Elegant tak på världens bästa underlagstak

Ett underlagstak av brädor eller plywood som kläs med takpapp ärutan tvekan den bästa och mest hållbara lösningen. Den var därförockså ett naturligt val när taket på denna lantvilla skulle läggas om.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
8 veckor
Pris
700 kr/m2

Intro

Det gamla taket på den fina lantvillan höll inte tätt. Flera takpannor hade spruckit och ett par takstolar hade satt sig, så att taket var lite skevt. Resultatet syntes i form av fuktfläckar på vinden från inträngande regn- och smältvatten. Det fanns egentligen bara en lösning: taket skulle läggas om.

Valet av underlagstak var lätt. Plastfolie, masonit och andra lösningar valdes bort när vi jämförde med ett fast underlagstak. För vem vill störas av ett fladdrande och smällande ljud när folien slår i hård blåst. Och varför ska man välja ett underlagstak som är klenare än taket? Då ska det ju bytas innan tegelpannorna ska ersättas, något som kan bli rätt besvärligt.

Det är dessutom lätt att dra rör genom ett fast underlagstak och att få det tätt runt rören.

Valet stod mellan råspont och plywood. Råsponten kräver en hel del spikning och kapning. Plywooden ska förstås också sågas, men den monteras snabbare och ger stadga åt hela taket. Se här hur det gick till att lägga ett helt nytt tak!

Taket på den gamla lantvillan höll inte tätt och takstolarna hade gett med sig. Nu har vi lagt världens bästa underlagstak och nya pannor och satt upp hängrännor.

Instruktion

01
Ta bort takpannor, reglar och gammal isolering 1 Steg

Du kan ev. sälja de gamla takpannorna på annons i lokaltidningen eller till en firma som handlar med byggnadsvaror. Om de är hela och rena säljs de ofta lätt och för ett bra pris. Därför lönar det sig att ta ner dem försiktigt, även om det försenar arbetet en del.

Gamla sparrar och reglar ska inte återanvändas. Jo, som ved i kaminen eller i brasan den 1:a maj. Om träet har impregnerats eller strukits med olja ska det till avfallssortering.

Räkna inte med att kunna återanvända isoleringen. Den är troligen skadad, ihoppressad eller i mindre bitar. Dessutom är ny isolering inte så dyr. Bunta i stället ihop all isolering, lägg buntarna på släpkärran och kör till soptippen med dem.

Nu när hela taket är borta har du möjlighet att lägga på en tjock isolering. Det lönar sig snabbt med tanke på hur dyr uppvärmningen av bostaden är.

02
Räta upp takstolarna 2 Steg

När ett tak är så gammalt som detta, så är takstolarna sällan hyvlade och plana. De påminner mer om liggande stolpar för de har runda kanter. De ska därför rätas upp och det gör man enklast genom att fästa raka brädor på sidan av dem.

Börja med att spänna tre snören (eller ev. flera) längs taket. Ett längst upp en bit nedanför nocken, ett snöre på mitten och ett längst ner ovanför takfoten. När snörena går från gavel till gavel kan du hålla brädorna mot snörena och sedan skruva fast dem. Då vet du att alla brädor kommer lika högt.

Medan du håller på med takstolarna bör du passa på att göra dem större, eller rättare sagt högre. Det gör du med extra breda brädor, och det har den fördelen att du kan få plats för ytterligare isolering.

Spänn tre snören från gavel till gavel på den nivå som du ska höja upp takstolarna till och skruva fast brädorna.

03
Lägg ny isolering 1 Steg

Det är lättare att isolera kattvindar och små utrymmen under taket när yttertaket inte är på plats. För det första kan du då lägga isoleringen korrekt och för det andra kan du få plats för tjockare isolering.

En bra tumregel är att alltid byta ut isoleringen när man lägger om ett tak. Det är inte själva materialet i isoleringen som isolerar. Det är den stillastående luften i den. Gammalt isoleringsmaterial har inte lika bra förmåga att skilja värme från kyla som nytt material. Dessutom är det troligt att den gamla isoleringen har sjunkit ihop en del, och ju mindre luft, desto sämre isolerar den.

I dag isolerar man vindsbjälklag och tak med 400 mm eller mera. Så mycket får du sällan plats för i en gammal villa. Inte utan att lyfta taket eller minska vindsutrymmet. Men du bör göra vad du kan för att få plats för så tjock isolering som möjligt, och det kan du göra genom att fästa brädor som sticker upp över (eller ner under) takstolarna.

Isoleringen läggs mellan takstolarna och det ska finnas en 50 mm luftspalt mellan isoleringen och underlagstaket. Isoleringen ska täckas av ett vindskydd.

04
Lägg underlagstaket av plywood 1 Steg

Ett fast underlagstak kan bestå av råspont, takskivor av OSB eller takplywood. Genom att använda plywood eller OSB går läggningen snabbare. Vi har valt takplywood som skruvas fast på takstolarna på var 20:e cm.

Under takskivorna ska det finnas ett ventilerat utrymme på minst 50 mm. Lägg vindskydd på isoleringen eller välj isolering med vindpapp. Du ska också sörja för en luftspalt mellan takskivorna och ytterväggarnas ovankant. Det innebär att du ska montera ett antal distansklossar på väggen så att takskivorna inte ligger direkt på väggarna. Här täcks luftspalten av en plywoodskiva som monteras ovanpå en annan (och därför sticker ut en bit) innan den fästs på klossarna.

Men för att luften ska kunna cirkulera krävs också utluftning upptill, och det ordnar vi genom att låta takplywooden sluta 50 mm från nockbrädan. Då slipper vi montera ventiler på undersidan av vindstaket.

05
Krokar, hängrännor och takfotsplåt 4 Steg

1

Både hängrännor och stuprör har en kärna av stål och har sedan belagts med en legering av aluminium och zink. Ytan kommer så småningom att patineras så att det blanka försvinner. Rännkrokarna bockas och försänks i takskivorna. Försänkningen gör du med handöverfräs. Som du ser använder vi en mall för att det ska gå lätt.

Innan krokarna skruvas fast gör du klokt i att lägga ett långt vattenpass i dem för att kolla att de sitter rakt och att hängrännan får ett svagt fall mot stupröret. Montera ränngavlar och såga hål för stupröret samt fäst snäppkupan. Rännorna vinklas in i krokarna så att de fäster i bakkant och därefter låses de med snäppbeslagen i framkant på krokarna (om det är denna typ du använder). När hängrännorna är på plats fäster du takfotsplåten med pappspikar på var 15:e cm. Se till att inte spika där plåten överlappar.

2

Bocka rännkrokarna och fräs spår i takskivorna så att krokarna kan försänkas. Använd en fräsmall.

3

Montera ränngavlar och snäppkupa och lägg rännan på plats. Vippa in den i krokarna och lås snäppbeslagen.

4

Takfotsplåten ska gå ner i hängrännan innan den fästs med galvaniserade pappspikar på var 15:e cm.

06
Lägg takpapp på taket 3 Steg

Takpappen ska motsvara kraven i HusAMA, dvs. vara av kvalitet YAP 2200 eller högre. Vi har valt en papp från Icopal och den finns i flera bredder. Ju bredare, desto bättre tyckte vi, så vi tog en 120 cm bred papp. Baksidan är gjord för klistring med värmning, men vi har lagt pappen utan att smälta klistret. Vi har i stället rullat ut pappen så att den klisterförsedda överlappningen sitter nederst och är vänd mot takskivorna.

Överlappningen limmas i stället med takkitt, som säljs på både burk och patron. Här används patron och kittet används också för tätning av rörgenomföringar.

1

När de första våderna takpapp har lagts kan du fästa ströläkt och bärläkt. Då kan du använda dem som stege när du lägger nästa våd. Takpappen spikas i ovankant och klistras i överlappningarna.

2

Här fästs ett fågelband av plast längst ner på takpappen. Lägg märke till myggnätet som tätar i springan mellan underlagstaket och väggen.

3

Första våden takpapp rullas ut och fästs upptill med pappspikar, som sätts i sicksack och på var 10:e cm.

07
Fäst alla ströläkt 2 Steg

De lodräta listerna kallas ströläkt och de ser till att takpannorna ventileras på undersidan. Ströläkten spikas eller skruvas direkt på det pappklädda taket. Man skulle kunna tro att ströläkten ska vara tryckimpregnerade, eftersom den lätt kommer i kontakt med regn- och smältvatten, men det är ströläkt sällan. V i föreslår att du använder en bred dimension, alltså 25 mm hög och 50 mm bred, så har du något att fästa bärläkten på.

1

Ströläkten kapas i förväg till cirka 100 cm som motsvarar bredden på takpappen minus överlappningen. Då blir det lätt att tillverka ”stegar” att klättra på.

2

Takplywooden (D) skruvas eller spikas på takstolarna (A). Takpappen (E) rullas ut i sidled med överlägg och fästs med pappspikar längs ovankanten. När en våd är på plats monteras ströläkt (B) och bärläkt (C).

08
Montera bärläkt 3 Steg

1

Bärläktens placering anpassas efter den takpanna som ska läggas. Det gäller både avståndet mellan läkten och avståndet från takfoten till den nedersta bärläkten. Därför ska man alltid följa de läggningsanvisningar som medföljer takpannorna. Bärläkten spikas eller skruvas fast på ströläkten. Använd så långa spikar att de går igenom ströläkten och takskivan och fäster i takstolarna.

När alla bärläkt har monterats monteras ventiler längst upp på taket mellan de två översta bärläkten.

2

Vi fäster ventiler i underlagstaket, när vi har borrat hål med hålsåg.

3

Ventilen trycks fast i en tjock sträng takkitt, så att det blir tätt runt den.

09
Lägg nya takpannor 4 Steg

När du beställer takpannor ska du passa på att också beställa de klammer som pannorna ska fästas med. Du bör också beställa fågelband, nockventiler, myggnät, nockpannor, stormkrokar, nocktätningsrulle, snörashinder, ventilationshuvar och vad som nu behövs till taket.

Här lägger vi svartglaserade pannor och de ska klamras från sidan med rostfria sidofalsklammer. De fästs i läkten utan hjälp av spik eller skruv. Klamrarna fungerar som fjädrar.

Läggningen börjar på höger sida av takytan och går mot vänster i raka rader För att få raka rader lodrätt bör du göra markeringar med snörslå.

1

Glöm inte att fästa:
• de två nedersta raderna takpannor längs takfoten
• de två yttre raderna längs gavlar och vinkelrännor
• raden runt takfönster och rörgenomföringar
• de två översta raderna längs nocken

2

Lägg en lodrät rad i sänder och börja nerifrån i det högra hörnet på takytan. Markera med snörslå eller en rak bräda var den vänstra kanten ska hamna.

3

En nockbräda fästs på de två översta bärläkten. Nocktätningen rullas ut och viks ner mot taket.

4

Nockpannorna monteras med specialbeslag som fästs på nockbrädan med rostfria skruvar.

10
Montera nya stuprör 1 Steg

Hängrännorna har vi redan monterat i samband med att takfotsplåten spikades fast. Nu återstår det bara att ansluta stuprör till hängrännorna så att regn- och smältvatten kan ledas bort från taket, som säkert håller i minst 100 år.

Material

Material till taket:

• Takpannor och klammer (här svartglaserade falspannor från Nibra)
• Nockpannor med beslag
• Nockbrädshållare
• Fågelband och myggnät
• Takfotsplåt och nocktätning
• Hängrännor, stuprör, rännkrokar och tillbehör (här AluZink från Icopal)

Till underlagstak:
• 18 mm takplywood
• Brädor
• Takpapp
• Takkitt (i patroner)
• Ventiler (takluftare)

Dessutom:
• Bärläkt, 25 x 38 eller 25 x 50 mm
• Ströläkt, 25 x 50 mm
• Brädor för montering på takstolarna (här 50 x 150 mm sågat trä)
• Isolering
• Rostfria skruvar eller galvaniserade spikar
• Pappspikar

Specialverktyg

• Rännkroksbockare

Tidsförbrukning

Ett tak som detta kan läggas om på 5-8 veckor.

Pris

Mellan 600 och 700 kr per kvadratmeter plus hyra av byggnadsställningar.

Svårighetsgrad

Den första biten är enkel, för alla kan ta bort gammalt material och justera takstolarna. Det är också lätt att lägga underlagstak. Men att lägga bär- och ströläkt rätt samt att få takpannorna i raka rader kräver handlag och precision.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Tegeltak