Byta vindskiva

Den gamla vindskivan ska bytas ut. Den har ruttnat, eftersom den inte är rätt monterad och för att den inte har någon täckbräda.

Den sitter bara fast med ett par spikar och därför är den lätt att slå bort. På grund av den felaktiga monteringen Har ändträet på några av läkten också tagit skada. Därför ska det läkten repareras innan den nya vindskivan kan monteras.

Hantverkaren mäter upp hur mycket läkt som behövs. De två nya bitarna läkt monteras med rostfria stålskruvar i den oskadade delen av läkten. För att få vindskivan i rätt vinkel använder han en smygvinkel som ställs in efter takets lutning. När smygvinkelns mutter dras åt låser man vinkeln. Nu kan taklutningen överföras till kap- geringssågen, som ställs in i samma vinkel.

Innan han sågar till den nya vindskivan mäter han upp längden. Den ska vara 2 meter, så att den når ut över kanten av takbeklädnaden. Den nya vindskivan, tillverkad av 25x100 mm tryckimpregnerad furu kapas till i längd och i vinkel med kap- geringssågen.

Före montering markerar han läktens placering så att han är säker på att något att fästa vindskivan i. Sågen justeras så att han kan kapa i 10 graders vinkel så att vattnet kan rinna av. Men vindskivan kan inte vara helt naken. Det ska på en täckbräda som skyddar den mot regn och snö.

Med vindskivan som schablon markerar han hur lång täckbrädan ska vara och den kapas till samma mått, fast i andra ledden. Nu kan täckbrädan och vindskivan sättas ihop på arbetsbordet. Det är mycket lättare på det sättet än att först montera vindskivan och först därefter skruva fast täckbrädan.

Täckbrädan justeras in så att den sticker ut en centimeter över vindskivans kant. Täckbrädan läggs ner och hantverkaren markerar var de båda delarna ska sammanfogas med en cm överlapp.

Delarna fogas ihop med hjälp av en spikpistol. Spikarna är rostfria och 62 mm långa. Och markeringarna visar tydligt var spikarna ska fästas. För att göra fogen vattentät lägger han fogmassa längs hela den kant som vetter utåt.

Nu kan den färdiga vindskivan och täckbrädan monteras. Och eftersom han markerade takläktens placeringar tydligt innan han fogade ihop delarna är det inget problem att montera vindskivan exakt längs läkten. Det gör han med rostfria stålspikar. En i varje läkt är allt som behövs för att hålla vindskivan på plats.

Nu är den nya vindskivan monterad och taket är säkrat från framtida fuktskador. Notera att täckbrädan ska vara så bred att den går in över den första dalen i takpannorna, så att inte regnvattnet kan rinna in bakom.

LÄS OCKSÅ: Så här byter du dina vindskivor!

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak