Den optimala dagvattenkassetten

Kassetten tar genast hand om vattnet och samlar det varpå vattnet kan rinna ut i marken. Hur stor kassetten ska vara beror på avvattningsytans storlek och markens förmåga att uppta vatten.

Dagvattenkassen kan hjälpa dig:

  • Den är ett enkelt och billigtsätt att ta hand om regnvatten.
  • Den låter vattnet från ditt tak bli ett bidrag till vårt grundvatten.
  • Den avlastar avloppetoch reningsverken.
  • Den minskar risken för översvämningar

När du bygger nytt garage eller anlägger en ny stenterrass är det klokt att också fundera på vart du vill leda regn- och smältvatten. Det enklaste och ofta det billigaste och mest miljöförnuftiga är att samtidigt gräva ner en dagvattenkassett på tomten. Då minskar du risken för att det blir översvämning ute och inne när det störtregnar. Du kan också leda ner vatten från villans tak till dagvattenkassetten.

En dagvattenkassett är som namnet antyder en stor behållare som i första hand kan samla upp det vatten som ett skyfall för med sig och sedan snabbt leder det vidare till marken, så att kassetten hela tiden kan fyllas upp med nytt vatten.

Flera fördelar med en dagvattenkassett

Det är flera och stora fördelar med att leda ut vattnet i marken i stället för att leda det till kommunens dagvattenledningar. Dessa blir ju snabbt fulla och då översvämmas tomten eller källaren. I samband med tillbyggnad krävs också nya avloppsrör för dagvattnet. Låter du en rörmokare lägga dem blir det dyrt. Lägger du en dagvattenkassett gör du det själv och billigt.

Det är en klar fördel för miljön att du har en dagvattenkassett, både för din trädgård och för miljön i övrigt. Regnvatten är ju ett positivt tillskott till vårt grundvatten.

En tredje och stor fördel är att dagvattenkassetterna avlastar kommunens dagvattenledningar. Det kommer fler och fler skyfall i takt med att klimatet ändras och då överbelastas alla ledningar, brunnslock slås upp och vattnet sprutar som fontäner ur brunnarna. Med kassetterna minskar du risken för översvämningar.

Undersök marken och reglerna

Innan du tar fram spaden och börjar gräva måste du undersöka markens beskaffenhet. Hur väl kan vattnet från en kassett sugas upp? Det har stor betydelse för om du ska ha en eller flera kassetter. Du måste också undersöka om din nya kassett uppfyller de regler och paragrafer många kommuner har när det gäller dagvatten.

Det är klokt att liera sig med en leverantör av kassetter för att vara säker på att kassetten får rätt dimension och placering. Och du bör kontakta kommunen innan du gräver.

Ladda ned hela artikeln och få en utförlig beskrivning av hur du själv anlägger en optimal dagvattenkassett.