Det viktigaste är UNDERLAGSTAKET

Taket på villan är inte helt tätt och därför är underlagstaket så betydelsefullt. Det håller vatten och yrsnö borta från takkonstruktionen och förlänger husets livslängd. Därför är det också så viktigt att du lägger ner både tid och pengar på att få ett underlagstak som håller minst lika länge som taket.

Intro

Om du lägger (eller får lagt) ett nytt tak som håller i kanske 60 år ska du samtidigt se till att underlagstaket håller tätt lika länge för att de ska kunna hålla fukten borta från takkonstruktionen.

Att lägga tak är inget för nybörjare

Takläggningen är inget för nybörjare, men oavsett om du lägger det själv eller anlitar andra att göra det så är det klokt att veta vilken variant som är bäst. Det är bra om du i förväg vet vad underlagstaket kostar i längden om du väljer en lösning med kort livslängd.

Välj det mest hållbara underlagstaket

Det är ju möjligt att du frestas av att lägga ett underlagstak som nog ska hålla cirka 20 år. Men vad händer om du upptäcker att plasten inte håller tätt efter de 20 åren? Ska du då plocka ner takbeläggningen med allt vad det innebär för att sätta upp ett nytt underlagstak? Och även om garantin gäller: är du säker på att tillverkaren existerar?

Så här har vår snickare gjort

Snickaren har lagt ett underlagstak av råspont, det vill säga brädor som har en sågad sida och är försedda med not och spont på alla kanter. Han har valt brädor för att plywood kan orsaka lätt mögelbildning. Eftersom taken ska ha tegelpannor valdes en extra stark papp av typen YEP2500, till exempel Icopal Elastoflex.

Hårt, halvhårt eller mjukt underlagstak?

Underlagstak kan delas upp i tre grupper: de hårda, de halvhårda och de mjuka. Du ska välja underlagstak efter det yttertak du lägger. Tänk på att ett takpannetak av lera eller betong har en livslängd på 60–75 år. För att slippa lägga nytt underlagstak under den perioden bör du välja ett hårt underlagstak.

Träfiberskivor (halvhårda) håller också länge, kanske i 40 år, men kräver en taklutning över 18°. De läggs snabbt men det kan vara svårt att få tätt runt rör etc.

Mjuka underlagstak som plastfolier är starka och spänstiga i dag, men hur stark är plasten om 20, 40 eller 60 år?

Hårt, halvhårt eller mjukt underlagstak?

Hårt: takpapp på trä
Papp eller under-lagsduk som läggs på t.ex. råspont.

 • Lång livslängd
 • Förstärker huset
 • Mycket tätt
 • Förnuftigt pris
 • Stort arbete

Halvhårt: träfiberskivor
Ytbehandlade träfiberskivor, t.ex. oljehärdad masonit.

 • Lång livslängd
 • Lättlagt
 • Svårt att anpassa i hörn och runt rör
 • Dyrare än råspont

Mjukt : plastduk
Genomtrampnings-säker mjuk duk som hänger fritt.

 • Billigt
 • Anpassas lätt
 • Tar endast liten plats
 • Kort livslängd vid felaktig montering

Instruktion

01
Brädorna 5 Steg

Ett fast underlagstak består av trä som kläs med takpapp. Träet kan vara råspont, OSB-skiva och takplywood. Här använder vi råspont, som har en sågad yta, och har not och spont på kanterna och kortändarna. De sätts ihop till en sammanhängande yta som förstärker taket. Brädorna spikas fast och sågas av där de sticker utanför taket.

1

Råspont har not och spont längs kortändarna. Det innebär att du inte måste skarva två brädor på en takstol utan kan göra det mellan dem utan att det går ut över takets bärförmåga.

2

Brädorna knackas försiktigt ihop med en hammare. Använd för säkerhets skull en slagkloss så att du inte skadar sponten.

3

Samtliga brädor spikas fast på samtliga takstolar. Fäst två spikar i varje bräda.

4

Köp eller hyr en spikpistol. Du kommer att slå i massvis av spikar, så hyr en spikpistol och skona armarna. I tid kan du spara flera dagar.

5

När du skarvar brädor måste du se till att skarvarna förskjuts mellan takstolarna för bibehålla underlagstakets bärförmåga.

02
Viktiga detaljer 3 Steg

1

Du måste kunna förflytta dig säkert på taket. Till att börja med sätter du en fast ställning med plattform i nivå med taket och med ett räcke som är minst en meter. Därefter fäster du reglar tillfälligt på taket som stöd när du klättrar upp och ner.

2

Spika fast råsponten och de som sticker ut sågas till sist av. Det går mycket fortare och är betydligt enklare än att mäta varje bräda som placeras vid gavlarna och att såga av dem en efter en. Ta med dig en sågskena och markera var du ska såga och för sedan sågen i skenan så får du vinkelräta kanter.

3

Längs takfoten monteras en takfotsplåt som kan leda bort vatten från taket till hängrännan. Takfotsplåten fästs när du har lagt papp, fäst beslag för hängrännan och fräst urtag för rännkrokarna. Rännan kan även monteras på en snedställd takfotsbräda.

03
Kvalitetspapp och ”stege” 7 Steg

När taket har lagts och takfoten har gjorts klar är det dags att lägga papp på taket. Träet måste vara torrt, under 15 % relativ fuktighet, och taket vara ventilerat. Vill du vara säker på ett perfekt resultat lägger du en takpapp av kvalitet, YEP 2500 (t.ex. Icopal Elastoflex).

Med tanke på att detta tak är mycket brant så behöver snickaren och hans medhjälpare en stege för att kunna lägga takpapp högre upp än vad de kan nå från deras fast förankrade ställning. Därför fästs ströläkt och bärläkt på taket tidigt i arbetet så att läkten kan användas som stege. Avstånden mellan läkten ska följa de regler som tillverkaren av takteglet föreskriver i sina anvisningar.

1

Markera för den nedre våden underlagspapp så att du vet var den övre kanten hamnar. Sätt märken en vådbredd upp från takfotsbrädan och markera sedan med en snörslå från gavel till gavel. Lägg på takpappen och fäst den med några klammer.

2

Nästa våd läggs så att den överlappar den första. Lägg märke till klisterkanten på baksidan.

3

Skyddsfolien tas bort från de två våderna när de ligger rätt.

4

Skarven trycks ihop mycket noga. Använd gärna en träkloss och slå på den med hammare. Är det någotsånär varmt utomhus så smälter kanterna ihop.

5

Våderna ska också skarvas på längden. Överlappningen ska vara 45 cm och skär gärna snett uppifrån så att vatten kan rinna lättare undan. Lägg bitumenenlim i skarven. När du fäster våden ska du tänka på att spikar och klammer måste täckas över.

6

Dags att lägga en ”stege”. Det blir nödvändigt att ha något att klättra på när man lägger takpapp på ett brant tak. Fäst lodräta läkt efter takpannefirmans anvisningar.

7

Fortsätt med reglar tvärs över läkten så att du har något att stå på. Avståndet bör helst motsvara tegelpannornas fästpunkter.

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Undertak