Taket är naturligtvis viktigt, men underlagstaket är ännu viktigare. Det ser ju till att hålla takkonstruktionen och vindsutrymmet torrt även om det skulle tränga in regn- eller smältvatten under takbeläggningen.

Det ser ju till att hålla takkonstruktionen och vindsutrymmet torrt även om det skulle tränga in regn- eller smältvatten under takbeläggningen. Underlagstaket stoppar vatten och yrsnö och leder ner både snö och vatten till hängrännorna.

Underlagstaket tar också hand om kondensvatten, som kan bildas under främst plåttak när det är stora temperaturskillnader mellan luft ovanför takbeläggningen och den som finns under. Oglaserade tegel- och betongpannor är mer porösa och kan suga upp en hel del fukt.

Hållbarheten, som är en viktig parameter vid val av underlagstak, kan skilja sig åt mellan de olika lösningarna. Det är t.ex. inte skojigt att behöva ta av takbeläggningen efter t.ex. åtta år bara för att plastfolien blåst sönder i en storm. Men det är du som avgör vad som är viktigt när du ska lägga underlagstak.

I denna genomgång förklarar vi principen bakom lösningarna och presenterar både fördelar och nackdelar. Vi ger dig en uppskattning av vad taken kostar och hur lång tid de förväntas att hålla.