Hängränna på ett par timmar

Moderna hängrännor kan sättas upp blixtsnabbt, eftersom de varken behöver lödas eller limmas. När du har satt upp dina rännkrokar rätt med lite fall, är det bara en fråga om att kapa rännor och rör och sedan klicka ihop delarna.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 timmar
Pris
3.000 kronor
Hängränna

Hängrännan är gjord i delar som kan klickas ihop, så att monteringen går lekande lätt.

Intro

I denna artikel sätter vi upp hängrännor, och det finns det en bra anledning att göra. Varje år rinner nämligen hela 100.000 liter regnvatten igenom hängrännor och stuprör på ett vanligt hus. Om hängrännorna inte fungerar, kan regnvattnet göra stor skada.

Men det är enkelt att sätta upp moderna hängrännor, som varken behöver lödas eller limmas ihop, vilket man gjorde förr – i stället kan du bara klicka ihop dem, så den enda riktiga utmaningen är att montera rännan med rätt fall.

Gemensamt för alla moderna hängrännor är att de monteras med minimalt med verktyg, och det gäller oavsett om du väljer en hängränna av metall eller plast.

Vi har valt att byta ut den gamla hängrännan av plast mot en modern aluminiumzink-variant från Lindab, som har en otroligt tålig yta.

Ett superenkelt system

Hängrännesystemet från Lindab gör det lekande lätt att montera nya hängrännor. Du behöver bara bry dig om att kapa rännor och rör i rätt längd. Hängrännorna klickas därefter ihop. Andra tillverkare har liknande system.

Rännkrokarna kan ställas in och är bara att skruva på.

Två delar klickas ihop med rännskarv.

Omviknings-kupan till stupröret klickas på.

Ränngaveln sätts på plats med ett par hammarslag.

Instruktion

01
Sätt upp rännkrokar 7 Steg

Den gamla hängrännan tas bort. Om den har suttit på takfotsbrädorna, bör du rengöra brädorna och kolla om de behöver bytas. De har suttit dolda bakom hängrännan i många år, så fukt och skräp kan ha brutit ner träet.

De nya rännkrokarna sätts upp så att hängrännorna faller svagt mot stupröret. Fallet ska vara minst 1-2 mm per meter. De ska vridas så att hängrännornas framkant ligger litet lägre än bakkanten. Om du är noga vid uppsättningen av de nya rännkrokarna, blir resten mycket enklare.

1

De gamla rännkrokarna tas bort. Här har de suttit på en takfotsbräda, så vi rengör brädan och kollar så att den inte börjat ruttna.

2

Vi sätter först den yttersta rännkroken - den som är längst bort från stupröret. Kroken monteras utan att först böja den - enligt tillverkaren kan den bara böjas två gånger innan den bryts av!

3

Den översta delen böjs ner så att rännans framkant kommer att vara 6 mm lägre än bakkanten.

4

Rännkroken har en tapp som kan sättas i en skåra. Rännkroken har åtta olika lägen. Vi hittar det hack som ger oss rätt vinkel på rännkroken.

5

Den lilla tappen på rännkroken pressas framåt så att rännkroken fixeras i rätt vinkel. Använd en skruvmejsel för att böja tappen.

6

Sedan markerar vi för resten av rännkrokarna, som sätts med lika stort avstånd. Med de ställbara rännkrokarna kan det vara upp till 120 cm mellan krokarna - med traditionella rännkrokar fick avståndet vara högst 60 cm.

7

Snöret hålls spänt medan resten av rännkrokarna skruvas fast och böjs i rätt vinkel. Krokarna ska bara precis vidröra snöret när de monteras.

02
Sätt upp hängrännor 8 Steg

När rännkrokarna sitter som de ska, är det dags att montera hängrännorna.

Första steget i den processen är att rännorna kapas i så långa delar som möjligt. Ska det finnas skarvar, är det dock lätt fixat med rännskarvar.

Dessutom ska omvikningskupor sättas på rännorna, och naturligtvis ska hål göras i botten på rännorna, så att vattnet enkelt kan rinna från hängrännan ner i stupröret.

1

När rännkrokarna sitter på plats, kan du tydligt se höjdskillnaden när du tittar från änden som här. Nu är det dags att sätta hängrännorna på plats.

2

Först kapas rännorna. Du kan köpa rännor som är 3 och 6 meter långa. Det är inga problem att skarva ihop två delar, men planera med långa hela rännor där du kan. Kapa med en handsåg.

Viktigt! Använd inte vinkelslip när du kapar. Värmen från slipskivan förstör galvaniseringen på hängrännan, så kanten kan börja rosta.

3

Två hängrännor sätts ihop med en rännskarv. Den sätts först på hängrännans bakkant med det lilla hacket mitt på beslaget vid skarven av de två delarna.

4

Gör ett ovalt hål i hängrännan. Med en tång böjs kanten i det ovala hålet neråt, så att det bildas en droppnäsa. Den ska se till att allt vatten rinner ner i stupröret.

5

Passar hålet till omvikningskupan? Sätt en omvikningskupa på rännan och kolla om det ovala hålet är lagom stort. Är det för litet, bör du utvidga hålet.

6

Omvikningskupan går både enkelt och snabbt att sätta på. Först sätts den på hängrännans bakkant. Sedan kan den fästas genom att vika upp ett låsbeslag över hängrännans framkant.

7

Sätt rännorna i rännjärnen. Tag dig tid i detta momentet. När du är nöjd, fixeras rännan med tappen på rännjärnet. Kom ihåg att du bara kan böja tapparna ett par gånger.

8

Ränngaveln är självlåsande. Den trycks först på plats med handkraft. När den sitter rätt, ska den bankas på plats med en gummihammare.

03
Sätt upp stupröret 3 Steg

Du har satt upp rännkrokar och hängrännor. Nu är det dags att sätta upp stuprören och att fästa dem på fasaden.

Börja med att koppla ihop stuprören med omsvepningskuporna och välj, baserat på det, var rörsvepen ska sitta på fasaden. Därefter skruvas rörsvepen fast och stupröret kan fästas med en kil.

Allra sist ska du testa om hängrännorna har önskat fall genom att hälla vatten i rännan.

1

Stupröret fästs med rörsvepen. De skruvas fast med galvaniserade skruvar. Om fästena ska sitta i tegel eller betong, används både plugg och skruv.

2

Stupröret fixeras i rörsvepet. Här görs det med en kil, som försiktigt bankas på plats. Använd eventuellt en liten slagkloss.

3

Då återstår bara att kolla om det hela fungerar som tänkt. Använd en trädgårdsslang för att spruta vatten på taket, så att du kan se hur vattnet rinner ner från taket och hamnar i hängrännan.

Material

 • Hängrännor (här 125 mm)
 • Rännskarvar (här typ RSK)
 • Ställbara rännkrokar (här typ SSK)
 • Ränngavlar (här typ RGT)
 • Stuprör (här 75 mm)
 • Omvikningskupor (här typ SOK)
 • Böjar (här typ BK45)
 • Mellanstycken (här typ MST)
 • Rörsvep (här typ SSVH till trä)
 • Utkastare (här typ BROK)

Tidsförbrukning

Ca 5 timmar.

Pris

En hängränna på 10 meter med två stuprör och tillbehör. Ca 3.000 kronor

Svårighetsgrad

Ganska lätt, om du har ett bra vattenpass.

Video

Kapa hängrännan helt rakt

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hängrännor