Så här monteras en värmepump

För att slippa så mycket ljud, drag och värmeförlust som möjligt ska du veta var värmepumpens utedel och innedel ska placeras. Uppsättningen tar sedan en certifierad montör hand om.

Luft-till-luft värmepumpar är ett givet val i de flesta små-hus, alltså inte bara i villor utan även i torp och sommarstugor.
Det har monterats 10 000-tals sådana pumpar de senaste åren och här visar vi hur det egentligen går till att installera en pump.

Den luft-till-luft värmepump vi visar har utvecklats för ett nordiskt klimat och är en av de kraftigare med prestanda på SCOP 4,2.

Om man vill fjärrstyra värmepumpen så är det möjligt och det är ju smart att du kan klara av inställningen via en app i mobilen.

En 10°-funktion ser till att under vintermånaderna hålla kyla och fukt borta från stugan. Det räcker att du trycker på en knapp så ser apparaten till att hålla stugan frostfri. Med en annan funktion, "Turbo", kan du värma upp huset extra snabbt.

Den installation vi följer tog drygt en halv dag och med pump, kopplingar och rör så blev totalpriset 22 000 kr. Då ingår också fjärrkontrollsmodul och ett nytt vägguttag vid sidan av den invändiga delen av pumpen.

Bosch Compress 7000 EHP 6.5 AA

Värmepumpen som vi monterar här är en Bosch Compress 7000 EHP 6.5 AA.

  • Värmekapacitet: 6,5 kW
  • Kylkapacitet: 4.0 kW
  • Energimärke: A
  • Prestanda (SCOP): 4,2
  • Svanenmärkt
  • Kan fjärrstyras

Innedelen monteras

Arbetet börjar inomhus där innedelen hakas fast på upphängningsbeslag. Hålet genom väggen för rören borras från insidan och sedan sticks slangarna igenom innan maskinen hängs upp.

I princip är den del av arbetet som omfattar montering av innedelen något som de flesta händiga gör-det-självare klarar av. Men det är ytterst får som har en sådan specialborr som behövs för att borra igenom den tjocka ytterväggen. Borren är både ovanlig och dyr.

När det gäller hopkoppling av inne- och utedelen och tryckprovning samt senare vakuumpumpning så krävs det en certifierad montör. Han har alla specialverktyg som behövs och han kan hantera kylvätskan på rätt sätt och ge garanti på jobbet.

1

Här har man valt att hänga upp invertern på den ena kortväggen rätt nära ett hörn. Där kommer ingen att sitta och uppleva drag från fläkten. Innedelen sätts rätt nära taket för att ge så bra värmefördelning som möjligt. Beslaget skruvas fast.

2

Med en specialborr borras rätt igenom den tjocka ytterväggen. Hålet görs med lätt lutning utåt för att den kondens som apparaten avger ska rinna utanför. För att slippa irriterande borrdamm håller hantverkaren munstycket till grovdammsugaren under borren.

3

Samtidigt som invertern lyfts upp för att hakas fast på beslaget, sticks kablar, rör och slangar ut genom hålet i väggen. När invertern sedan har hakats fast på beslaget är arbetet inomhus tillfälligt klart. Arbetet innefattade även en elektriker som monterade ett nytt vägguttag i närheten av invertern. Det är en merkostnad på drygt 1 000 kr som oftast inte ingår i offerten från montören.

4

På utsidan av huset hänger nu både kablar och rör klara för nästa del av arbetet. Den svarta gummikabeln är både signalkabel och strömförande sladd. I det grå röret ligger kopparrör.

Utedelen monteras

Maskinen hängs upp på ytterväggen av stugan med ett specialdesignat och flexibelt upphängningsbeslag.

När det gäller utedelen av värmepumpen så har det faktiskt ingen betydelse på vilken sida av fasaden den placeras. Men det får förstås inte sitta något i vägen som hindrar fri luft att komma till maskinen. Det är klokt att montera maskinen så nära innedelen som möjligt och helst 40 cm över marken så att snö och kondensvatten inte bildar isklumpar framför eller runt maskinen.

1

Utedelen placeras här rakt nedanför hålet i väggen vilket gör kabel- och rördragning ganska enkel. Här kommer utedelen att sitta under ett halvtak, i annat fall är det klokt att sätta upp ett tak eller bygga ett hus till utedelen. Det har ingen betydelse åt vilket väderstreck utedelen riktas.

2

Beslagen till utedelen består av en skena som skruvas fast på väggen och två L-formade beslag. På skenan finns en libell som sitter lite snett och denna skevhet ska kompensera för att maskinen är väsentligt tyngre på den ena sidan där kompressorn sitter. Skenan ska därför också sitta lite snett och inte enligt vattenpasset!

3

Det rejäla upphängningsbeslaget har gjorts för att passa flera olika värmepumpar och det kan därför justeras i bredd. De två L-formade beslagen hakas fast på skenan och skruvas sedan fast på väggen med kraftiga skruvar när de sitter rätt.

4

Anslutningen mellan inne- och utedel utförs med en signal-kabel (som även ger ström), ett system av kopparrör för kylvätskan och ett rör som leder bort kondensvatten. Alla rör läggs i en kabelränna från hålet.

Koppla och tryckprova

Rör och elektronik från innedelen kopplas till utedelen och sedan är det dags att testa värmepumpen.

Kopparrören från innedelen sätts nu ihop med kopparrören från utedelen. Innan ström och signalkabel ansluts måste kopparrörens skarvas testas med ett tryckprov. Det gör montören genom att sända kväve genom rören och då skapas ett tryck på 15 bar.

1

Kopparrören kapas i lagom längd och med hjälp ett specialverktyg förses rören med kragar och mutt-rar. Därefter är det dags att koppla ihop rören från de två delarna innan tryckprovet utförs.

2

Via en ventil sätts nu systemet under tryck med kväve och trycket ökas till 15 bar. Alla skarvar sprejas med läcktestare som när skummet har lagt sig bildar en tät hinna runt skarvarna. Vid ett läckage börjar det att bubbla.

3

Efter ett vällyckat trycktest släpps kväve ut och eventuell kondens sugs ut med en vakuumpump. Medan vakuumpumpen arbetar (den ska arbeta minst en timme) isoleras rören och hålet i väggen tätas med fogskum.

4

Innan värmepumpen startas sätts filtret på plats på innedelen. Det fångar upp smutspartiklar och ska rensas med jämna mellanrum. Nu återstår bara att justera styrningen och trycka på start!

Tänk igenom placeringen noga

Varför inte besöka ett hus där det redan finns en värmepump?

Placeringen av invertern, som den invändiga delen också kallas, är en balansgång. Å ena sidan ska den sitta så diskret som möjligt, å andra sidan ska den helst placeras centralt i huset så att du får bästa fördelning av värmen.

Det gäller alltså att prioritera och dessutom ska du tänka på att innedelen hela tiden blåser ut varmluft, vilken kan kännas som drag, och det låter lite om den. Det susar svagt.

Med tanke på luftströmmen är det väl bäst att sätta den där det inte kommer att sitta någon. Alltså inte ovanför en soffa eller ett matbord. När det gäller ljudet blir det knepigare för installatörer rekommenderar att du placerar innedelen i ett rum där du inte uppehåller dig så mycket, t.ex. gången mellan sovrum och kök eller en tvättstuga. Ljud påverkar folk på olika sätt. Det någon uppfattar som vansinnigt oväsen kan någon annan tycka vara tyst. Ta med dig hela familjen och lyssna på en värmepump i en annan bostad innan du bestämmer placeringen

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Värmepump