Isolering av vinden: Lär dig av proffset

Vindarna i äldre hus är sällan särskilt välisolerade. Du kan spara mycket pengar genom att tilläggsisolera. Det finns flera tekniker att välja mellan. Här visar hantverkaren hur du tilläggsisolerar med skivor av stenull.

Isoleraren börjar med att kontrollera om isoleringen går hela vägen ut till taket. Här ligger det redan isoleringsgranulat, i annat fall hade man fått isolera även här. Nu kan vi börja lägga själva isoleringen.

Vi använder 100 mm tjocka skivor, men eftersom vi ska ha 200 mm isolering lägger vi två lager. Isoleraren lägger an skivan vid taket och skär längs kanten så att skivan fasas av i ungefär samma vinkel som taket. Sedan lägger man bara skivan på plats.

Det ska finnas omkring 5 cm utrymme mellan skivan och taket så att luft kan cirkulera. Nästa skiva läggs vid sidan av den första och här får vi skära ut för en takbjälke. Hantverkaren är mycket noga med att skära till skivan exakt, så att den ligger het an bjälken.

Minsta glipa kan skapa en köldbrygga.I nästa lager lägger hantverkaren skivorna i andra ledde, så att kortsidornas fogar lappar över varandra. Återigen skär vi till både för takbjälken och för att lämna ett avstånd till taket.

Nu är det bara att fortsätta på samma sätt till dess hela golvet är isolerat. Det här är ett enkelt och billigt sätt att isolera vinden, om du inte använder den på annat sätt. Och utgifterna för materialet tjänar du snabbt in på energibesparingen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera tak