Böja rännjärn

Ska man använda rännkrokar för att hänga upp hängrännorna kan man vara tvungen att böja dem till rätt montagehöjd för hängrännan

Takläggaren håller upp ett rännjärn mot takfoten i önskad höjd och lägger en blyertspenna i linje med en av takläkten. Markeringen avsätts på övriga rännjärn så att man är säker på att alla böjs på samma ställe.

Det finns ett särskilt verktyg avsett för att böja rännjärn. Det kan man hyra på en byggmarknad. Rännjärnet sätts i tången med blyertsmarkeringen just ovanför tångens käftar. Takläggaren böjer rännjärnet på ögonmått.

Böj hellre lite för lite första gången. Med hjälp av den lilla metallskruven kan tången ställas in i den vinkel som järnet ska böjas i. Takläggaren lägger upp rännjärnet på taket och man ser tydligt att det behöver böjas lite till innan hängrännan hamnar helt rätt.

Takläggaren skruvar därför ur skruven något och böjer rännjärnet fram till skruven. Nu passar järnet till taklutningen. Dessutom lutar hängrännan lite ut från taket så att vatten inte kan rinna tillbaka in mot huset om nedloppet i stupröret skulle täppas till.

Tången är nu inställd i rätt vinkel, så takläggaren kan böja alla rännkrokarna snabbt och enkelt. Det går också bra att använda en vanlig hovtång. Takläggaren greppar om rännjärnet med hovtången och ser till att blyertsmarkeringen hamnar något under tångens bett.

Nu kan man böja till rännjärnet genom att pressa det in mot tången. Takläggaren jämför rännjärnet med ett av de andra tillbockade järnen. Rännjärnet är inte helt perfekt böjt, så takläggaren böjer lite till.

Nu är vinkeln densamma som hos de övriga och rännjärnet kan sättas på plats. Kan man låna eller hyra en särskild tång till rännjärnen är det den enklaste lösningen. Använder du din hovtång tar det längre tid, och resultatet blir inte lika exakt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hängrännor