Tegelpannor på läkt

Ett tegeltak är både vackert och hållbart. Det finns många olika varianter. Här visar vi hur man lägger både glaserat och oglaserat tegel.

Glaserat tegel är något dyrare än det vanliga röda lerteglet. Det är också svårare att lägga.Glaserade tegelpannor har mindre spelrum i falsarna. Det ställer större krav på både hur takläkten monteras och på själva läggningen.

De här takpannorna skruvas ganska enkelt fast i läkten med hjälp av en rostfri skruv det avsedda hålet. Endast en skruv per takpanna. Man börjar alltid lägga nerifrån. Då täcks skruvarna när man lägger nästa varv tegelpannor.

Det är mycket viktigt att alltid följa tillverkarens anvisningar för hur läkten ska placeras. Tegelpannor läggs alltid från höger åt vänster och bör endast användas till tak med ett fall på minst 20 grader. Det röda oglaserade teglet läggs på i stort sett samma sätt som det glaserade.

Men det är mer utrymme mellan enskilda tegelpannor. Detta röda tegel läggs också nerifrån och från höger åt vänster. Just den här modellen fästs med fjädrande stålbeslag. Beslagen monteras i ett särskilt avsett hål på pannornas baksida. Sedan pressar man tegelpannorna på plats över läkten.

Eftersom det inte är lika snävt mellan tegelpannornas falsar kan de oglaserade tegelpannorna justeras något efter läggning så att de hamnar helt rätt. Det gäller att vara noga med läggningen, annars får man stora problem när man når ut till takets kanter och upp mot nocken.

Alla moderna tegeltak läggs på ett undertak försett med läkt och utan att man använder bruk för att fästa pannorna. Oavsett vilken typ av tegeltak du väljer får du ett snyggt och hållbart tak.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tegeltak