6 smarta sätt att få en issäker brygga

Genom att bygga vår brygga fritt hängande ut över vattnet lyfter vi den över isens ödeläggande krafter. Det kräver lite speciell teknik och riktigt solid förankring.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
Ett par helger
Pris
8.000 kroner

Intro

När vintern sätter in är det dags för det tunga och trista arbetet med att lyfta bort bryggan och bära upp den på land – såvida du inte har byggt din brygga så att den inte ligger i vattnet.

Det kräver en otroligt styv konstruktion, och en oerhört solid förankring. Men det har så många fördelar att det är värt att överväga. Och har du inte klippor eller berggrund att göra fast bryggan i kan du själv gjuta ett betongblock som får din brygga att sväva fritt över vattenytan.

På det här sättet hamnar bryggan ovanför isens våldsamma krafter, och det minskar de prövningar som vågor, strömmar, tidvatten och saltvatten annars utsätter träverket för.

Och som du ser i projektet här, så kräver det bara rätt teknik och solida material – dessutom kommer bryggan att bli nätt och elegant.

Instruktion

01
Ge bryggan styrka att hänga i luften 1 Steg

Tre element ska ha större styrka än normalt, för att bryggan ska kunna sväva fritt ut över vattnet.

Även om bryggan kan påminna om en terrass till utseendet, är du tvungen att bygga en helt annan sorts konstruktion när du ska ha mer än halva trädäcket fritt svävande i luften.

Det bärande lagret (B) ska vara mycket styvare än normalt. Står man längst ut kommer trycket på reglarna vara minst 10 gånger så stort som på en vanlig terrass. Det främre fundamentet blir på den här bryggan pressat nedåt med 3-4 gånger större vikt än normalt - och det bakre fundamentet pressas ömsom nedåt, ömsom dras det våldsamt uppåt.

1

DIN VIKT DRAR BRYGGAN UPPÅT Står du längst in på bryggan pressar din vikt ned den som på en vanlig brygga. Men ställer du dig längst ut på den fria änden (1), lutar bryggan mot det yttersta fundamentet (2). Din vikt får då bryggan att pressas uppåt i det innersta fundamentet (3) och samtidigt öka trycket på det främre. Ju längre ut du står, desto större blir kraften - både uppåt och nedåt.

02
Stor bärighet borrad ned i berggrunden 5 Steg

Vår brygga vilar tungt på den yttersta balken, som vi gör fast i klippan med nedborrade stolpskor.

Fundamentet ut mot vattnet kommer att pressas tungt nedåt. Vi löser detta genom att fördela vikten över en kraftig balk som vilar på en stolpsko som limmas fast i klippor eller stora stenar. Utöver att få en stabil konstruktion lyfter vi samtidigt träet från marken, så att det torkar snabbt och håller länge.

En kraftig borrhammare äter sig ned i berggrunden när den är försedd med ett bra 20 mm borr.

1

Hål för stolpskorna borras med ett 20 mm betongborr i en borrhammare. Du sätter dem på linje och borrar så lodrätt som möjligt i samma djup.

2

Skorna skruvas i balken (A1) med en fransk skruv, medan de står löst i var sitt hål. Då kan du justera djupet av hålen och reglera allt.

3

Injektionsmassan görs redo. Sätt fast spetsen på patronen, och tryck ut blandningen på en bit spillvirke eller liknande, tills den är enfärgad och ljusgrå.

4

Fyll på med massa i hålen, 2-4 cm från kanten. Hålen ska vara rena från smuts, så att du kan arbeta effektivt. Injektionsmassan härdar snabbt.

5

Balken (A1) med stolpsko sätts på plats och justeras tills den är vågrät. Vi låser placeringen genom att skruva den på en läkt (X) som slås ned i jorden.

03
Hög draghållfasthet i gjutet betongblock 6 Steg

Balken in mot land ska inte bara bära en vikt, den ska även stå emot ett mycket starkt drag uppåt.

Fundamentet in mot land ska i minst lika hög grad hålla nere bryggan, som det ska hålla den uppe. Ställer sig några vänner längst ut på bryggkanten och fiskar, är draget uppåt i fundamentet snabbt uppe i mer än ett ton.

Hade vi haft berggrund kunde vi ha fortsatt med att borra och limma fast bryggan, men i den mjuka jorden väljer vi att gjuta en grund av betong. Och istället för stolpskor förankrar vi balken med gängade stänger, så att vi kan låsa fast den med muttrar på ovansidan.

1

Gräv ut för fundamentet. Hålet grävs ca. 100 cm djupt, 60 cm brett och 190 cm långt, så att det passar en kubikmeter betong. Det väger ca. 2,5 ton.

2

Fyll halva hålet med betong, och stick ner armeringsjärnen. Järnen ska inte sticka upp ur betongen då de kan rosta och förstöra fundamentet.

3

Resten av betongen hälls på. Du kan blanda betongen själv, men det är mycket lättare att köpa den blandad. Betongen stöts och blandas tät.

4

De gängade stängerna förses med en mutter i den änden som sticks ned i betongen. Då utgör stängerna ankare, som sitter orubbligt fast i betongen.

5

De gängade stängerna spänns fast i en regel med ca. 80 cm mellanrum och sticks ned i den mjuka betongen, där vi har slätat till ytan med en murslev.

6

Regeln justeras vågrätt och stängerna sticker upp 15 cm från den. Regeln fixeras i positionen, och så låter du betongen härda i ungefär en vecka.

04
Stabil grund med reglar på högkant 7 Steg

Bryggans däck får sin nödvändiga styrka genom reglarnas höjd och förankring.

Efter en vecka har betongen och injektionsmassan härdat, så att vi kan köra på med den sista balken, reglar och däck.

I balken in mot land borrar du en rad hål innan den görs fast. Utöver de tre hålen till de gängade stängerna i ankarblocken är det hål för de sex gängstängerna du spänner fast reglarna med. Precis som med balken, uppnår du med stänger och muttrar mycket större styrka än med skruvar, och de höga, smala reglarna har en enorm styrka, som gör den samlade konstruktionen stabil.

1

Den korta balken (A2 görs fast på de fastgjutna gängade stängerna. Muttrar på undersidan lyfter upp den och gör det enkelt att justera höjden.

2

Genom reglarna (B) borrar du 14 mm hål. I de två mittenreglarna borrar du 23 cm, i nästa 16 cm och i de yttersta 9 cm från änden. Se till att borra lodrätt.

3

De 30 cm långa gängstängerna slås genom reglarna (B) och balken (A2), där du har borrat hål för var 35 cm. För att skydda gängorna skruvar du på en mutter på stången som du kan slå på.

4

På undersidan av balken (A2) låser du fast reglarna (B) med muttrar och brickor. Reglarna i mitten sticker ut längst, eftersom vi vill runda däckets kant.

5

Vi fäster reglarna (B) i balken närmast vattnet (A1) med sneda skruvar. Här riktas belastningen alltid nedåt. Håll ca. 60 cm mellan reglarna.

6

Vi skruvar fast däcket (C) på reglarna (B) med 5 x 100 mm skruv, 2 skruvar i varje regel. Mellan däckets reglar har vi 10 mm luft.

7

Vi får “gräva” lite i undersidan av de reglar som sitter över de gängade stängerna. Det kan göras med ett stämjärn eller ett 30 mm forstnerborr.

05
Fast däck med runda mjuka former: 6 Steg

De mjuka formerna på bryggans däck ritar vi upp med hjälp av snöre och tunna lister.

Vi har skapat en stabil, superstark brygga - och ska nu få den att smälta in som ett mjukt och organiskt element i naturen. Det är lite av en konst att undgå raka linjer och stora cirklar, och här är det bästa verktyget en lång trälist utan kvisthål. När den spänns upp mellan tre dyckert eller små stift bildar den en båge, som rätar ut sig mot ändarna. I hörnena rundar vi av med ett cirkelsnitt, där en dyckert och en bit snöre fungerar som passare. Man får pröva sig fram och justera, så att plankorna inte blir för sårbara.

1

Först ritar vi ut de långa bågarna. Det gör vi med hjälp av en tunn trälist, som vi spänner upp mellan tre eller fler dyckert. När listen har rätt form, ritar vi upp längs med den utan att skjuta den ur sin form. Har du inte en slät och fin list kan du använda en bit böjbart plaströr eller liknande.

2

Hörnena ritas ut med snöre som passare. Testa dig fram tills du hittar en bra plats att sätta ett stift i centrum för cirkeln.

3

Däckets kant kapas med en sticksåg efter utstreckningen. Det är långt hela vägen runt, så ha ett par skarpa klingor redo.

4

De yttersta reglarna (B) får kortas av för att inte sticka ut när hörnet rundas. Brädan som ska vila på regelns ände, lossas innan regeln sågas till.

5

Brädornas yttersta ändar måste kanske stöttas upp. Här sätter vi en extra regel (B2) mellan balken (A1) och de yttersta brädorna.

6

Kanterna fasas av med hyvel. Har du utdragen el kan du använda en elhyvel, överhandsfräs eller slipmaskin till att få bort de skarpa kanterna.

06
Pollare utan frostskador 4 Steg

Pollaren är som den enda delen av bryggan utsatt för isens rörelser. Därför står den fritt.

Isens rörelser på vattenytan kan förstöra nästan vilken brygga som helst, och en av de stora fördelarna med den svävande bryggan är att den är lyft ovanför ytan. När vi förser bryggan med en förtöjningspollare ned i botten, är det därför viktigt att den inte sitter fast i bryggan vintertid.

Vi skruvar fast pollaren i bryggan, så att den stabiliseras. Innan vintern kommer skruvas bryggan loss från pollaren, så att isen kan flytta runt den utan att riva hela bryggan.

1

Pollaren (D) spetsar vi till med en motorsåg i den änden som ska slås ned i botten.

2

Pollaren (D) bankas ned i botten brevid en regel, tills den inte kan komma längre ner.

3

Regeln skruvas fast i pollaren, så att bryggan blir helt stabil. Men kom ihåg att lossa skruvarna innan isen lägger sig!

4

Toppen av pollaren sågas till med ett snett snitt, så att regnvattnet kan rinna av.

Material

95 x 95 mm A-impregnerat furu

 • 1 lång balk (A1), 360 cm
 • 1 kort balk (A2), 210 cm
 • 1 pollare (D), 360 cm (Träskyddsklass "M" istället för "AB"

45 x 195 mm AB-impregnerat furu

 • 6 reglar (B) à 360 cm
 • 1 regel (B2) à 100 cm (evt.)

45 x 95 mm AB-impregnerat furu

 • 7 däcksbrädor (C1) à 300 cm
 • 16 däcksbrädor (C2) à 360 cm

I övrigt

 • 4 stolpskor med L-formad topp
 • 6 x 120 mm rostfria skruv, 18 stk.
 • 5 x 100 mm rostfria skruv, 280 stk.
 • 3 rostfria 16 mm gängstänger à 1 m med 2 brickor och 3 muttrar
 • 6 rostfria 12 mm gängstänger à 30 cm med 2 brickor och 2 muttrar
 • 1 kubikmeter betong
 • 3 armeringsnät à ca. 80 x 180 cm
 • 2-komponents injektionsmassa

Specialverktyg

 • Minigrävmaskin
 • Motordriven skottkärra
 • Borrhammare m. 20 mm betongborr
 • Motorsåg (evt.)

De stora maskinerna och den kraftiga borrhammaren hyr du, om du inte redan äger dem. Motorsågens arbete kan du klara med en fogsvans, det tar bara längre tid.

Tidsförbrukning

Ett par helger.

Pris

Ca. 8.000 kr.

Svårighetsgrad

En utmaning, där det ska fixas och trixas en del, men du kan vara säker på att slutresultatet blir bra.

Ritning

Multimedia

3D-modell

Badbrygga

3D-modell

Den mittersta bjälken bär vikten

Lägg märke till bryggans tyngdpunkt. De bakre tyngderna ser faktiskt till att bryggan inte vickar neråt.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du en stor borrhammare

Borrhammaren är en stark rackare för en rad olika tunga renoveringsuppgifter. Försedd med rätt tillbehör kan du använda den till att t ex göra spår i väggen och ta bort klinker från badrumsgolvet. Lär känna maskinen bättre i den här videon.

Video

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Badbrygga