Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är inte nödvändigt att smälta baksidan av takpappen för att få den att fästa på underlaget. Både det ovana arbetet med en gasvärmare och risken för att du gör fel så att det bildas farligt glöd, som leder till eldsvåda, slipper du om du i stället använder självhäftande takpapp. Hur det går till visar vi här.