Ska en ångspärr alltid tejpas?

Problem:

Jag håller på med en lite större ombyggnad och har fått motsägelsefulla upplysningar när det gäller skarvning och överlappning av ångspärren. Räcker det inte att vika den och fästa den med klammer?

LÄS MER: Guide til ångspärr

Lösning:

Förr vek man in en flik som sedan klämdes fast mellan t.ex. en gipsskiva och en regel. Det blev nästan tätt, men inte helt tätt. Därför föreskriver man i dag att man vi montering av ångspärr ska tejpa eller limma alla överlappningar och skarvar. Det beror bl.a. på att isoleringen i dag är mycket tjockare än förr. Skulle det tränga ut varm luft tar det så lång tid för den att tränga igenom och fukten fångas då upp i isoleringen och förtätas.

LÄS OCKSÅ: Därför SKA du använda byggfolietejp