Lägga tegelpannor

På det här lilla skärmtaket ska vi visa hur man lägger taktegel på läkt. Om du inte är en rutinerad takläggare är det bra att testa nere på marken först.

Läktavstånden måste justeras så att de passar till pannornas över- och underkanter. Avståndet varierar med vilket fabrikat du använder, så kontrollera med leverantören. Här återanvänder vi tegel av samma slag som ligger på resten av huset, och får testa oss fram.

Med ett läktavstånd på 30 cm ligger pannorna bra. När rätt avstånd är hittat markeras läktens placering på sparrarna. Läkten skruvas fast med rostfria skruvar. Notera att du alltid bör använda läkt av högsta kvalitet till takkonstruktioner. Den nedersta läkten vänds på högkant. Då hamnar den nedersta raden tegelpannor på samma nivå som de övriga, som överlappar varandra.

När de sex läkten sitter på plats är det dags att lägga på tegelpannorna. Det går enklast om du har en medhjälpare som kan langa upp pannorna. Gör några mindre staplar av pannor, så är det lättare att komma till dem. Den första pannan måste anpassas till stupröret. Vi ritar upp var den ska kapas till. Har du en sticksåg så kan man enkelt göra jobbet med hjälp av en klinga avsedd för keramiska material. Lugnt och stilla sågar du en mjuk kurva i tegelpannan, som om den vore gjord av vanligt trä. Du kan också ta bort graderna från snittet innan pannan läggs på plats vid stupröret.

När man lägger tegelpannor börjar man alltid i nedre högra hörnet och arbetar sig diagonalt upp mot det övre vänstra hörnet. Annars är det svårt att få stenarnas att överlappa rätt.Pannorna passar i varandra ungefär som legobitar. Varje tegelpanna ska samtidigt överlappa pannan nedanför och den till höger.

När du lagt dit de första och fått kläm på principen så går det snabbt. Vissa nya sorters tegelpannor ska göras fast enligt ett förutbestämt mönster, men de här äldre pannorna fäster man först efter läggning.

Takläkten är visserligen lite för långa, men det är inte lönt att kapa till dem förrän man vet hur långt ut den sista raden tegelpannor hamnar. Med en vinkelhake markerar man var de ska kapas. Här kommer taket att sticka ut 8 cm över bärlinan, vilket är ett lam mått. Ett par cm till och från spelar mindre roll. Den sista raden tegelpannor lyfts bort igen och så markerar vi var läkten ska kapas.

Själva sågarbetet gör man enklast med en sticksåg, men det går också att använda en vanlig fogsvans. Sen kan den sista raden läggas på plats igen. Det går fortfarande att justera pannorna en aning om någon enstaka ligger snett. Tegelpannorna låser fast varandra, men de ligger fortfarande löst på läkten. De måste fästas. Här gör vi det med en bit ståltråd, som förs igenom hålet i pannan.

I läkten slås en spik med platt huvud i till hälften, varpå ståltråden viras runt spiken som slutligen slås i helt. Det räcker med att fästa var femte tegelpanna per rad, med förskjutning, för att låsa fast taket ordentligt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tegeltak