Tätt med takpapp

Med förklistrad takpapp är det ganska lätt att lägga ett nytt, tätt tak. På ett litet tak kan du nöja dig med endast ett lager takpapp.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
700 kr/m2

Det är fantastiskt lätt att lägga ett snyggt och hållbart tak när man använder förklistrad takpapp. Du ska bara dra loss skyddsfolien och pressa ihop delarna så blir det garanterat tätt.

Intro

Det är inte nödvändigt att smälta baksidan av takpappen för att få den att fästa på underlaget. Både det ovana arbetet med en gasvärmare och risken för att du gör fel så att det bildas farligt glöd, som leder till eldsvåda, slipper du om du i stället använder självhäftande takpapp. Hur det går till visar vi här.

Även skarvarna och överlappningarna mellan våderna blir täta utan att de behöver värmas eller strykas med kallasfalt. Kanterna är nämligen förlimmade både på undersida och ovansida, och limmet skyddas av en tunn folie. När våderna ligger på plats och överlappar som de ska, drar du lätt bort skyddsfolien från bägge våderna på en gång och pressar ihop dem i överlappningen. Då får du en tät skarv - så tät att du på små tak kan nöja dig med endast ett lager takpapp.

Takpappen kan läggas på alla spikfasta underlag om lutningen är minst 11 grader. Lägger du papp på ett befintligt papptak räcker det om lutningen är 3 grader. Priset är 50 kr högre per kvadratmeter än för vanlig takpapp, men det är det värt för det går snabbt och lätt.

Instruktion

01
Ett fast underlag 4 Steg

Innan vi sätter igång med takpappen ska vi skapa ett stadigt och spikfast underlag. Här arbetar vi på en gammal vedbod där det korrugerade skivtaket har varit så otätt att takplywooden under det har fuktats upp. Ägaren hade ju inte lagt papp på plywooden.

Det gör inte så mycket att plywooden måste bytas för då får vi chans att isolera lite till, för en del av vedboden är förråd som är uppvärmt. Det krävs bara att vi lägger nya taksparrar på de gamla, som är i bra skick.

Här är det extra lätt eftersom de gamla sparrarna ligger längs med taket. Hade de legat från nock och neråt, hade vi fäst nya reglar ovanpå dem.

1

Nya taksparrar (B) skruvas fast ovanpå de gamla (A), när vi har tagit bort den gamla och trasiga takbeläggningen och brutit bort den vattenskadade takplywooden. Vi sätter de nya sparrarna av 45 x 95

2

Nu lägger vi på ett extra lager isolering (L) mellan sparrarna. Eftersom de ligger vinkelrätt mot de gamla läggs isoleringen i två etapper. Först mellan de gamla sparrarna och sedan mellan de nya (B). Men här ska vi ha en 5 cm luftspalt.

Eftersom sparrarna sitter på var 60:e cm passar standardisolering mellan dem.

3

Taket avslutas nertill med en takfotsbräda (N) och på gavlarna med en extra vindskiva (som sätts 7 cm högre än den andra). Takfotsbrädor och gamla vindskivor ligger i nivå med de nya taksparrarna. Fäst gärna också vindskydd vid takfoten.

4

Takplywooden (E) monteras. Nu belönas vi för att vi valde 60 cm centrumavstånd mellan sparrarna (B), för då kan vi använda hela takskivor som är cm långa. Kortsidorna skarvas på sparrar. Skarvarna ska förstås förskjutas.

02
Papp och profiler 8 Steg

Nu är det dags att lägga takpapp och de övriga delar på taket som ser till att hålla takkonstruktionen torr.

Vi börjar nerifrån, där vi skruvar fast rännkrokar på takfotsbrädorna. Där fäster vi också en takfotsplåt, som ska hänga ner på utsidan.

På gavlarna skruvar vi fast de yttre vindskivorna på de inre, en bit förskjutna uppåt, så att takpappen kan fortsätta upp över trekantslister till vindskivorna. Där fästs den under de profiler som vi fäster som ersättning för vanliga vattbrädor. Trekantslisternas uppgift är att göra övergången från tak till vindskiva mjukare för pappen. Nu är det dags för takpapp och läggningen går snabbt.

1

Vi börjar med att fästa rännkrokar på takfotsbrädan på högst var 90:e cm, och med fall på 3-5 mm per meter. Längs hela takfoten fästs medan en profil (M) med aluminiumspikar. De yttre vindskivorna (F) och trekantslisterna (G) monteras också.

2

Vi skär till flera våder takpapp (H) på en gång, så att vi kan lägga dem på plats och limma ihop dem utan alltför många pauser. Pappen rullas ut och skärs med kraftig hobbykniv. Skär längs en stållinjal och vinkel.

3

Nu är det dags att fästa pappen på taket. Du kan börja vid vilken gavel du vill. Bara du ser till att den självklistrande ytan på undersidan hamnar över trekantslisten och vindskivan, där pappen pressas fast. Krysspika längs nocken.

4

Fortsätt med den andra långsidan. När du kommer till takfoten skär du av pappen snett, trycker ut två strängar takkitt på fotplåten och pressas ner pappen på plåten. Dra loss folien i den fria kanten, spika längs kanten och lägg tillbaka folien.

5

Nästa våd placeras så att den kant som är förklistrad på undersidan hamnar rakt ovanför den första vådens spikade kant. När den första vådens tre övriga kanter sitter fast drar du bort skyddsfolien från de två våderna på en gång.

Skyddsfolien från båda våderna dras ut på en gång så att klisterytorna möts.

6

Längs bägge gavlarna tätar vi extra med en remsa hellimmad takpapp (J) ovanpå spikraden. Dra loss skyddsfolien längs kanten på den smala remsan och spika fast den på klisterkanten på vindskivan. Dra ett kritstreck längs den andra vådkanten.

7

Vik upp remsan (J) över vindskivan och lägg tre strängar takkitt på den undre takpappen (H) innanför kritstrecket. Dra därefter loss folien och tryck fast remsan i fästmassan. När båda sidorna är klara läggs en tredje remsa ovanpå.

8

Knacka ner vindskiveprofilen (K) över vindskivan (F) och fäst profilen med aluminiumspikar. Profilerna är rätt korta. Börja nerifrån, där den nedre profilen ska sticka ut 1 cm från vindskivan för att hålla kortänden torr.

Med vindskiveprofilen täcker du de sista av de spikar som håller takpappen.

03
Hängrännan 6 Steg

Det är visserligen snyggt med hängrännor av zink, men med tanke på surt regn är zink en dålig lösning - i varje fall i södra Sverige. Om du inte vill sätta upp plastrännor kan du i stället välja stålrännor som är målade eller aluminiumrännor med zinkyta.

Oavsett vilken typ av hängränna du väljer så går monteringen till på ungefär samma sätt. Här kan du följa arbetet med zinkklädda aluminiumrännor.

Arbetet är relativt enkelt och även en nybörjare bör klara av det - om våra anvisningar följs. Hängrännor och stuprör kapas med bågfil och delarna spänns ihop. Ibland kan du även behöva täta med tätningsmassa.

1

Hängrännan kortas av till önskad längd med en vanlig bågfil med fintandat sågblad. Du bör absolut inte skära med vinkelslip eftersom metallen då blir så varm att zinkytan skadas permanent och metallen rostar.

2

Hålet i hängrännan markeras genom omvikningskupan, så att det hamnar där det ska. Försök få det rakt ovanför en brunn. Omvikningskupan måste klickas fast för att du ska kunna rita hålet.

3

Såga snett ner från sidorna av hålet med bågfil. Det ger visserligen inget runt hål, men det är inte viktigt. Bocka ut de yttre 5 mm runt hålet med en tång, så att vattnet inte rinner ut längs undersidan av rännan utan ner i stupröret.

4

Sätt fast omvikningskupan på rännan. Tryck bara rakt ner medan du pressar ut flikarna över rännkanten. Så lite behövs för att den ska sitta fast.

5

I bägge ändarna av rännan fästs ränngavlar. Lägg en sträng tätningsmassa invändigt i hängrännan längs kanten. Skjut in ränngaveln över kanten, pressa ner den i massan och lås den genom att vrida fliken över bakkanten.

6

Hängrännorna läggs upp i rännkrokarna, vrids först tills den bakre änden hakar fast och sedan framåt tills framkanten klickar fast.

04
Stupröret 3 Steg

När hängrännan har kapats, försetts med ränngavlar och lagts på plats i rännkrokarna återstår det bara att montera stupröret med rörvinklar, mellanstycken och annat som behövs.

Vi fäster två rörsvep rakt nedanför omvikningskupan och rakt ovanför brunnen. Man bör alltid börja med två rörsvep så att stupröret sitter stadigt. Efteråt kan man ev. montera flera.

Röret sätts ihop och vi börjar upptill med två rörvinklar och ett mellanstycke så att röret kommer in mot fasaden. Därifrån fortsätter vi med ett rör ner till brunnen, där vi monterar en renstratt. En fällbar utkastare gör att vi kan ta hand om regnvatten i en tunna.

1

Omvikningskupans placering överförs till väggen med en vinkel. Markera med ett lodrätt streck och fäst ett rörsvep. Kullerförsänkta skruvar passar bäst i dessa beslag.

2

Delarna till stupröret skjuts in i varandra uppifrån, så att vattnet inte kan rinna ut genom skarvarna. Upptill behövs omvikningskupa och två rörvinklar för att komma in med röret till väggen.

TIPS: Provmontera innan du kapar delarna.

3

Fäst stupröret i rörsvepen som kläms fast runt röret. Lås sedan beslagen med de låskilar som följer med. Avsluta med en utkastare.

TIPS: Ska vattnet ner i en brunn avslutar du med en renstratt och ev. också en muff.

Material

Takpapp och profiler från Icopal:
• Topsafe (1 x 7 m), svart (H)
• Topsafe remsor (0,3 x 7 m), svarta (J)
• Takkitt
• Pappspikar
• Takfotsplåt av aluminium (M)
• Vindskiveprofil av aluminium (K)
• Aluminiumspikar till profilerna

Hängränna, Aluzink från Icopal:
• Hängränna m. ränngavlar (100 mm)
• Rännkrokar (100 mm)
• Omvikningskupa och stuprör (75 mm)
• Två rörvinklar (75 mm)
• Brunnsutkastare, renstratt (75 mm)
• Rörsvep med 5 x 25 mm skruvar
• Fogmassa (t.ex. Sikaflex 11FC)

Dessutom:
• 45 x 95 mm reglar (B)
• Isoleringsskivor (L)
• 18 mm takplywood (E)
• 25 x 150 mm tryckimpregnerat trä till vindskivor och takfotsbrädor (D, N)
• 25 x 100 mm tryckimpregnerat trä till de yttre vindskivorna (F)
• Trekantslister (G)
• Skruvar: 5 x 50, 5 x 80 och 6 x 150 mm

Specialverktyg

• Plåtsax för klippning av profiler
• Ev. mattkniv med böjt blad

Tidsförbrukning

1 helg

Pris

Takpapp m.m. cirka 240 kr/m2. Reglar, plywood, isolering m.m. cirka 350 kr/m2 Hängränna (5 m) m. stuprör cirka 1600 kr

Ritning

Tätt med takpapp och aluminium

Takpappen ser till att taket blir tätt, men längs kanterna ska pappen arbeta ihop med vindskivor och aluminiumprofiler för att det inte ska tränga in vatten under den.

Tätt med takpapp och aluminium

Så här läggs takpapp - våd för våd

Hemligheten bakom en papp som Topsafe är att våderna limmas och spikas fast och att alla spikar täcks av en överlappande takpappsvåd som bara limmas fast. När alla hela våder (1-5 ovan) har lagts, har spikarna i överlappningarna täckts. Då återstår spikraderna längs vindskivorna och nocken. De täcks med hellimmade remsor takpapp (6-8).

Så här läggs takpapp - våd för våd

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takpapp