Så monterar man rännjärn

När du ska montera hållarna till takrännan kan du lugnt placera dem i våg. Vattnet finner nog sin väg till nerloppet ändå. Med hjälp av den här demonstrationsmonteringen visar hantverkaren hur man enklast ser till att takrännan sitter i våg.

När du ska montera hållarna till takrännan kan du lugnt placera dem i våg. Vattnet finner nog sin väg till nerloppet ändå.Med hjälp av den här demonstrationsmonteringen visar hantverkaren hur man enklast ser till att takrännan sitter i våg.

Det är viktigt att du först placerar ett rännjärn i ena änden och ett i den andra. Se till att de sitter på samma höjd. Fäst ett snöre mellan de båda rännjärnen och spänn det ordentligt.

Därmed borde det vara enkelt att placera de mellersta järnen rätt. Men det är vanligt att man råkar trycka ner snöret en aning för varje järn man monterar. Fortsätter man på det sättet en längre sträcka kommer inte järnen att hamna i våg.

Hantverkarens knep är att placera en träbricka mellan snöret och vart och ett av de två första rännjärnen. Brickorna är ett par mm tjocka. Därmed sitter snöret ett par mm under den egentlige höjden.

När sedan övriga rännjärn ska placeras behöver man alltså inte hålla dem mot snöret, utan ett par mm ovanför. Med den här tekniken kan man vara säker på att snöret förblir vågrätt under hela arbetet och att hängrännan därför sitter helt i våg.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hängrännor