Nytt tak eller ge det gamla 10 år till?

Ett tak kan hålla i många år. Men när är det dags att kasta in handduken och ersätta det gamla med ett nytt - och när kan du skjuta på investeringen och förlänga takets livslängd med några år?

Hur mycket längre kan taket på ditt hus egentligen hålla innan regnet börjar sippra in genom sprickor och hål? Om du vet när taket lades, och vilken slags takbeläggning det handlar om, kan du enkelt ta reda på takets förväntade livslängd. Den kan vara allt mellan 35 och 100 år, beroende på om taket är klätt med t ex eternit eller tegel.

Men det är så klart inte riktigt så enkelt, för “förväntad livslängd” är ju bara en statistisk uppgift. Ditt tak kan vara mer slitet än genomsnittet, och då måste det kanske bytas nu. Eller det kan – mycket sannolikt – få lite längre livslängd, även om det på pappret har nått sin pensionsålder.

Här utgår vi från det sistnämnda: att ditt tak med lite hjälp kan leva i 10 år till, så du kan skjuta på den oundvikliga investeringen.

Om du har varit bra på att regelbundet kolla takets tillstånd och laga fel och brister, så är du på rätt väg. Har du låtit taket vara i flera år, så är din uppgift nu lite större, och risken för fiasko större. Men även då kan det mycket väl finnas 10 år kvar i det gamla taket.

Dessa termer ska du känna till

Innan vi kan ta ett snack om ditt tak, måste vi vara överens om vad som är vad. Det finns nämligen en uppsjö fackuttryck när vi flyttar oss upp till husets ovansida.

Här kan du se de viktigaste delarna, som du behöver känna till innan du kan göra din takkoll och se till att ditt tak får leva lite längre.

 1. Ränndal: I vinkeln mellan två takytor ser ränndalar till att leda ner vattnet i hängrännan.
 2. Taknock: Överst på taket, där två takytor möts. Tacknocken, eller takåsen, är särskilt utsatt för väder och vind.
 3. Intäckning: Runt genomföringar som takventiler eller skorstenar sitter intäckningar av metall, plast eller andra material.
 4. Takfotsbrädor: Längs takfoten sitter takfotsbrädorna. I vissa fall är hängrännan fäst vid takfotsbrädorna med rännkrokar.
 5. Undertak: För att säkra ett tätt tak finns för det allra mesta något slags undertak. Det kan vara skivor, brädor eller något slags duk.
 6. Vindskivor: På gavlarna på ett vinklat tak sitter vindskivor som ser till att hålla borta regn och snö. Vindskivor av trä är utsatta och har en begränsad livslängd.

Betongtegel

Här nedan kan du läsa mer om betongtegel. Vi visar också hur du själv kan byta en nockpanna.

Betongtegel eller betongtakpannor liknar de klassiska takpannorna av bränd lera, men är gjutna av betong.Betongen gör pannorna billigare – dock halveras takets förväntade livslängd till cirka 50 år.

Betongtakpannor är tunga, men idag kan du köpa betongtegel i en lättviktsvariant som kan bäras upp av även ganska enkla takkonstruktioner, t ex där det tidigare har legat ett eternittak.

Ett tak av betongtegel är slitstarkt, men stenarna kan knäckas eller spricka, och de blir svagare med tiden. Så det bästa sättet att förlänga livslängden på är att hålla koll på och åtgärda skador. Du kan också rengöra och måla taket om det ser väldigt slitet ut. Det ändrar inte takets hållbarhet eller livslängd, men det kan göra så att du kan klara av att titta på det gamla taket de kommande tio åren, om det rent praktiskt kan hålla så länge.

FAKTA:

 • Består av en betongblandning som har gjutits i formar som får dem att se ut som klassiska lertegelpannor.
 • Något tyngre än lertegel. Kan kräva extra understöttning av takkonstruktionen om man byter från ett lättare tak.
 • En stor del av svenska villor har byggts med betongtegel.

Så här byter du en nockpanna

Nockpannorna på takåsen måste tåla när vinden susar och när regn, snö och hagel slår på. Därför är slitaget på nockpannorna stort och det finns en stor risk för att någon förr eller senare spricker. Om du på ett säkert sätt kan ta dig upp till taknocken, går det som tur är väldigt enkelt att byta dem. På det här taket hålls de fast med clips kompletterat med taklim.

1

Nockpannorna är väldigt utsatta för väder och vind, eftersom de sitter högst upp på taket. De är samtidigt helt avgörande för att taket ska vara tätt, så spricker eller knäcks de, måste de bytas med detsamma.

2

Lägg takstenslim på intilliggande takpanna. Limmet ska placeras så att den nya pannan kan läggas fast i limmet.

3

För in pannan under clipset. I pannans andra ände sitter den fast på ett liknande sätt.

Takpapp

Här nedan kan du läsa mer om takpapp. Vi visar också hur du lagar hål i takpappshingels.

Polyesterfibrer och asfalt (bitumen) är ingredienserna i takpapp, som är en ofta underskattad takbeläggning. Ett korrekt konstruerat takpapptak med två lager papp kan lätt hålla i 50 år.

Om du tycker att en jämngrå beläggning är lite tråkig, är takpappshingels ett bra alternativ, som ger takbeläggningen lite större variation.

När det uppstår otätheter i ett takpapptak, är det oftast runt intäckningar av skorstenar, ventilationskanaler eller takfönster. Här kan pappet släppa taget, så att det kan sippra in regnvatten. Därför är det här som du måste hålla ett extra öga på takets tillstånd.

Hål i själva takytan kan oftast uppstå i samband med att man går på eller arbetar på taket, och den sortens hål är ganska lätta att laga, oavsett om det handlar om utrullad papptak eller shingels.

FAKTA:

 • Takpapp är en stark blandning av en polyesterduk och en asfaltsbeläggning med små stenar.
 • Finns i flera färger, oftast svart, grå och röd, och som hela våder eller shingels.
 • På bostadshus ska det med hänsyn till tätheten läggas två lager papp: underlagspapp och ytpapp. Underlagspapp är alltid i våder, ytpapp kan även vara shingels.

Så här lagar du takpappshingels

Går det hål i takpappshingels, måste du göra en lagning. Shingels läggs normalt i sammanhängande våder, men ska du bara ersätta en shingel, måste du skära ut den och ersätta den med en lapp som har skurits ut från takpapp. Limmet på den söndriga biten lossas med en värmepistol och den nya lappen limmas fast med taklim.

1

Värm upp den bit som ligger över med en kraftfull värmepistol, så att den kan lossas med en omrörarpinne eller liknande.

2

Lägg en ny lapp på den skadade biten. Skär längs kanten på den nya lappen, så att du kan dra loss den skadade biten. Skär bara i det översta lagret (shingles-lagret).

3

Lägg den nya lappen på plats. Under den har du satt taklim, och när den har lagts sätter du taklim under kanten på den överliggande biten. Det går bra att lägga en bräda ovanpå och banka lite med en hammare.

Plåt

Här nedan kan du läsa mer om plåt. Vi visar också hur du rengör och målar ett plåttak.

Det finns många olika sorters plåttak till bostadshus, men oftast ser de ut som något annat än den korrugerade plåt som många förknippar plåttak med.

Vanligast är kanske plåttak som ser ut som tegelpannor. Andra tillverkare gör vågformade plåttak som mer ser ut som eternit, och ett stilfullt alternativ är långa platta plåtar som falsas ihop.

Ett plåttak kan tåla riktigt mycket utan att gå sönder. Men i motsats till eternit- och tegeltak, så kan plåttak få problem om det växer mossa och alger på plåten. Det kan nämligen leda till att ytan på plåtarna tar skada. Så medan mossa och alger på de flesta taksorter främst är ett kosmetiskt problem, bör man rengöra plåttaket från det regelbundet.

Vissa typer av plåttak kan dessutom målas, om de har blivit väldigt gamla och ser tråkiga ut.

FAKTA:

 • Plåttak består oftast av plåt med en stark yta (coating).
 • Kan i princip göras i vilken färg som helst, men syns oftast i klassiska takfärger som svart och röd.
 • Plåttak används ofta ovanpå befintliga gamla tak som man inte vill ta bort.

Så här rengör och målar du ett plåttak

Slitna takplåtar, som efter många år har förlorat hela eller delar av sin ytbehandling, kan fräschas upp med ny färg. Om plåten har börjat rosta, bör rosten avlägsnas innan du målar.

1

Tvätta taket noga med en borste. I hinken finns det en blandning av vatten och algborttagningsmedel. Följ anvisningarna på förpackningen. Vissa produkter ska lämnas att verka i några minuter.

2

Måla taket med en metallfärg som passar till plåt utomhus. Färgen ger takplåtarna en ny, skyddande yta.

Tegelpannor

Här nedan kan du läsa mer om tegelpannor. Vi visar också hur du byter en takpanna.

Lertegel har i många hundra år prytt svenska hus och herrgårdar. Och tegel har visat sig hålla ovanligt länge jämfört med andra material.

Normalt bedömer man att ett tegeltak kan hålla i 100 år, men experter på byggnadsvård säger att svensktillverkat kvalitetstegel helt enkelt bara kan läggas om efter 100 år, när de oftast har rört på sig och ser sneda ut. Och sedan kan det mycket väl finnas ytterligare 100 års livslängd i de flesta av de gamla pannorna.

Ser du till att efterhand byta ut spruckna tegelpannor, sådana som har skadats i en storm eller enstaka pannor vars yta slits ner, kan du skjuta upp tidpunkten när taket måste läggas om eller bytas ut. Och för ett tegeltak kan du rädda riktigt många år bara genom att vara uppmärksam, speciellt efter stormar och kraftiga regnoväder.

FAKTA:

 • Tillverkas av lera som formas och bränns.
 • Finns som en- eller tvåkupiga och falsade eller ofalsade. Enkupiga är äldst, medan tvåkupiga är vanligast idag. Ofalsade kräver större taklutning.
 • Ett nylagt tegeltak bör ha ett undertak, eftersom tegelpannorna inte sluter 100 procent tätt i sig själva.

Så här byter du en tegelpanna

Om en tegelpanna har spruckit eller gått sönder, så ska den bytas så snabbt som möjligt, innan ett kraftigt regnväder skickar in vatten under taket. Det kan lätt sluta med stora och dyra skador. Lyckligtvis kan du med lite försiktighet lirka loss pannan och få en ny på plats.

På ett gammalt tak blir det finast om du kan ersätta med en likadan, begagnad takpanna.

1

Lyft de omkringliggande pannorna. Oftast ligger pannan till vänster rakt över pannan som ska bytas ut. Även raden ovanför måste lyftas och kilas upp, så att du kan komma åt att lyfta ut den skadade pannan.

2

Lägg in en ny panna. Den ska föras in, så att den får tag i läkten under raden ovanför, och den ska lirkas in under den lyfta pannan på vänster sida.

3

Lirka pannorna på plats när du har tagit bort kilarna. Ofta ligger pannorna lite snett och behöver vickas tills alla skarvar faller snyggt på plats igen.

Skiffer

Här nedan kan du läsa mer om skiffer. Vi visar också hur du byter en skifferplatta.

Skiffertak finns i två varianter: naturskiffer och konstskiffer (fibercement).

Naturskiffer har mycket lång hållbarhet, som lätt kan överstiga 100 år. Plattorna har ett markant naturligt utseende. Konstskiffer har en livslängd som är mindre än hälften så lång och ett betydligt mer enhetligt utseende.

Båda typerna är i princip vattentäta beläggningar, men det är alltid klokt att ha ett undertak för att slippa flygsnö och att vatten tränger in i konstruktionen.

Skiffer kan rengöras från alger och mossa, men kräver i övrigt bara att knäckta eller spruckna plattor byts ut.

Fakta

 • Naturskiffer består av tunna skivor skiffer. Skiffer delar sig naturligt i tunna lager när det klyvs. Plattor av naturskiffer kommer alltid vara lite ojämna.
 • Konstskiffer består av fibercement, som gjuts och stansas ut som plattor. Den vanligaste sorten är helt slät.
 • Naturskiffer finns i olika färgnyanser. Konstskiffer tillverkas i flera färger.

Så här byter du ut en skifferplatta

Skifferplattor ser relativt små ut när de ligger på taket, men i verkligheten handlar det om ganska stora, överlappande plattor.

Därför är det en utmaning att ta bort en skadad platta som ligger under de andra. Hemligheten är en speciell spikutdragare, som du måste köpa. Och så måste den nya plattan skruvas fast, den går inte att spika.

1

Den knäckta plattan ligger här, under de omkringliggande plattorna, som har markerats med gult. Plattan sitter fast med två dolda spikar (gula prickar).

2

Dra ut spiken. Det kräver en speciell spikutdragare till skiffer.

3

För in en ny skifferplatta där den gamla låg. Klossa upp de omkringliggande plattorna lite för att få plats.

4

Förborra och skruva i en takskruv mitt på plattan. Det är nödvändigt eftersom du inte kan ersätta de dolda spiken.

Eternit

Här nedan kan du läsa mer om eternit. Vi visar också hur du byter en skadad eternittakplatta.

Det tillverkades många eternittakplattor i Sverige från 1940-talet fram till 1982, som innehöll asbestfibrer som förstärkte plattorna. 1982 blev det förbjudet att ha den cancerframkallande asbesten i plattorna, så sedan dess har eternittakplattor varit fria från asbest.

Plattorna har en lång livslängd. Men precis som med alla andra sorters tak blir de efterhand belagda med alger och mossa. Det har ingen bevisbar betydelse för hållbarheten, även om flera takmålarföretag hävdar motsatsen.

Men tröttnar du på hur det ser ut, kan du föryngra takplattornas fina utseende med en rengöring och efterföljande målning.

En regelbunden genomgång, t ex vartannat år, där du letar efter skador på hela taket, kan dock säkra dig ett tätt tak i många år. Ofta även fler än de uppskattade 35 åren.

Fakta:

 • Tillverkat av fibercement (“eternit” är ett varumärke, inte ett material).
 • Finns i ett antal olika färger och former.
 • Plattor tillverkade innan 1982 innehåller asbest och kräver speciell utrustning vid hantering och byte.

Så här byter du en skadad eternittakplatta

Eternittakplattor är lagda så att de överlappar varandra. Men med lite försiktighet kan du mycket väl skruva loss en platta och lirka ut den, så att du kan komma åt att ersätta den.

På den nya plattan ska du ta bort ett hörn, så att den blir likadan som den gamla plattan. Då kan den läggas på plats på rätt sätt och skruvas fast.

1

Den gamla takplattan lirkas ut och tas bort. Dessförinnan har skruvarna som håller den på plats lossats.

2

Lägg den gamla takplattan ovanpå den nya som ska ersätta den. Med en kniv eller vinkelslip ska hörnet tas bort, eftersom plattan ska användas mitt på taket.

3

För den nya takplattan på plats. Du kan eventuellt använda en läkt eller liknande för att lyfta den lite, så att den kan komma på rätt plats och skruvas fast.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Tak