Hängrännorna har en otroligt viktig funktion, för de ska se till att regn- och smältvatten från taket leds bort från fasaden så att denna inte vattenskadas. I takt med att nederbördsmängderna ökar är det många som ersätter gamla och smala rännor med nya som är bredare och slukar mer regn. En väsentlig detalj vid monteringen av nya rännor är övergången från ränna till stuprör.