Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det gamla taket på den fina lantvillan höll inte tätt. Flera takpannor hade spruckit och ett par takstolar hade satt sig, så att taket var lite skevt. Resultatet syntes i form av fuktfläckar på vinden från inträngande regn- och smältvatten. Det fanns egentligen bara en lösning: taket skulle läggas om.