Placering av rännjärn

Om du ska sätta upp nya rännjärn måste du veta var de ska placeras i förhållande till taket som ska läggas.

Start med at lægge en enkelt sten op, så du kan se, hvor tagrenden skal sidde. Fagmanden skal undersøge den optimale højde og afstand for tagrenden. Under taget skal der senere placeres en tagfod.

Börja med att lägga upp en enda panna, så att du ser var hängrännan ska sitta. Nu kontrollerar takläggaren bästa tänkbara placering för hängrännan. Här ska det senare placeras en takfotsbräda.

Därför lägger takläggaren an en stump av brädan under taket. Nu kan rännjärnet med hängrännan stickas in under takfoten så man ser hur det blir. Det får inte vara för långt mellan taket och hängrännan.

Det är en bra tumregel att hålla takfoten i linje med hängrännans överkant. Likaså ska det vara ett avstånd på ett par centimeter mellan takfoten och hängrännans bakre kant.

Takläggaren markerar var rännjärnet ska böjas. Nu kan man med hjälp av markeringen få alla rännjärnen placerade på samma avstånd och samma höjd längs hela taket.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hängrännor