Lekande lätt skorsten

Det är förvånansvärt enkelt att själv bygga en ny skorsten, oavsett om villan är av trä eller tegel. Denna skorsten limmas av färdiga block, som isolerar så bra att de kan placeras dikt an mot en träkonstruktion. Du behöver inte vara murare för att lyckas. Du behöver inte ens en murslev, bara en påse med limpulver och en pensel!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
13.000 kronor

Intro

Kan man själv bygga en skorsten? Ja, absolut. Visst låter det som ett stort och omfattande projekt med moment som ska överlåtas till yrkesfolk, men med färdiga block av lavasten kan en händig hemmahantverkare själv stå för allt arbete. Skorstenen byggs upp från grunden och det enda som kräver yrkesfolk är kontroll och test av den. Det arbetet ska sotaren utföra. Du kan också klara jobbet om du följer våra råd och anvisningar.

Arbetet kräver en noggrann planering liksom det kräver att du inte försöker fuska. Du ska dessutom vara modig, för det krävs en portion mod att ta upp ett hål i bjälklag och yttertak. Trots att det är en stabil och rejäl skorsten med bra isolering, så att den kan stå tätt intill en träkonstruktion, så kräver arbetet ingen murarerfarenhet. Du behöver inte ens ha en murslev eller putsbräda. Delarna limmas ihop och fogarna slätas ut med pensel. Denna skorsten byggs för installation av en ny braskamin och tar mycket liten plats.

Instruktion

01
Hål för skorstenen 8 Steg

Den nya skorstenen byggs för att vi ska kunna ansluta en braskamin till den. Kaminen ska stå i allrummet mot en lätt mellanvägg av plywood och trästomme. Skorstenen är så isolerad att den kan placeras dikt an mot regelstommen och då sparar vi lite plats i allrummet.

Isoleringsförmågan är faktiskt så bra att vi kan såga hål i väggen och låta en del av skorstenen stå i väggen. Det kostar visserligen lite plats i tvättstugan, men det gör inget.

Placeringen har godkänts av sotaren och kommunen. Nu gäller det bara att få skorstenen på plats med hänsyn till en tvärvägg i tvättstugan, takreglar, bjälkar och andra förutsättningar.

1

Braskaminen ska stå i allrummet, men skorstenens placering beror på förhållandena i tvättstugan, där den ska stå. Här har vi en vägg vinkelrätt mot väggen mot allrummet, och det blir bäst att ställa skorstenen i hörnet.

Hålet görs 2 cm bredare än blocket så att det blir plats för en snygg fog.

2

Innan vi sågar hål i väggen kollar vi skorstenens väg uppåt i huset genom att signalborra med ett långt, smalt borr genom bjälklaget. Det gör vi även i tvättstugan, där en del av skorstenen hamnar.

Vägg och tak undersöks noga med en detektor.

3

Borret dyker upp under isoleringen på den oinredda vinden. Det sitter visserligen ett par reglar där, men de har ingen större betydelse, och därför beslutas att här ska skorstenen stå. Inte heller taket verkar orsaka några problem.

4

För säkerhets skull borrar vi ett inspektionshål i väggen. För det är inte alltid som enklare detektorer finner alla kablar, rör och reglar. Med en liten spegel och en ficklampa kan vi nu undersöka hur det ser ut inuti väggen.

Borra inte djupare än skivtjockleken. Ta bort centrumborret när du har gjort ett spår.

5

Hålet för skorstenen sågas med sticksåg. Om du är bara det allra minsta nervös för att det finns ett rör i väggen, så borrar du bara flera inspektionshål från golv till tak, stänger av strömmen och använder en batterimaskin.

6

Reglarna i väggen kapas med fogsvans. Det kan vara knepigt att få ett snyggt genombrott i väggen och att få det på bägge sidorna. Du får därför vara beredd på att improvisera en del och att använda olika verktyg.

7

Kanterna i hålet förstärks med reglar. Väggen är varken bärande eller stabiliserande, så det handlar bara om att få skivorna och väggen stöttade.

8

Hålet i vindsbjälklaget sågar vi med tigersåg. Det var frestande att använda sågen även till väggen, men chansen för att såga ett rakt spår genom en hel vägg är liten. På vinden gör det ju inget om sågbladet har gjort hålet ojämnt.

02
De första blocken 5 Steg

Skorstenen ska stå på ett stadigt, plant och vågrätt underlag. Blocken ska ju limmas ihop och det innebär att du senare inte kan göra annat än små justeringar.

Det är sällan man måste gjuta en hel sockel ner till fast och tjälfritt djup för en skorsten. Bjälklaget kan normalt bära vikten av skorstenen, bara den inte är för hög. Men det finns anledning att gjuta ett plant underlag som utjämnar ev. skevheter i golvkonstruktionen.

Du kan köpa specialblock till den nedre delen, dels sådana som har förskjuten kärna i förhållande till ytterskalet, dels block med öppning för sotningsluckan. Här visar vi hur du med lite extra jobb klarar dig med standardblock.

1

Den lilla sockeln, som ska utjämna nivåskillnaden mellan tvättstugan och allrummet, gjuter vi i en ram som klätts med plastfolie. Betongen armeras med stålnät och vibreras med lätta slag på träramen.

2

När sockeln har härdat kan man stapla blocken. Det nedersta blocket ställs löst på sockeln så vi kan rita av omkretsen. Vi ska ju veta exakt var vi ska lägga limsträngarna.

3

Limmet blandas och läggs ut för det första blocket. Det ska vara så mjukt att det lätt kan tryckas ut ur plastpåsen som medföljer byggsatsen. VIKTIGT! Är sockeln helt torr fuktas den lite så att den inte suger ut fukten ur limmet.

4

Det nedersta blocket sätts på plats och justeras tills det står vågrätt. Det ska också fästa i bruket innan vi går vidare. För att förskjuta skarvarna mellan de yttre och inre blocken fyller vi lecakulor i botten och täcker dem med 5 cm betong.

TIPS: Du kan slippa besväret med lecakulor och betong genom att köpa ett lägre startblock för kärnan.

5

Det första kärnblocket sätts ner i den fuktiga betongen och justeras in vägrätt. Den viktigaste orsaken till att de inre och yttre blocken ska förskjutas är att undvika att limmet kommer att förbinda de två delarna.

03
Staplas snabbt 8 Steg

När de nedersta blocken är på plats, betongen har härdat och alla delar står vågrätt så går det snabbt att stapla skorstenen. Limmet pressas ut på ovansidan av varje block i så tjocka strängar att blocken verkligen limmas ihop, men inte så mycket att det blir förbindelse mellan kärnan och det yttre skalet.

Arbetet fortsätter på vinden, när vi har kommit upp till innertaket, och upp till yttertaket.

Vi passar också på att stabilisera skorstenen, så att den inte ska svaja om det stormar ute. Vi fixerar den med ett par reglar som i sin tur fästs i takstolarna cirka en meter ovanför vindsbjälklaget.

1

En ny portion lim trycks ut ur påsen i ett mönster som minskar risken för att kärnan och skalet ska limmas ihop. Det är viktigt att limmet bara läggs på den inre falsen i kärnan. Är blocken torra fuktas de lätt innan limmet läggs på.

2

Nästa block trycks ner i lim-strängarna - först det yttre blocket och sedan kärnan. Vrid blocken lite medan de trycks ned så sugs de fast och skarven blir tät. Avståndet mellan de två rören ska vara lika stort hela vägen upp.

3

Limfogarna jämnas till med en fuktig pensel. Det får dem täta och ytan blir slät. Det är svårt att komma åt mellan kärnan och ytterskalet, och därför är det extra viktigt att det inte pressas ut lim i detta utrymme.

4

Vi arbetar uppåt - steg för steg. Limmet håller sig flera timmar i påsen, så bara du inte blandar allt lim på en gång behöver du inte stressa. Skulle limmet bli lite för fast kan du röra ut det med lite vatten tills konsistensen blir smidigare.

Om blocken är torra fuktas de lätt för att inte suga ut fukten ur limmet.

5

Till slut kommer vi till innertaket och då fortsätter arbetet från vinden. Vi har lagt ett par rejäla och starka skivor på reglarna för att vi inte ska pressa sönder isoleringen medan vi är på vinden.

6

Det är en fördel att vara två, en på vinden och en i rummet, när blocken under och i bjälklaget sätts på plats. TIPS: Såga hålet lite för litet, men utvidga det när du närmar dig med blocken. Då får hålet den storlek det ska ha.

7

Foogarna ska jämnas till, även mellan blocken på vinden. För även om vi inte ser skorstenen på vinden, så innebär arbetet med fogen att skarven mellan blocken förseglas och blir tät.

8

Skorstenen bör stabiliseras innan den byggs upp genom taket. Då kan du vara säker på att den står stadigt även om det stormar ute. Här har vi fäst ett par reglar i takstolarna på båda sidor av skorstenen och satt tvärslårar mellan dem.

04
Skorstenspipan 5 Steg

Skorstenen byggs av samma block både ovanför och under yttertaket. Så småningom ska vi kapsla in den yttre delen av skorstenen med en plåthuv. Den vi ska använda har vi beställt tillsammans med resten av materialet och då vet vi att den passar perfekt i storlek.

Det finns förstås andra alternativ. Du kan ju be plåtslagaren i din hemort att leverera en plåthuv eller också kan du finputsa eller grovrappa skorstenen. En annan lösning är att kapsla in den med tegel. I så fall kan du beställa de yttre blocken med en krans. På insidan har de samma diameter som ytterblocken, på utsidan ser de ut att vara av tegel. De finns i flera färger och kan putsas.

1

Hålet i underlagstaket markeras med hjälp av vattenpass, och det görs när skorstensblocken är tätt intill taket. Här är det ganska lätt, eftersom underlagstaket är fast. Är det av plast blir det svårare och då får du improvisera lite.

2

Hålet sågas upp från ovansidan, när vi har tagit bort några takpannor och dessutom borrat lodrätt upp genom taket i de fyra hörnen som markerades på underlagstaket.

3

Skorstenen limmas upp till den höjd som du har avtalat med kommunen. Normalt ska den vara minst 5 m hög och sticka upp minst 80 cm ovanför takåsen. Här kapas det sista kärnblocket för att hamna i nivå med mantelblocket.

4

Det avkortade kärnblocket limmas fast. Avståndet mellan kärna och mantel har varit lika stort hela vägen upp. Nu har vi ”murat” färdigt och påsen och penseln kan läggas åt sidan. Nu ska pipan skyddas utvändigt.

5

Med den färdiga plåthuven har vi valt en enkel lösning för att avsluta arbetet på skorstenen. Lägg märke till att det också ska bi tätt mellanskorsten och taket - även det har vi beställt en plåt till när vi beställde resten av materialet.

05
Sotningslucka 5 Steg

Du kan köpa block som har hål för montering av en sotningslucka i både kärna och mantel. Men vi har valt att bygga med enbart standardblock och gör därför hålet själva. Därefter kan luckan sättas på plats.

Det är förstås lite besvärligare men å andra sidan kan sotningsluckan nu placeras exakt där det passar oss, och här är det på baksidan - alltså i tvättstugan. Viktigt är att sotningsluckan ska sitta minst 30 cm lägre än det rör som braskaminen ansluts med.

Placering av sotningslucka ska givetvis avtalas med sotaren - innan du borrar hål i de beställda blocken.

1

Vi markerar för luckan på blocket och borrar sedan hål ända in till rökkanalen. Det blir många hål, och det lönar sig därför att använda ett bra hammarborr och en stark borrhammare. Borra först hål med kortare borr.

2

Med mejsel tar vi sedan bort materialet mellan hålen. Här är det bra med en mejsel med stor slagyta och slagskydd! Glöm inte skyddsglasögon för det skvätter stenskärvor, även om lavasten inte släpper skärvor som andra stenar.

3

Utrymmet mellan kärnan och manteln tätas med mineralull när hålet har försetts med släta kanter, men innan sotningsluckan sätts på plats.

4

Sidorna i hålet putsas släta med det lim som användes till blocken. Vi fyller också lecakulor i botten av rökröret så att vi med hjälp av limmet kan få en slät yta i nivå med sotningsluckan. Då blir det lätt att dra utev. sot från rökröret.

5

Sotningsluckan fästs med lim. Även nu drevar vi med mineralull och putsar med lim för att det ska bli helt tätt mellan luckan och blocken. Det är viktigt för annars kommer det ut rök i bostaden om det blir övertryck i skorstenen.

06
Braskaminen 7 Steg

Baksidan av skorstenen får nästan vara som den är. Vi fogar mot väggen, bredspacklar, slipar lätt och målar.

Men delen mot allrummet kommer att döljas bakom en skiva. Inte för att skorstenen är ful, men för att vi tycker att den ser för liten ut. Vi tycker helt enkelt att en skorsten ska vara lite större (men vi kunde inte ha valt större block). Därför fäster vi 45 x 45 mm reglar på sidan av skorstenen - efter avtal med sotaren - och beställer en mineritskiva på byggmarknaden. Skivan fäster vi på reglarna sedan vi först har satt ett par mineralullskivor i utrymmet mellan reglarna och mineritskivan. Till sist kan braskaminen monteras.

1

Röken från braskaminen leds in i skorstenen via ett hål, som vi borrar, hugger upp, tätar och jämnar till på samma sätt som hålet för sotluckan. Men hålet ska vara runt och vi stoppar in en stos i hålet.

Runt stosen fästs ett tätningsband. Se upp så att kragen inte trycks sned när stosen sätts på plats.

2

För att skorstenen ska se lite bredare ut skruvar vi 45 x 45 mm reglar på sidorna av blocken så att vi sedan kan fästa en skiva framför skorstenen. VIKTIGT! Sotaren måste först godkänna att du döljer skorstenen bakom en skiva.

3

Mineritskivan skruvas fast på reglarna, men först har vi gjort hål i den för rökröret från braskaminen. Vi har också fyllt utrymmet mellan reglarna med mineralull och gjort hål i isoleringen.

4

Skivan spacklas och målas och ev. skarvar och springor spacklas. Även om vi målar med vit färg, som har använts till taket, maskerar vi mot taket för det är ett par år sedan taket målades. Därför blir det en nyansskillnad mellan skivan och taket.

5

Golvskivan av glas läggs på plats. Vi mäter noga så att den hamnar på exakt rätt plats innan det är dags att bära fram braskaminen. För att det inte ska samlas damm under glaset kan kanten förseglas med en tunn sträng klar silikon.

6

Rökröret från kaminen skjuts in i stosen när vi har virat tätningssnöre runt det och försett det med en krage. Det är viktigt att du är noggran med snöret så att det verkligen tätar.

7

Nu kan vi skjuta in den nya braskaminen över rökröret. Det är nu man upptäcker om man inte har mätt tillräckligt noga eller har glömt att lägga golvskivan på plats. Den nya braskaminen är en Svanenmärkt Contura 560.

Till sist sätts sidor och topp av täljsten på brakaminen.

Material

Skorstenen ska passa till kaminen och bränslet

Den skorsten vi bygger heter Isokern, kommer från Schiedel och finns i två varianter. 1. Dubbelmoduler, som kan stå dikt an mot trä. Den kan också armeras för fristående placering. Dubbelmodulen kan innehålla ett eller flera rökrör. Vi monterar dubbelmodul med enkelrör. 2. Den keramiska modulen kan användas till ved, flis, pellets etc, men är lite dyrare. Schiedel, tel. 031-10 70 50, www.schiedel.se

Tidsförbrukning

Cirka en vecka med torktider.

Pris

Från cirka 13 000 kr för hela skorstenen med alla tillbehör som behövs.

Svårighetsgrad

Noggrannhet och att tänka efter före är ledorden när man genomför denna typ av projekt - som är stort.

Tips & Tricks

Smal kanal till moderna kamine

Om skorstenen är gammal så är rökkanalen sannolikt stor och säkert för stor för moderna värmekällor som en braskamin, och ofta även för stor för en oljepanna. Ju större rökkanalen är, desto längre tid tar det för röken att komma upp genom skorstenen, och desto större är risken att den kyls ner så mycket att fukten i röken slår sig ner på kanalens sidor. Resultatet kan då - i värsta fall - bli att sotet tränger in i skorstensstocken. Därför kräver en ny braskamin ofta att man monterar en ny skorsten eller att den gamla fodras eller isoleras med rör som ger smalare rökkanaler.

I en bred kanal kyls röken ner och avger fukt till skorstenen.

En smal kanal leder ut röken i det fria innan den avger sin fukt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skorsten