Bygg en stenkista

En ökande nederbörd kombinerad med tillproppade, gamla stenkistor leder till fler och fler översvämningar och ökar behovet av nya och större stenkistor.

Det är faktiskt inga större svårigheter förknippade med att bygga en ny stenkista. Särskilt inte om man har en minigrävare eller hyr en. Först gräver man ut till uppsamlingsbrunnen. Den ska ner 140 cm i marken.

Avloppet ska ligga minst 70 cm under jord. Förr i världen byggde man stenkistor genom att dumpa en mängd sten i ett hål i marken. Numera använder man oftast regnvattenkassetter av plast. Uppsamlingsbrunnen som har en diameter på 31,5 cm placeras i hålet och jorden packas.

Från uppsamlingsbrunnen gräver vi nu ut för det rör som ska föra vattnet vidare till regnvattenskassetterna. Röret, med en diameter på 11 cm, ska ner minst 70 cm i marken och ligga med ett fall på 1 cm per meter mot kassetterna.

Röret täcks med sand, avsedd för ändamålet. Sanden packas väl runt röet och fallet på en cm per meter kontrolleras.

I det här fallet ska vi använda 2 regnvattenskassetter som mäter 100x40x50 cm och som kan avvattna 29 kvadratmeter stycket. Även här ska det vara 70 cm upp till markytan.

Kassetten kopplas till avvattningsröret med hjälp av mellankopplingar och ett sammanfogningsrör. Hantverkaren använder en rörskärare för att kapa till avloppsröret. Rörskäraren ställs in efter rörtjockleken och trycks mot markeringen där röret ska kapas.

Genom att trycka och vrida verktyget sågas röret snabbt till. Och snittet är helt rakt. Rörbiten smörjs med ett vattenbaserat och teflonblandat glidmedel innan det sätts på plats.

Nu är den första kassetten ansluten. Den packas in i fiberduk så att det inte kan komma in jord i kassetten när den grävs ner. Den andra kassetten läggs ner i gropen vid sidan om den första. Den behöver inte anslutas till röret, eftersom vattnet fördelar sig jämnt i de båda kassetterna.

Båda kassetterna täcks in ordentligt med fiberduk.Därefter fyller vi på med sand, särskilt kring sammanfogningarna.Marken packas ordentligt runt fogarna.

Därefter kan stenkistan och rören grävas ner. Nu återstår bara att koppla ihop anordningen med husavvattningen. För att inte skada plattorna med minigrävarens skopa gräver hantverkaren för hand fram till avloppsröret.

Även här ska fallet vara en cm per meter. Den särskilda avloppssanden läggs ut och packas väl kring röret. Rördelarna fogas ihop och fallet kontrolleras löpande, så att det är rätt. Först nu tar hantverkaren upp hål i uppsamlingsbrunnen. En muff monteras och avloppsröret kopplas på.

Hantverkaren häller ut en smula vatten i markavvattningsrännnan. Då ser man om systemet fungerar innan man gräver igen hålen. Det fungerar.

Det ska vara minst tio cm från vattenytan i uppsamlingsbrunnen upp till avloppsrörets mynning. Jorden läggs ut och packas. Nu ska uppsamlingsbrunnens rör kapas, så vi behöver ett vattenpass.

Hantverkaren markerar var han ska kapa med vinkelslipen. En gummipackning monteras så att sand och grus inte faller ner i brunnen.

Täckplattan läggs på och området packas ordentligt innan plattorna läggs tillbaka. Med den nya dräneringen och en uppsamlingsbrunn som placeras en bra bit från huset lär det inte bli några översvämningar på många år.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården