Så här gör du en dagvattenkassett

Med en dagvattenkassett har marken chans att suga upp vatten från ett hus eller en altan så att du slipper leda det vidare till kommunens system. Dagvattenkassetten kan bespara dig stora utgifter, kan hjälpa naturen och avlasta avloppssystemet så att du slipper översvämningar. Och du kan själv gräva ner den på tomten.

Den optimala dagvattenkassetten

Kassetten tar genast hand om vattnet och samlar det varpå vattnet kan rinna ut i marken. Hur stor kassetten ska vara beror på avvattningsytans storlek och markens förmåga att uppta vatten.

Intro

När du bygger nytt garage eller anlägger en ny stenterrass är det klokt att också fundera på vart du vill leda regn- och smältvatten. Det enklaste och ofta det billigaste och mest miljöförnuftiga är att samtidigt gräva ner en dagvattenkassett på tomten. Då minskar du risken för att det blir översvämning ute och inne när det störtregnar. Du kan också leda ner vatten från villans tak till dagvattenkassetten.

En dagvattenkassett är som namnet antyder en stor behållare som i första hand kan samla upp det vatten som ett skyfall för med sig och sedan snabbt leder det vidare till marken, så att kassetten hela tiden kan fyllas upp med nytt vatten.

Flera fördelar med en dagvattenkassett

Det är flera och stora fördelar med att leda ut vattnet i marken i stället för att leda det till kommunens dagvattenledningar. Dessa blir ju snabbt fulla och då översvämmas tomten eller källaren. I samband med tillbyggnad krävs också nya avloppsrör för dagvattnet. Låter du en rörmokare lägga dem blir det dyrt. Lägger du en dagvattenkassett gör du det själv och billigt.

Det är en klar fördel för miljön att du har en dagvattenkassett, både för din trädgård och för miljön i övrigt. Regnvatten är ju ett positivt tillskott till vårt grundvatten.

En tredje och stor fördel är att dagvattenkassetterna avlastar kommunens dagvattenledningar. Det kommer fler och fler skyfall i takt med att klimatet ändras och då överbelastas alla ledningar, brunnslock slås upp och vattnet sprutar som fontäner ur brunnarna. Med kassetterna minskar du risken för översvämningar.

Undersök marken och reglerna

Innan du tar fram spaden och börjar gräva måste du undersöka markens beskaffenhet. Hur väl kan vattnet från en kassett sugas upp? Det har stor betydelse för om du ska ha en eller flera kassetter. Du måste också undersöka om din nya kassett uppfyller de regler och paragrafer många kommuner har när det gäller dagvatten.

Det är klokt att liera sig med en leverantör av kassetter för att vara säker på att kassetten får rätt dimension och placering. Och du bör kontakta kommunen innan du gräver.

Ladda ned hela artikeln och få en utförlig beskrivning av hur du själv anlägger en optimal dagvattenkassett.

Så stor ska kassetten vara

Markens förmåga att leda bort regnvatten avgör hur stor kassetten ska vara.
Det krävs ett visst arbete med att ta reda på hur stor en kassett ska vara. Först måste du veta hur stor yta som den ska få vatten från. Ju större yta, desto större kassett.

Men du måste också veta hur snabbt vatten sugs upp av marken. Ju långsammare, desto större kassett behöver du. För att bli säker på detta måste du antagligen göra ett enkelt test. Detta kan du få hjälp med av kassettleverantörerna, t.ex. www.wavin.se eller www.upo.se. Du kan t.o.m. beställa ett besök av en konsult som talar om hus stor kassett du ska välja.

Hur långt sjunker vattnet?

Ett infiltrationstest tar reda på hur snabbt vatten kan sugas upp av marken när denna redan är mättad av vatten.

Gräv ett hål i marken ner till det djup kassetten kommer att ligga på och där den ska ligga. Häll vatten i hålet tills jorden har mättats. Kolla sedan hur många millimeter vattnet sjunker på en minut. Denna upplysning plus avvattningsområdets storlek ska anges till kassettleverantören som sedan kan tala om hur stor kassett som kan behövas.

Instruktion

01
Så här tar du hand om vattnet 6 Steg

1

Gräv hål och diken för rör och kassetter. Skyffla upp jorden på en stor plywoodskiva el.dyl. så du kan skyffla den vidare. Sortera bort grästuvor. Lägg cirka 10 cm grus som underlag överallt.

2

Anslutningsstosen trycks fast i hålet i kassetten. Du ska ta upp ett hål för röret och det kan göras på flera ställen. Rörläggare tycks föredra att ansluta röret på mitten eller nertill på kassetten.

3

Ställ sandfångsbrunnen på plats så att du lätt kan ansluta stupröret (och med fall om det behövs rör). Fyll upp med grus runt den tills den står stadigt. Skyffla på jord i flera omgångar och stampa jorden lätt.

4

Lägg fiberduk på bottnen av hålet och lägg rör och kassett på plats. Sätt ihop delarna. Om röret ska kapas gör du det med en bågfil. Skylla grus runt röret och 10 cm ovanför det. Sätt ihop kassetterna.

5

Fiberduken packas noga runt kassetten och anslutande rör. Knyt fast duken runt röret. Nu är det dags att skyffla tillbaka jord runt kassetterna och röret. Stampa jorden på cirka var 25:e cm.

6

Runt brunnen läggs cementringen, som du köper tillsammans med brunnen. Ringen måste nog justeras tills brunnslocket hamnar ett par centimeter ovanför gräsmattan. Avsluta med att lägga tillbaka grästuvorna.

Ritning

Den optimala konstruktionen

Dagvattenkassetten är ett alternativ till dagvattenledningarna när regn och smältvatten ska ledas bort från ett tak så att det inte blir översvämning på tomten eller i källaren. Kassetten tar genast hand om vattnet och samlar det varpå vattnet kan rinna ut i marken. Hur stor kassetten ska vara beror på avvattningsytans storlek och markens förmåga att uppta vatten.

Den optimala konstruktionen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården