Taket håller minst 100 år

Tegeltak har något klassiskt över sig, för det har funnits tegeltak i hela vår moderna historia och de kommer även att finnas långt in i framtiden. Tegeltak har en fantastisk hållbarhet, och lägger du ett på rätt sätt, behöver du bara göra det en gång i livet. Se här hur det görs.

Intro

Det är fascinerande att se yrkesmän lägga tak. Regel för regel, takpanna för takpanna - och plötsligt är taket klart. Det ser lätt ut, men om du själv funderar på att lägga tak så är det en hel del du ska ha planerat och tänkt igenom.

Vi följer här en yrkesman, som inte gör annat än lägger tak, och som visar hur det går till, vad man ska tänka på och hur arbetet bör planeras. Vi kommer in när takkonstruktionen är klar och isoleringen är på plats. Det är dags för underlagstak.

Vi följer därefter hela arbetet - steg för steg - och vi visar med detaljerade bilder (och kompletterande text) hur de knepigare uppgifterna löses. Hur takfoten pallas upp, hur näst nedersta raden pannor läggs, hur nocken fästs och hur man avslutar vid vindskivorna. Vi visar också hur man kramlar, dvs. fäster tegelpannorna med specialböjd hård ståltråd, och hur man håller fast en panna medan den lyfts upp för att man ska kunna sticka in en annan panna under den första.

Det håller 100 år

Om du inte skolar om dig till takläggare, kommer du knappast att lägga flera tak i ditt liv. Tegeltak håller lätt i 100 år, så du måste flytta till ett annat hus om du vill lägga nytt tak igen. En sak är att lägga taket, en annan att välja rätt tak till huset.

Som det framgår av artikeln fick vi problem med vädret. Av erfarenhet säger vi därför: planera arbetet och gardera dig genom att i förväg hyra presenningar som täcker hela taket!

Instruktion

01
Lyft takfoten 7 Steg

Takpannor tillverkas på ett sådant sätt att de ska vila på varandra i stället för att ligga plant. Det orsakar ett litet problem med den nedersta pannan, eftersom den kommer att sakna något att vila på.

Därför bygger man en takfot som ska leda bort vatten från underlagstaket och samtidigt ge stöd åt den nedersta pannan på taket.

Takfoten lyfts av en geringssågad regel, och det är inte så lätt att räkna ut vilken vinkel man ska såga regeln i. Här är hemligheten: du ritar upp allt på en skiva på ditt arbetsbord på marken eller verkstan, och när du sedan har sågat till regeln passar alla delar perfekt.

1

Börja med att mäta avståndet från underkanten på pannan till underkanten på den klack som pannan vilar på. Dra sedan bort cirka 6 cm som motsvarar det som pannan sticker utanför takfoten.

2

Markera det mått du fann på en skiva. Dra sedan ett streck (A) parallellt med kanten på din arbetsskiva. Därefter drar du ett streck (B) parallellt med det första strecket och på en läkts avstånd från det första strecket.

3

Fortsätt med att markera måtten. Först tjockleken på distanslistern som här är 25 mm. Dra ett streck (C) vinkelrätt mot de första strecken, 25 mm från kanten. Nästa streck (D) dras så långt in från kanten som takregeln är tjock.

4

Markera takpannans tjocklek (E) vid slutet av strecket (D). Markera tjockleken på takregeln med ytterligare ett streck (F), och dra det parallellt med A och B. Du har nu ritat formatet på den takfotsregel som du ska såga till.

5

Dra två parallella streck (G och H). Börja med G som börjar där B skär kanten och slutar där E skär kanten. Fortsätt med H som börjar där D skär kanten och dra parallellt med G. Den grå figuren är formen på regeln.

6

Skruva fast den specialsågade regeln längst ner på takstolarna. Den ska fästas så långt ut på takstolarna som möjligt. Därefter kan du fästa takfotsskivorna.

7

Skruva fast takfotsskivorna av 25 mm plywood. Här har vi sågat upp skivan i 30 cm breda bitar. Såga urtag i dem för takstolarna så att de inte sticker upp och samlar kondensvatten.

02
Takfoten avslutas 4 Steg

När du har skruvat fast takfotsskivorna ska du se till att eventuellt vatten som rinner på underlagstaket kan ledas bort och inte hamnar någonstans mellan underlagstaket och takfoten.

Det problemet löser du med en kombination av vinkelformad aluminiumskena, en så kallad takfotsplåt, och en specialduk av fiber som har tätats med tjära (exempelvis Haloten). De sörjer tillsammans för att vattnet från underlagstaket rinner ner i hängrännan. Hur delarna monteras visar vi här.

1

Spika fast en takfotsplåt på takfotsskivan med aluminiumspikar. Plåten ska dras fram så långt, att du senare har plats för montering av takfotsbräda och hängrännebeslag. Här håller vi ett avstånd på 45 mm från kanten.

2

Rulla ut ett butylband och fäst det. Butylbandet är en sorts fästmassa som ska se till att fiberduken, som sedan ska monteras, verkligen sluter helt tätt mot underlaget.

3

Fiberduken kan fästas med klammer. Här går det extra snabbt och lätt om du har en häfthammare. Den kan du köpa för under 200 kr. Klamrarna ska ner i takstolarna och reglarna, inte i takfotsskivan.

4

Ta bort skyddsfolien från butylbandet och tryck ner fiberduken ordentligt i fästmassan, för då håller det tätt hur länge som helst. Butyl förlorar inte sin häftförmåga.

03
Huntonit och läkt 6 Steg

Till underlagstak väljer vi här Huntonit-skivor, men det kunde lika gärna vara plywood, spånskiva eller råspont. Hunto-nit tillverkas av pressad och impregnerad träfiber, och skivorna kan uppta och avge fukt som tränger ut från bostaden. De kan också leda bort ev. smältvatten, som rinner på skivorna.

Med dessa skivor får man ett mycket lätt underlagstak och ändå verkar det stabiliserande, och det beror på att de spikas fast i takstolarna.

Det går snabbt och lätt att lägga Hun-tonit på taket, och man behöver ingen medhjälpare. Skivorna är billigare än folie och liknande enkla underlagstak.

1

Lägg den första skivan på plats och se till att den hamnar kant i kant med gaveln. Skjut ner skivan så den ligger parallellt med takfoten och fixera den med ett par spikar.

2

Lägg upp nästa skiva med en överlappning på 10-15 cm. Fäst den med ett par spikar så att den blir liggande. Spikarna ska slås ner i takstolarna.

3

Nu fäster vi distansläkt. De spikas genom skivorna ner i takstolarna. När du gör det blir skivorna också sittande. Distansläkten eller ströläkten följer takstolarna och sörjer för ventilering av utrymmet mellan tak och underlagstak.

4

Spika fast ett par bärläkt. Det är egentligen inte så noga var du placerar dem, eftersom de i första hand bara ska fungera som stege, så att du kan lägga resten av Huntonitskivorna.

5

Lägg nästa skivrad och fäst den i underliggande skivor med specialbeslag. Då får du automatiskt en överlappning på cirka 10 cm. Beslagen ser också till att skivorna inte ”fladdrar” om det blåser och att de håller tätt.

6

När skivorna är på plats ska du fästa bärläkten. Det går lätt om du först har markerat med snörslå. De valda pannorna kräver ett läktavstånd på 332 mm (max avvikelse 10 mm!). Rätt läkt-avstånd får du av takpanneleverantören.

04
Pannorna läggs 7 Steg

Det är skojigt att lägga tak, inte minst för att man hela tiden ser hur arbetet går framåt i takt med att pannorna läggs.

Det är tungt och arbetsamt att få upp tegelpannorna på taket, så du bör överväga att hyra en kran som kan lyfta upp pannorna åt dig. Samtliga tegelpannor längs takfot, gavlar och nock ska skruvas eller kramlas fast. Det ska också de pannor som sitter runt takkupor, huvar, skorsten och andra genomföringar. Beroende på vilken panna du har valt, kan det vara nödvändigt att borra hål för skruvar. Det görs med diamantborr för klinker. Borren slits så köp flera borr på en gång och borra alltid på marken.

1

Skruva fast nockbrädan. Den fästs med hjälp av nockbeslag, som skruvas fast på distansläkten på takstolarna på båda sidor av taket.

2

Fäst ett fågelband eller nät som kan hålla småfåglar borta. Väljer du nät hålls också insekter borta. Oavsett vad du väljer så ska pannorna inte vila på det. Här sätts ett fågelband 5-6 cm från takfoten.

3

Börja längst ner till höger på taket. Du ska skruva eller kramla fast alla pannor längs takfoten och upp längs gavlarna, för där finns inga ”grannpannor” som kan hålla fast.

4

Mitt på taket fästs endast cirka var femte takpanna. Det kan göras med skruv, kramla eller clips. Här används clips som hakas fast i falsen på pannan.

5

Fortsätt läggningen panna för panna. När du har lagt de två undre raderna och de två-tre yttre raderna vid ena gaveln, arbetar du dig vidare mot vänster och täcker taket steg för steg.

6

Tegelpannorna lirkas in. Denna typ ska passa in i falsen på den redan lagda pannan till höger och därför ska pannan lirkas in snett nerifrån från vänster.

7

Om du redan har lagt en rad pannor ovanför, ska du lyfta pannorna som på bilden för att få in underliggande panna. Det krävs lite övning, men på ett normalstort tak kan du öva på många tegelpannor.

05
Figursågad gavel 7 Steg

När du har lagt tegelpannor på hela taket återstår sidorna, och här kan du välja den vanligaste lösningen med gavelpannor som läggs över den uppstående vindskivan. Men det finns andra lösningar, bland annat en diskret montering av vindskivor. De ska helt enkelt figursågas för att passa in under de pannor som redan sticker ut en smula längs gavlarna.

När du har sågat till brädan med ett antal hack så att den passar perfekt under pannorna, så får du en mycket diskret lösning som också är snygg. Så här går det till att avsluta med figursågad vindskiva.

1

Börja med att rita av formen på pannorna. Skruva fast en vindskivebräda under pannorna som på bilden, och sätt ett märke där varje panna slutar.

2

Mät avståndet från ena pannan till den andra, så får du veta hur stort urtag du ska såga i brädan. Här är det 24 mm. Det måttet kan inte utan vidare överföras, så du ska mäta vid varje panna.

3

Rita urtagen på brädan när du har tagit ner den och lagt den på ett par bockar. Varje hack visade sig här vara 24 mm, som markeras med ett kryss, och sedan drar vi streck från kanten av brädan snett ner till varje kryss.

4

Såga urtagen. Vinkla din sticksåg i 45 grader innan du sågar. Då blir det lättare att skjuta in vindskivan och risken för att den tar emot något minskas.

5

En del tegelpannor kan ställa till besvär. På baksidan av tegelpannan finns det en klack, och den måste du bereda plats för om du vill kunna skjuta in vindskivebrädan. Markera för klacken.

6

Så här ska den fjgursågade brädan se ut från baksidan. Du ser kanten på det geringssågade urtaget (A) och urtaget (B) som gjordes för klacken på baksidan av pannan. Nu ska brädan på plats.

7

Brädan passar perfekt när den lyfts upp och skjuts in på plats under de utstickande takpannorna. Vi behöver inte justera ytterligare, utan tar i stället ner brädan och målar den.

06
Nocken 4 Steg

Yrkesfolk diskuterar om när det är bäst att lägga nockpannorna. Vår expert rekommenderar dig att lägga dem när du har lagt de två-tre första raderna längs takfoten och längs högra gaveln. Då kan du använda bärläkten som stege och det blir lättare att lägga nockpannorna.

Alternativet är att vänta tills hela taket har lagts, men då krävs det att du har en gångbrygga att gå på eller ett antal stadiga, fastsatta stegar.

Vi har ju redan monterat nockbrädan, och nu ska vi bara ordna ventilation via nocken och hindra yrsnö att tränga in. Det gör vi med ett nockband som klamras fast och tätas med tätningsremsa.

Det är inte säkert att du lyckas få antalet nockpannor att gå jämnt upp med längden på nocken. I så fall förskjuter du dem lite och då har du stor nytta av nockklammer, som ger dig möjlighet att förskjuta varje pannorna ett par centimeter.

1

Rulla ut nockbandet och fäst det med klammer i takt med att du rullar ut det. Knacka fast klamrarna med häfthammare - det går snabbt.

2

Ta bort skyddsfolien på baksidan och pressa fast nocktätningsremsans del med häftmassa på den övre delen av den översta raden takpannor.

3

Var noga med att få nockbandet att sluta tätt genom att trycka ner det mot tegelpannorna. En del pannor har en fals upptill, andra är släta - men tekniken är densamma när bandet trycks på plats.

4

Lägg upp den första nockpannan och skruva fast den, antingen med nockklammer eller skruv genom pannan. TIPS: Lägg nockpannorna mot den vanligaste vindriktningen så att det inte blåser in mellan pannorna.

Tidsförbrukning

Beror på hur stort taket är och om du har en eller flera medhjälpare.

Pris

Mellan cirka 150 och 300 kr per kvadratmeter beroende på val av tegelpanna och typ av underlagstak. Priset är exkl. beslag och plåtprofiler.

Svårighetsgrad

Du bör vara hyfsat duktig hantverkare när du lägger tak. Du kan alltid öva på en redskapsbod innan du ger dig på villan. För det är inte lätt.

Ritning

Allt om nock och takfot

Titta på dessa två teckningar som visar hur nock resp. takfot har konstruerats. Då förstår du lättare våra anvisningar.

Nocken ska vara tät, men den ska ändå vara öppen, så att taket kan ventileras.

Allt om nock och takfot

Takfotens uppgift är dels att stötta nedersta raden takpannor, dels leda bort vatten från underlagstaket.

Lägg pannorna i rätt ordningsföljd

Man börjar alltid längst ner till höger på taket. Alla pannor längs takfot, nock och gavlar ska kramlas, för det är där påfrestningarna på taket är störst.

Lägg pannorna i rätt ordningsföljd

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tegeltak