädan kommer att ligga lika bra som den första.

Se till att hålla löpande koll på måtten, så att antalet trallbrädor går jämnt ut med hela antal. Det kan du enkelt åstadkomma genom att reglera mellanrummen.

1

Gör ena kanten klar Lägg en kantbräda längs en av de yttre dubbelreglarna. Den ska precis täcka springan mellan dubbelreglarna. Skruva fast den i den yttersta trallbrädan.

2

Lägg på däcket Lägg på trallbrädorna så att de får stöd av kantbrädorna. I den andra änden ska de vara ordentligt långa.

3

Märk upp för kantbrädan Lägg den andra kantbrädan på dess slutgiltiga plats, och rita upp på trallbrädorna, så att de kan kapas till i längden.

4

Kapa trallbrädorna i längden Såga längs strecken med en sänksåg på skena, eller för en cirkelsåg längs en rak bräda. Till sist skruvar du fast den andra kantbrädan, och sedan är du färdig.

Material

  • 45 x 70 mm tryckimpregnerade reglar
  • 28 x 120 mm brunimpregnerad trall
  • 5 x 50 mm rostfria terrassskruvar

Tidsförbrukning

En helg, drygt.

Pris

Ca. 1.500 kr.

Svårighetsgrad

Det är ett enkelt sätt att bygga en trädgårdsgång eller en terrass på. Detta kan de flesta klara av.

3D-modell

3D-modell

Trädgårdsgång

Trädgårdsgången av trä är en enkel konstruktion.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Gräv ut och lägg grus

Översta lagret grävs bort, fiberduk läggs och så läggs ett lager med makadam eller grus.

Öppna 3D-modell

3D-modell

En enkel stomme

Här ligger reglarna med ca 50 cm mellanrum. De stöttas underifrån av stenar med ett lager syllpapp emellan. De två yttersta ligger dubbelt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

En skarp böj

Styrkan i böjen får du till genom att förskjuta reglarna i skarven i skift.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sätt täck- och kantbrädor

Trallbrädorna läggs så att de ligger kloss mot kantbrädan. Sätt sedan den andra kantbrädan.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgården