Gör hängrännan redo för hårt väder

Våra hängrännor har fått mer vatten att slåss med än vad de en gång skapades för. Vi drabbas oftare av skyfall och vattnet skvalar då ut över kanten, vilket kan orsaka dyra skador. Men som tur är kan du på många sätt se till att regnvattnet hamnar där det ska.

Intro

Dina hängrännor har fått mer och mer att göra. Inte nog med att den totala mängden regn och snö har ökat undan för undan sedan man började föra statistik för 150 år sedan. Vädret har också blivit tuffare. Våldsamma skyfall är numera en allt vanligare kost för hängrännor och stuprör och allt fler måste erkänna att hängrännorna inte hänger med.

Underhåll lönar sig

Och när de ger upp rinner vattnet ut över kanten och forsar ner längs ytterväggen, vilket kan orsaka stora och dyra skador. Men det är som tur är ett problem som kan lösas utan att du blir ruinerad.

I värsta fall ska rännor och rör bytas och ett par dagvattenbrunnar anläggas. Men mindre åtgärder kan också duga.

Till att börja med ska rännan vara i toppskick. I annat fall kan du kanske ersätta rännan och behålla rännkrokarna. Kanske ska du ha ett stuprör till?

Byt till ett större system

Om du måste byta ut rännorna är det nog klokt att gå upp i storlek även om de flesta svenska hus har 125 mm rännor, men varför inte i stället välja 150 mm hängrännor?

När vattnet rinner över kanten på hängrännan

... kan det medföra både dyra och allvarliga skador på fasaden. Det finns risk för frostsprängningar (om en fuktig fasad fryser) och röta i träpanel och regelstomme. Det kommer snabbt att kosta betydligt mer än det kostar att byta ut eller reparera rännan.

Flera stuprör och bättre fall

Enligt Hus-Ama och Svensk Standard kan en 100 mm hängränna och ett 75 mm stuprör högst avvattna 75 kvadratmeter. Ökas hängrännans storlek eller om antalet stuprör ökas kan avvattningen bli större. Man sätter normalt upp hängrännor med en minsta lutning på 2,5 mm/m, men ökar man till 5-7 mm sköljs vattnet igenom snabbare och risken för stopp minskar. På en fasad som är högst 10 meter sätter du ett stuprör vid varje gavel eller flyttar stupröret till mitten. Då ska inte allt vatten från hela taket rinna genom rännan utan endast cirka hälften så mycket. Här visar vi hur mycket 125 mm ränna och 75 mm stuprör kan klara med förväntad nederbörd klarar.

Med 1 stuprör placerat i ena änden på fasaden avvattnas 95 m².

Med 2 stuprör placerade i var sin ände av fasaden avvattnas 190 m².

Med 1 stuprör på 90 mm på mitten kan rännan avvattna 200 m².

Med 2 stuprör cirka 1/4 huslängd från gaveln kan rännan avvattna 256 m².

Instruktion

01
Åtgärd 1: Håll rent i ränna, stuprör och brunnar 3 Steg

Det första och enklaste sättet att förbereda hängrännorna på stora mängder vatten är att hålla dem rena. Rena bort kvistar, löv och kottar. Se till att de är rena och töm dina dagvattenbrunnar så att de inte täpps till. Skulle du hitta hål i rännorna, skador i ränngavlar eller trasiga rännkrokar så är reparationerna enkla och billiga.

1

Hängrännorna ska rensas regelbundet för att regn- och smältvatten ska kunna passera utan att stoppas. Kolla också ev. nät, silar och annat som håller blad borta. Se till att dagvattenbrunnen är ren.

2

Hängrännan lagas på ett par minuter med en bit specialtejp av bitumen. Tejpen kan täta en mindre läcka men håller inte i evighet. Men avfettar du noga innan du tejpar kan den hålla i varje fall ett par år.

3

Om rännan är skadad sätter du in en ny bit, som helst ska vara så lång att den går över två rännkrokar. Du kan också försöka med en s.k. rännskarv som normalt används för att täta skarvar.

02
Åtgärd 2: Nya hängrännor i gamla krokar 3 Steg

Du kan sätta upp nya hängrännor i de gamla rännkrokarna och beslagen. Visste du exempelvis att Plastmos hängrännor kan rymma 15 procent mera vatten än hängrännor från konkurrenterna? De passar också i andras rännkrokar och det är inte nödvändigt att välja plastrännor även om de är cirka 15 procent billigare än motsvarande stålrännor.

1

De gamla rännkro-karna och beslagen kollas noga när de gamla hängrännorna har tagits bort. Tänk på att du ska ha ett fall på minst 2,5 mm per meter för att vattnet ska rinna undan, gärna mera.

2

De nya rännorna kapas och läggs på plats. Plastmo-rännorna har större kapacitet och passar ändå i rännkrokarna. Långa rännor kan skarvas med rännskarvar som fäster runt båda kanterna.

3

Täckbyglar klickas fast på de gamla krokarna. Då kommer det att se ut som om också krokarna är nya. Det är trots allt lite besvärligt att byta ut rännkro-karna som sattes fast innan taket lades.

03
Åtgärd 3: Flytta stuprören eller sätt upp flera 3 Steg

Du kan förbättra avrinningen från hängrännorna genom att sätta upp ett extra stuprör eller rent av genom att flytta de gamla. Om hängrännorna verkar vara bra så är det ofta en bra åtgärd att flytta stuprören så att vattnet delas upp i mindre portioner. Det är ganska enkelt att montera ett nytt stuprör, men tänk på att vattnet ska kunna rinna vidare.

1

Den klassiska sättet att såga hål för stupröret i hängrännan. Från mitten av hängrännan sätts en prick 4,5 cm åt bägge håll och från kanterna. Förena punkterna och såga sedan i strecket med bågfil.

2

Tappstycket limmas fast på rännan med ett speciallim baserat på silikon, men först måste du avfetta rännan ordentligt. Man använder ungefär samma teknik oavsett varifrån delarna kommer.

3

Stupröret ansluts med de rörböjar, mellanstycken och beslag som behövs. Förr i tiden var det vanligt med 75 mm stuprör men med tanke på hur mycket blötare det har blivit bör du nog välja 90 mm rör.

04
Åtgärd 4: Byt ut hängrännan mot en som är större 3 Steg

En finurlig och klok lösning är att byta ut hängrännan mot en som är större och tar hand om mer vatten. Många svenska rännor är 100 mm men i dag förses allt fler hus med rännor som är 125 mm. Men om villan har stort tak bör du kanske överväga 150 mm rännor? Passa också på att byta ut de smala stuprören så att vattnet kan rinna undan.

1

Rännkrokarna skruvas fast på takfotsbrädan när de gamla har tagits bort eller skurits av med vinkelslip. Du kan också använda konsolkrokar att fästa dina nya hängrännor med. Det beror på placeringen.

2

Den nya rännan läggs på plats när du har kapat den till rätt längd och sågat hål för stuprören. Du får INTE använda vinkelslip för då kan rännan rosta. Rännorna ser inte större ut än de gamla.

3

De nya stuprören sätts upp och fästs med rörsvepar på fasaden. Förr använde man ofta 75 mm rör men i dag brukar man montera 90 mm stuprör.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Hängrännor