Lägg själv ett klassiskt tegeltak

Tegeltak är bara så snyggt! De pryder allt från kyrkor och herrgårdar till patriciervillor och småhus, och man förstår varför. Tegel har nämligen en fantastisk hållbarhet, och om du vågar ge dig på ett riktigt utmanande gör-det-själv-projekt så visar vi hur du lägger ett tak som håller i 100 år.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
Från ca 600 kr/m2

Intro

Det är fascinerande att titta på när ett proffs lägger ett splitternytt tegeltak. Processen liknar ett stort pussel där bitarna till sist bildar ett klassiskt och supertåligt tak.

Det är ett stort jobb som ställer höga krav på genomförandet och därför hyr de flesta som regel in en professionell takläggare för att göra jobbet. Men vågar du dig på ett omfattande gör-det-själv-projekt, då ska du inte tveka. Du måste bara veta exakt hur du ska ta dig an projektet.

Vi visar hur hela taket läggs, efter att det har isolerats och det är dags att lägga undertak. Därefter ger vi oss i kast med allt från uppregling av takfot och att fästa den nedersta raden takpannor till att sätta taknocken och avslutning vid gavlarna.

Vi visar också hur du fäster takpannorna och hur du håller dem när de ska lirkas in mellan redan lagda takpannor.

Håller i 100 år
Om du inte flyttar ofta kommer du förmodligen inte att lägga så många fler tak i ditt liv, eftersom livslängden för ett rätt lagt tegeltak är cirka 100 år. Det kan därför löna sig att undersöka marknaden för takpannor noga och få hem några varuprover, eftersom det finns ett nästan oändligt utbud. Vi rekommenderar dig dessutom att skaffa presenningar av bra kvalitet, så att du har möjlighet att täcka över hela taket när det börjar regna.

Instruktion

01
Lyft takfoten 7 Steg

Takpannor är gjorda för att kunna ligga ovanpå varandra, så att det blir plant. Det ger problem med den nedersta pannraden, som ju inte har något under sig att ligga mot. Därför kan man bygga en takfot som leder bort eventuellt vatten från undertaket och samtidigt lyfter den nedersta takpannan. Takfoten lyfts av en takfotsläkt som sågas i rätt vinkel. Den kommer vi fram till genom att göra en rad markeringar på en träskiva och därefter föra över markeringarna till takfotsläkten. Sedan är det bara att såga till den med en cirkelsåg.

1

Börja med att mäta avståndet från underkanten på tegelpannan till underkanten på det som teglet ska ligga på. Dra ifrån cirka 6 cm (det är så mycket takpannan ska sticka ut över takfoten).

2

Markera måttet längs kanten på en skiva och rita ett streck (A) vinkelrätt in på skivan. Därefter ritar du ett streck (B) parallellt med det första på ett avstånd som motsvarar bredden på en takläkt.

3

Fortsätt med att markera. Först tjockleken på distanslisterna, som här är 25 mm. Rita ett streck (C) 25 mm från kanten. Rita därefter ett streck (D) så långt in som din takläkt är bred.

4

Markera takpannans tjocklek (E) vid änden av strecket (D). Markera också tjockleken på en takläkt (F) i hörnet. Det är den läkten som du sedan ska såga i den vinkel som du precis har markerat.

5

Rita nu två parallella streck (G) och (H) så som det visas på bilden. Det grå fältet i hörnet visar den profil som du ska såga till läkten i. För över vinkeln till din cirkelsåg och såga till takfotsläkten på längden.

6

Skruva fast den tillsågade läkten på takstolarna. Läkten skruvas fast så långt ut på takstolarna som möjligt. Nu kan takfotski-vorna sättas på.

7

Skruva fast takfotsskivorna. Här används 25 mm-plywood i 30 cm breda längder. Såga ut för takstolarna så att skivorna inte går över dem och bildar ställen där kondens kan samlas.

02
Avsluta takfoten 4 Steg

När takfotsskivan har skruvats fast ska du se till så att eventuellt vatten som hamnar på undertaket också kommer bort från takkonstruktionen och inte rinner ner någonstans mellan undertak och takfot. Det kan du göra med en vinklad metallskena - en så kallad fotplåt - i kombination med Haloten, som är en självklistrande fiberduk. Tillsammans leder de bort vattnet från undertaket och ner i hängrännan. Här kan du se hur du gör.

1

Spika fast fotplåt på takfotsskiva med bleckspik. Plåten ska läggas så långt fram att det finns plats att senare sätta upp en takfotsbräda och rännkrokar till hängränna. Här är det 45 mm från takfotskanten.

2

Rulla ut butylband och fäst det. Det klibbiga butylbandet ser till att den så kallade Haloten-fiberduken, som sedan monteras, sluter helt tätt.

3

Fäst Haloten-fiberduken med häftklamrar. Här är en häfthammare oslagbar, men du kan också använda en häftpistol. Och kom ihåg: Klamrarna ska sättas i takstolarna, inte i takfoten.

4

Ta bort folien över klistret från butylban-det. Tryck ner våden ordentligt i massan, så håller det tätt i många år. Butyl förlorar nämligen inte klisterförmågan med tiden.

03
På med undertak och läkt 6 Steg

Nu ska själva Hunton-taket på. Hunton är gjort av pressat och impregnerat träfiber som kan avleda vatten som kommer utifrån och absorbera eventuell fukt som kommer inifrån. Skivorna överlappar varandra, så att ovälkommet vatten leds ner till takfoten och via fotplåten ner i hängrännan. Den här sortens undertak har dessutom en viss stabiliserande verkan på taket, eftersom skivorna spikas fast precis som andra takskivor eller råspont.

1

Lägg upp den första Hunton-skivan så att den ligger längs med sidan på taket och dra ner den till takfoten. Rätta till, så skivan ligger rakt, och fäst den med ett par spik.

2

Lägg på nästa med 10-15 cm överlapp och fäst den med ett par spik så att den inte glider iväg. Spiken ska sättas i de underliggande takstolarna.

3

Spika fast ströläkt på Hunton-skivorna och ner i takstolarna, så att det inte är någon risk för att skivorna flyttar sig.

4

Fäst ett par tillfälliga bärläkt. Du behöver inte vara särskilt noggrann eftersom det bara är stöd som ska underlätta för att komma upp och sätta nästa rad med skivor.

5

Lägg nästa rad med skivor och fäst dem i den underliggande raden med Hunton-beslagen. De ger ett överlapp på ca 10 cm och hindrar skivorna från att fladdra i vinden och eventuell snö från att tränga in.

6

Mät, markera och spika fast bärläkten. Den tegelpanna som används här kräver ett avstånd mellan läkten på 332 mm (med max avvikelse på 10 mm). Läktavståndet anges av leverantören av takpannorna.

04
Lägg takpannorna 7 Steg

Takläggning har en stor fördel - man kan verkligen se att det händer något. Och det roligaste är när takpannorna läggs på. Det är ett tungt arbete att baxa upp pannorna på taket, så här är det bra att ha hjälp av många par händer. Pannorna på sidan kan behöva förborras och ska skruvas fast, och det är inte lätt att borra i dem. Du ska använda en slagborrmaskin med ett diamantborr för klinker. Borren slits dock snabbt, så köp några stycken. Och så är det så klart enklast att borra när du står på marken och kan lägga pannorna på ett par bockar eller liknande.

1

Börja med nockbrädan. Skruva fast en regel längs med taknocken med särskilda nockbeslag, som fästs på ströläkten på båda sidor på taket. Därefter kan den översta läkten fästas med beslaget.

2

Stäng ute småfåglar, löv och drivsnö genom att montera ett fågelband. Det ska sitta så högt upp att takpannorna inte ligger på det utan på fotplåten. Här är det 5-6 cm.

3

De yttersta raderna läggs först. De lodräta raderna takpannor längs vindskivorna skruvas fast, så att du blir helt säker på att de sitter kvar. Här finns det ju inte några “grannar” som kan hålla fast dem.

4

Varannan takpanna ska fästas inne på själva taket, men takpannorna i nedersta och översta raden samt alla runt om fönster och plåtdetaljer ska fästas.

5

Fortsätt lägga tegelpannor. När den yttersta raden på varje sida har lagts läggs de två nedersta och de tre översta raderna. Vi väntar med resten, då vi ska kunna stå på bärläkten när vi lägger nockpannorna.

6

Takpannorna vickas på plats. Håll pannan så som visas här, så lirkar du enkelt in den i falsen på de pannor som redan har lagts.

7

När det ligger pannor ovanför måste du lyfta dem lite, så att du kan lirka nästa takpanna på plats. Det kräver lite träning, men när du väl har lärt dig tekniken går det snabbt att lägga dem.

05
Utforma vindskivan 7 Steg

När själva takytorna har lagts återstår avslutningen ut mot sidorna. Du kan välja den enkla vägen, nämligen att lägga så kallade gavelpannor, som går ända ut över takkanten och leder bort vattnet från vindskivan undertill.

Tycker du att den lösningen ser lite klumpig ut, kan du utforma vindskivan så att den sluter tätt mot takpannorna. I vindskivan görs det hack som, rätt utformade, förenar takpannor och vindskiva på ett snyggt sätt.

1

Börja med att markera. Skruva upp vindskivan så att den går ända upp mot takpannorna, som på bilden, och markera var varje takpanna slutar.

2

Mät hur djupa hacken ska vara. Här är det 24 mm, men kolla även de andra takpannorna, så att du vet att dina hack får rätt storlek.

3

Rita upp hacken. Ta ner vindskivan på marken igen och rita exakt var hacken ska sitta. Varje hack är 24 mm och går på snedden från markering till markering.

4

Såga ut hacken. Ställ in sticksågen på 45° graders vinkel (så att vindskivan inte stöter emot längre in på takpannorna) och såga ut alla hack.

5

Vissa sorters pannor kan krångla. De har, som du kan se här, en extra “knopp” lite längre in. Den måste du göra plats för, om du vill att vindskivan ska komma på plats. Markera knoppen på vindskivan.

6

Så här ska vindskivans baksida se ut. Du kan se det sneda hacket (A) och utstäm-ningen för knoppen (B). Nu ska den bara sättas på plats.

7

Den passar precis. Den utsågade vindskivan lyfts upp och sätts på plats innan den skruvas fast. Om den ska målas är det smart att göra det innan du skruvar fast den.

06
Gör taknocken 5 Steg

När takpannorna på sidorna och de tre översta raderna är på plats, ska du lägga nockpannorna. Det ska du göra medan du fortfarande når och kan stå stadigt på bärläkten i stället för att behöva hänga på taket i en sele. Nockbrädan är redan på plats; nu ska den bara kläs in, vilket dels ska se till att taket får ventilation, dels hålla borta eventuell yrsnö. Det görs med ett nockband som fästs överst med klammer och tätas med butyl på den översta raden takpannor. När det sitter är det bara att lägga och fästa nockpannorna.

1

Börja med att fästa nockbandet medan du rullar ut det. Använd en häftpistol eller en häfthammare, som här.

2

Ta bort folien på baksidan och tryck fast butylbandet mot toppen på den översta raden med pannor. Butylbandet är mycket klistrigt, så du behöver inte oroa dig för att det ska släppa med tiden.

3

Se till att det blir helt tätt genom att trycka fast bandet ner mot takpannorna. Vissa sorter har en fals överst, andra är helt släta, men metoden är densamma.

4

Lägg på den yttersta nockpannan och skruva fast den genom nockbeslaget. Fäst också beslaget i nockbrädan innan du lägger på de andra nockpannorna och fäster dem med beslag.

5

Det är inte säkert att nockpannorna går jämnt ut med bredden på ditt tak. Därför kan nockbeslagen justeras 3-4 cm. Det bör vara tillräckligt för att få det att gå jämnt ut, bara taket inte är kortare än 650 cm, motsvarande 14-15 nockpannor. Nu kan du fylla på och lägga de takpannor där du har stått. Här behöver du bara fästa varannan takpanna.

Material

 • Bärläkt
 • Ströläkt
 • Takpannor
 • Nockpannor
 • Gavelpannor
 • Hunton-skivor
 • Butylband
 • Nockband
 • Nockbeslag
 • Fotplåt
 • Takfotsskivor

Tidsförbrukning

Får du hjälp av en händig vän kan ett tak på en liten villa läggas på en vecka.

Pris

Från ca 600 till 2.500 kronor per m² beroende på sort och fabrikat. Priserna är inklusive undertak, reglar, läkt och taknocksbeslag.

Svårighetsgrad

Du bör vara en tämligen duktig hantverkare, om det ska vara lönt att ge sig på ett projekt av den här kalibern. Ett tak måste vara tätt, och därför måste genomförandet också vara på topp.

Ritning

Lägg takpannorna i rätt ordning

De yttersta takpannorna på taket ska läggas på först. Dels ska de sitta fast extra bra, dels är det dem som du ska rätta in de andra pannorna efter när de ska läggas.

Lägg takpannorna i rätt ordning

Tips & Tricks

Priset varierar mycket

Det finns två sorters takpannor: ofalsad, som har funnits sedan 1500-talet, och de lite nyare falsade pannorna, som “bara” har drygt 100 år på nacken. Båda sorterna ska läggas på undertak, och i dag använder de allra flesta falsade takpannor, eftersom deras utformning och fals ser till att takpannorna sluter helt tätt. Priset för en klassisk ofalsad, obehandlad takpanna ligger på cirka 20 kr per styck, medan en glaserad falsad takpanna kostar upp emot 50 kronor. Förutom vilken sorts takpanna måste du också bestämma vilken yta du vill ha. Här kan du välja mellan följande:

Engoberade takpannor är belagda med en speciell blandning av finkornig lera, mineraler färger och vatten. Det ger en smutsavvisande, diffusionsöppen och sidenmatt yta som bevarar färgen. Ädelengoberade takpannor skiljer sig från engoberade pannor genom att i den speciella beläggningen har också tillsatts pulveriserad kvarts, som smälter till glas under bränningen. Resultatet blir en smutsavvisande, halvblank yta som delvis är diffusionsöppen.

Obehandlade takpannor är ofta det som förknippas med “klassiska” tak. De har samma färg rakt igenom och blir mörkare med tiden.

Glaserade takpannor är helt diffusionstäta och särskilt smutsavvisande tack vare ett tjockt lager glasyr. De finns både i högglans och i mattglaserade varianter.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Tegeltak