Laga taket på en dag

Upptäcker du en skada i ditt tak finns ingen tid att spilla. Ju längre tid reparationen dröjer, desto större är risken att skadan blir värre, och dyrare.

På en dag hinner du med att lösa allvarliga problem som trasiga takpannor och otäta vindskivor – och mindre allvarliga problem som mossa och alger.

1. Byt ut de slitna vindskivorna

Taket på de flesta hus är ut mot gaveln tätat med en vindskiva av trä, som traditionellt inte är tänkt att hålla så länge. Den håller ett tag - och byts ut, vilket är snabbt gjort om du har en liten ställning att arbeta från.

Du bör alltid hålla koll på vind skivorna, för bakom dem blir takkonstruktionen och väggarna utsatta för kostsamma skador, om vattnet läcker in.

De gamla vindskivorna tas ned, och träet bakom dem rensas och kontrolleras. Får du ned dem i hela stycken kan de användas som mallar för de nya.

Brädorna till de nya vind skivorna sågas till. Vinkeln de ska skarvas med uppe vid takåsen kan du ofta kopiera från de gamla brädorna.

Vindskivorna skruvas upp, så att överkanten sitter högre än takbeklädnaden. Ofta byggs vindskivan av 2-3 förskjutna brädor.

En aluminiuminfattning görs fast på vindskivans överkant med aluminiumskruv - här istället för en trälist. Du får själv hitta en passande profil.

I fronten bockas kappan rakt över takåsen. För att lyckas gör du ett vinkelrätt snitt i kappan. Den synliga flärpen klipps sedan av lodrätt.

2. Laga hålet i takpappen

Hål i takpappen kan du effektivt laga med samma material som modern takpapp är tillverkad av: bitumen, som du köper som tak massa, glasväv - och skiffergranulat i samma kulör som den övriga pappen.

1

Området runt hålet smörjs med ett tjockt lager takmassa. Borsta noggrant minst 15 cm runt om hålet innan du penslar ut massan.

2

Tryck ner glasväven ordentligt i massan, och smörj in lappen i takmassa ovanifrån. Börja ute i kanten, så att lappen ligger fast.

3

Strössla skiffergranulat över hela området, och tryck ner det i massan. Låt det sitta några dagar innan överskottet borstas av.

3. Täta hålet i hängrännan

En otät takränna kan ge allvarliga fuktskador nedifrån sockeln och uppåt.

Mindre hål tätar du effektivt genom att som här limma fast ett liten bit över dem.

Stora skador lagas med ett nytt stycke takränna och två monteringsstycken.

1

Yttersidan av den skadade rännan rengörs grundligt. Tvätta bort smuts, följ upp med tvättbensin för att få bort fett, och slipa sedan med fint slippapper.

2

Rännskarven limmas fast eller fästs med plastic padding eller liknande. Lägg en klick på bägge kanter av skarven och tryck fast den runt rännan.

4. Mossa och alger avlägsnas

Oftast ger mossa och alger bara kosmetiska problem, men kraftig mossa kan leda in fukten mellan stenarna, så du bör borsta och spola av mossan innan den breder ut sig.

Säkrar du med ljus och luft, slipper du problemet.

1

Mossa och alger avlägsnas med borste eller högtryckstvätt. Låt stå fuktigt ett tag, så går det ofta lätt. I vissa fall används fasadtvätt.

5. Byt ut en sprucken takpanna

Ser du en sprucken takpanna är det alltid bäst att få den bytt.

När du är uppe på taket ska du bara lossa de angränsande takpannorna och lägga dit en ny. Och så bör du kika in på vinden och se om skadan har orsakat några problem.

1

Pannorna runt den spruckna pannan lyfts. Raden ovanför lyfts så mycket att den skadade takpannans undersida kan lyftas av den läkt pannan hänger i.

2

Den trasiga pannan tas bort. Pannan till vänster bör också lyftas innan du kan få ut den. Använd kraftiga kilar att hålla uppe pannorna med medan du jobbar.

3

Den nya pannan lirkas in på plats, och kilarna avlägsnas så att du kan sänka ner de angränsande pannorna. Det ska ofta trixas lite innan allt ligger som det ska.

6. Stäng till med tätning

Den svagaste punkten i många tak är övergången mellan taket och andra material. Både på nya tak och när du hittar läckor i ett gammalt tak, är lösningen tätning utan giftigt bly.

Här använder vi en lösning, där övergången från ytterväggen säkras med en metal lprofil som limmas i ett spår i muren och läggs över en tätning som kan pressas tätt mot takpannorna.

1

I muren skär vi ett spår till den översta delen av vår tätning. Vinkelslipen hålls lite på sned, för att inget vatten ska samla sig i spåret.

2

Den flexibla tätningen limmas fast på väggen. Vi har böjt till den moderna motsvarigheten till bly, så den nästan når till spåret i väggen, och tagit av folien från baksidan av den översta delen.

3

Den flexibla tätningen limmas fast ovanpå takpannorna. Efter att ha tryckt fast tätningen på väggen drar du av resten av folien, men tryck bara fast den mot ”ryggen” av takpannorna.

4

Täckprofilerna görs fast i väggen med spikplugg, med de små hullingarna längst fram instuckna i spåret i väggen. Hålen för pluggarna kan du med bra verktyg oftast borra med ett multiborr.

5

Spåret fylls med tätningsmassan från fogpistolen. Massan är liksom täckprofilerna och tätningen från Wakaflex.

6

Den flexibla tätningen pressas och formas omsorgsfullt ned över takpannorna. Den häftande undersidan kommer att fästa i takpannorna, så att du skapar en snygg och helt tät övergång mellan ytterväggen och takpannorna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak