Lätt
Svår

Du behöver inte vara murare för att kunna mura igen ett hål i skorstenen efter ett rökrör till braskaminen. Du behöver inte heller många verktyg och det är inte nödvändigt att reservera en helg för arbetet. Du klarar det på några timmar, och du kan helt enkelt inte misslyckas om du följer våra tips och anvisningar. Det kan kanske vara frestande att fylla igen hålet med diverse tegelbitar, i varje fall om väggen ändå ska putsas efteråt. Men det tar inte längre tid att göra arbetet på rätt sätt. Om väggen är tunnputsad, som här, kan du ana konturerna av tegelstenarna i väggen, och i så fall är det viktigt att du murar på rätt sätt. Lagningen syns annars länge. Plocka fram en liten murslev, murarhammare och en spann. När du är klar kan du inte se var hålet har varit.