Lätt
Svår

Du har tilläggsisolerat vinden, kattvindarna har fyllts med mineralull och fönstren har ersatts med nya energifönster. Villan är med andra ord toppisolerad. Tror du.

För du kan liksom många andra ha förbisett en byggnadsdel där värmeförlusten är stor.

Ett ställe som absolut inte är tillräckligt isolerat och som sitter svåråtkomligt bakom radiatorerna, nämligen bröstningen under de stora fönstren.

Tema: Spara energi

LÄS OCKSÅ: Infraröd termometer – mät temperaturen överallt