Man kan nästan inte tänka sig något mera klassiskt än att den gamla fina gården skall ha ett nytt tegeltak när huset renoveras. För tegelpannor är ett klassiskt val när det gäller gamla hus. Ett tegeltak har lång livslängd och tål både starkt solsken och bitande kyla. Det håller tätt och eftersom det är snyggt skapar det stil åt huset. Så resonerade i varje fall familjen i detta hus och valde röda tegelpannor. Först hade den med hjälp av goda vänner lagt nytt underlagstak och läktat detta. Avståndet mellan läkten hade de anpassat efter de valda tegelpannorna eftersom olika pannor kan kräva olika läktavstånd. Vännerna blev återigen inbjudna, för man kan nästan inte klara sig utan medhjälpare när man lägger tak. Inte ens om man som Henning, som bor i huset, är snickare. Dels är det tungt och besvärligt att bära upp alla pannor på taket, dels tar det sin tid. Och slutligen är det trevligt med sällskap.