Laga sprickor i takpapp

Har du ett tak av tjärpapp är det bra att leta efter sprickor med jämna mellanrum. En av fogarna har lossnat i det här taket.

Takläggaren börjar med att värma upp befintlig takpapp med en gasolbrännare. Då förångas vattnet som runnit in. Ytan ska vara helt torr och fri från smuts innan sprickan lagas.

Takläggaren lägger nu en bit ytpapp över skadan. Biten anpassas så att den sticker ut minst 10 cm åt alla håll från skadan räknat. I bakkant skärs hörnen av från lagningsbiten. Då rinner vattnet lättare av från lagningen.

Takläggaren lyfter upp ena sidan av lagningsbiten och värmer upp både befintlig takpapp och lagningsbiten genom att långsamt röra lågan uppåt och neråt längs lagningen. Samma sak upprepas på andra sidan.

När pappen trycks ner i taket ska den vara så varm att det trycks ut lite asfalt ur fogen. Den sista biten som svetsas kan med fördel hållas upp med en hobbykniv eller ett annat verktyg.

Då går det att värma pappen över hela ytan. Man ska svetsa i omgångar på små områden åt gången. Det är aldrig bra att värma hela lagningsbiten och direkt lägga på den. Nu är skadan lagad och taket är åter tätt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takpapp