Video: Lägga takpapp

Takpapp är en bra och hållbar lösning till alla slags små byggnader. I den här videon visar hantverkaren hur du monterar självklistrande takpapp på ett rått trätak.

Takpapp är något av det enklaste att lägga och du behöver inte längre tänka på gasbrännare och tjära när du ska lägga det. I dag finns takpapp med självklistrande fogar, så nu är det lätt att själv lägga det och samtidigt vara helt säker på att det blir tätt.

Här ska hantverkaren visa hur man lägger självklistrande takpapp på ett tak av vattenfast kryssfaner. Börja med att mäta ut den längd som ska användas och skär av med en vass hobbykniv. Lägg en bräda under så att du inte förstör kniven.

Den här typen av takpapp heter Top Safe och det följer med en särskild takfotsplåt, som ska monteras kant i kant med den nedre delen av takbeklädnaden. Takfoten är en asfaltsbelagd aluminiumprofil som spikas på med 2,5x20 mm pappspik.

Nästa takfotsplåt ska överlappa den första. Profilerna har små tappar som passar i varandra, så du behöver inte tveka om hur långt överlappet ska vara. Slå i en spik var 10 centimeter, så att du är säker på att takfoten sitter fast ordentligt. I övergången mellan vindskivorna och taket ska det monteras lämpliga trekantslister. Här använder vi en i måttet 40x40 mm. Den sågas till så att den går lodrätt upp från takfoten, ca 1 cm från takfotens nedre kant. När listen sågats till monteras den med 4x60 mm skruvar. Trekantslisten gör att det blir en mjuk övergång mellan tak och vindskiva. Den hindrar också vatten från att tränga in under pappen, när vindskivan väl täckts.

Nu kan den första pappvåden läggas på plats. Se till att den täcker trekantslisten och sticker upp en aning över vindskivan. Om du slår i en pappspik till hälften är det lättare att kontrollera pappvåden när du rullar ut den. Den nedre våden ska följa takfotens kant.

Slå nu i en pappspik i andra ände och kontrollera så att våden sitter rätt hela vägen. Takpappen fästs med pappspik som slås ner i överkant var 10 cm.. Dra nu bort skyddsplasten från takfotsplåten och längs pappvådens nedre kant. Ta lite i taget och tryck fast pappen på takfotsplåtens tjärunderlag.

Spika nu fast pappen mot trekantslisten med 10-15 cm avstånd mellan spikarna. Skär av den papp som sticker upp över vindskivan. Använd en hobbykniv.Första våden är lagd och nu kan nästa rullas på. Den placeras så att de självklistrande områdena på de olika våderna överlappar.

Den här våden monteras som den första med pappspikar var 10-15 cm i överkanten och längs vindskivorna. Överskjutande papp skärs av längs med vindskivan. Nu ska de båda våderna klistras ihop. Det gör man enkelt genom att dra av skyddsplasten på båda våderna samtidigt och trycka dem mot varandra och ner mot underlaget.

Fortsätt med att ta bort plasten bit för bit på båda våderna och tryck ihop dem ordentligt. Var noga, för det går inte att justera i efterhand. Klistret är så starkt att inte ens den mest muskulöse hantverkare kan dra isär det. Avslutningsvis kan du monter en täckbräda över vindskivan, eller investera i en aluminiumprofil som täcker både vindskivan och pappen.

Den här nya typen av takpapp kan läggas på ett underlag av plankor eller kryssfanér på nya tak som lutar minst 1 till 5, det vill säga 20 cm per meter. Eller direkt på ett äldre papptak med spikbart underlag som lutar 1 till 20m, alltså 5 cm per meter. Rullarna finns i 7 m längder och 1 meters bredd. Pappen finns i kolsvart, svart och ljusgrått.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takpapp