Tegel på taket

Med en livslängd på nästan 100 år är tegelpannor en bra lösning när man lägger nytt tak. Och är det tal om ett äldre hus har man nästan inget annat val.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
30.000 kronor

Intro

Man kan nästan inte tänka sig något mera klassiskt än att den gamla fina gården skall ha ett nytt tegeltak när huset renoveras. För tegelpannor är ett klassiskt val när det gäller gamla hus. Ett tegeltak har lång livslängd och tål både starkt solsken och bitande kyla. Det håller tätt och eftersom det är snyggt skapar det stil åt huset. Så resonerade i varje fall familjen i detta hus och valde röda tegelpannor. Först hade den med hjälp av goda vänner lagt nytt underlagstak och läktat detta. Avståndet mellan läkten hade de anpassat efter de valda tegelpannorna eftersom olika pannor kan kräva olika läktavstånd. Vännerna blev återigen inbjudna, för man kan nästan inte klara sig utan medhjälpare när man lägger tak. Inte ens om man som Henning, som bor i huset, är snickare. Dels är det tungt och besvärligt att bära upp alla pannor på taket, dels tar det sin tid. Och slutligen är det trevligt med sällskap.

Pannor i olika färger

Numera finns det flera färger att välja mellan när man beställer pannor till sitt tak, liksom det finns pannor av olika material - man kan nästan inte se skillnad mellan en modern betongpanna och en tegelpanna. Till detta hus har man valt en en klassiskt röd lerfärg. Om du funderar på vad som skulle passa bäst till ditt hus kan du hitta flera förslag på Internet och närmaste byggvaruhus. Och vill du att taket skall synas extra tydligt kan du välja glaserade pannor som blänker i solen. Även dessa finns numera i många kulörer.

Instruktion

01
Läggs nerifrån 7 Steg

Takpannorna läggs nerifrån och uppåt eftersom de skall överlappa varandra. För att vara säker på att pannorna passar i antal till taket, och att man både börjar och slutar med en hel panna, måste man göra en provläggning med minst tre pannor ovanpå varandra. Det är då man kan räkna ut hur mycket varje panna överlappar den nedanför.

En annan sak man måste räkna ut är hur många pannor som går åt på bredden. Det har att göra med varje pannas täckande bredd och denna finns i informationsmaterialet från tillverkaren. Därefter kan man markera för var tredje panna på alla vågräta bärläkt.

1

Inga fåglar under pannorna. För att fåglar och andra smådjur inte skall ta sig in under takpannorna och bygga rede eller bo sätter man upp ett hinder. Det består av en mängd små plastpinnar på ett plastband och det limmas fast på takfoten.

2

Pinnarna i fågelstoppet lägger sig när takpannorna läggs på och förhindrar då effektivt alla små djur att ta sig in under yttertaket.

3

En kran är till stor hjälp när de tunga takpannorna skall upp på taket. Här har familjen turen att känna en som har en kranbil. Alternativet är att hyra en lift eller ett transportband - eller bära själv.

4

En sten på högkant, resten ovanpå. Så går det till när pannorna staplas i buntar på 8-10 pannor. Eftersom det är tal om takpannor till 148 m2 tar det sin tid och det är dessutom tungt.

5

Med hjälp av anvisningarna från tillverkaren av takpannorna markeras nu för var tredje panna på de vågräta bärläkten. Markeringen går snabbt om man har en snörslå.

6

Takpannorna monteras med kramlor som fästs i bärläkten. Om den inte hade lagts ovanpå ströläkt hade det varit omöjligt att fästa kramlorna.

7

De tre första pannorna läggs på plats och justeras in så att de hamnar mellan de streck som nyss drogs. Varje takpanna kan justeras ett par millimter i sidled.

02
Runt fönster 5 Steg

Förr eller senare blir takläggningen svår och det är när man kommer till hinder som takhuvar, skorsten och takfönster. Men inga problem är större än att de kan lösas och har du bara lärt dig hantera en vinkelslip så klarar du det också.

Det viktigaste är att du är riktigt noga med täckplåtar och -lister. För det är just där ytan av takpannor bryts som risken för inträngande vatten är störst. Ju noggrannare du är med just tätningen, desto tryggare kan du senare känna dig. Då är risken liten att du kommer att se regn-eller smältvatten tränga in i huset och fördärva tak eller väggar.

1

Skurna takpannor, t.ex. runt huvar och skorsten, limmas fast. Till detta använder man här ett speciallim som säljs i plastpatroner.

2

Takpannorna läggs noggrant på plats och trycks ner i limmet. Efter endast ett par timmar har limmet härdat.

3

Eftersom dessa takpannor är rätt tjocka blir det nödvändigt att ta bort lite av godstjockleken med hjälp av en vinkelslip. I annat fall finns risk att man får bakfall vid takfönstret.

4

För att få fin passning runt fönstren görs urtag i pannorna med vinkelslip. Denna takpanna skall ligga runt den övre delen av ett takfönster. Arbetet utförs förstås på marken!

5

Det visar sig att urtaget passar perfekt runt fönstret men det krävde ett par försök. Därför behövs ett par extra takpannor. Täckprofilen knackas fast med gummihammare.

03
Runt en takhuv 3 Steg

1

Takhven av plast är billigare än den av keramik. Det finns även takhuvar av plåt, men det är inte säkert att standardhuvar passar till alla takpannor. Denna köptes ihop med taket.

2

Det kvadratiska röret är isolerat och sticks upp genom taket och fästs på undersidan. För att få det tätt på ovansidan används silikonfogmassa. Röret går ner till spisfläkten.

3

Takhuven monteras på en panna av plast i samma format som övriga takpannor. Därför är det lätt att passa in den i takläggningen utan att behöva skära i plasttakpannan.

04
Taknocken 5 Steg

När underlagstaket var klart hade det blivit vinter och arbetet kunde inte slutföras förrän till våren. Det innebär att nocken fick täckas med presenning och takpapp tills resten av läggningen kunder utföras.

Taknocken är den allra översta delen av taket, där de två takhalvorna möts. Delarna som ingår i nocken ser du på bilden nedanför. Normalt väljer man en regel som nockbalk, men här kom man på en annan lösning bestående av flera lister - och det går lika bra.

Nockpannorna läggs ovanpå balken och fästs med nockbeslag.

1

Nockbalken består här av tre lister som blev över vid läggningen av takpannorna. Och plywoodbitarna mellan den övre och de två undre listerna är också överskott - från takplywooden.

2

Takpappen fästs på sidan av nockbalken. Luften som finns mellan takpannorna och takpappen kan därmed fritt cirkulera mellan nock och takfot.

3

Nockbeslagen fästs i nockbalken. Det är i dessa som nockpannorna hakas fast. Ännu en gång används speciallim - denna gång för att få nockpannorna att sluta tätt.

4

Nockpannorna överlappar varandra precis som takpannorna överlappar varandra.

5

Taknocken är klar och ligger säkert på plats tack vare de nu osynliga beslagen och speciallimmet.

Tidsförbrukning

1-2 veckor beroende på hur många man är och förutsatt att allt material finns på plats.

Pris

Runt 30 000 kr för ett tak på 148 kvadratmeter

Svårighetsgrad

Man bör inte lägga om taket själv utan att ha erfarenhet av takkonstruktioner och det är en fördel att ha minst en medhjälpare.

Ritning

Så här har taket byggts upp

För att kunna lägga taktegel är det viktigt att underlagstaket och resten av konstruktionen klarar vikten av pannorna. Här har man rest nya takstolar och valt plywood till underlagstaket.

Underlagstak:
• 15 mm takplywood • Takpapp • Aluminiumprofiler

Yttertak:
• Ströläkt, 25 x 38 mm • Bärläkt, 25 x 38 mm • Takpannor, Nibra

Så här har taket byggts upp

Tips & Tricks

Så här ser taknocken ut

Normalt väljs en kraftig regel till nockbalk, men det är tillåtet att improvi-sera och det gjorde man här. Till nockbalk valdes tre lister på 25 x 50 mm - en liggande och två stående. Mellan listerna ligger klossar av plywood och balken sitter fast i ett byggbeslag. Takpappen har förts upp till sidan av nockbalken där den har fästs. Nock-pannorna sitter fast i balken med beslag och skarvarna har tätats med silikon.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tegeltak