Enkel isolering med pappersull

Det går enkelt och snabbt att tilläggsisolera vinden med pappersull, och du slipper mineralullens irriterande fibrer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
100 kr/m2

Intro

Tänk hur enkelt det är! Det finns många fördelar med att isolera ett vindsbjälklag med isolering gjord av återvunnet tidningspapper, men framför allt är det lätt.

Inte nog med det. Det går dessutom tämligen snabbt och resultatet blir en effektiv isolering. Slutligen ska man väl också nämna att isoleringen inte kliar eller irriterar huden som mineralull gör.

Men det allra viktigaste är förstås att bjälklaget blir isolerat. Då får du lägre uppvärmningskostnad, sparar mycket pengar och bidrar till bättre miljö.

Här lägger vi 200 mm isolering på de 100 mm som fanns från början. En kalkyl visar att investeringen är betald redan efter tre år och därefter ger den överskott år efter år - plus att vi skapar ett bättre inomhusklimat.

Vi isolerar med pappersgranulat, som är ett spännande isoleringsmaterial. Det är inte nytt, men för många är det en ny bekantskap.

Pappersgranulat kan inte brinna

Det kvittar hur du än anstränger dig. Det är omöjligt att få pappersgranulat att brinna.

Det är impregnerat med salter som avger vätska när temperaturen i isoleringen stiger, som vid en brand i huset. Isolering av tidningspapper eller träfiber (cellulosaisolering) är likvärdigt med isolering av glasull och stenull.

Pappersgranulatet har behandlats med borsalt och aluminiumhydroxid. Dessa salter nästan ”konserverar” granulatet och gör det obrännbart. Impregneringen hindrar effektivt angrepp av röta och svamp.

Möss och andra smådjur tycker inte om att bygga bo i pappersgranulat eftersom salterna irriterar dem. Salterna är desinficerande och torkar ut djurens hud.

Laboratorieförsök visar också att inga möss vill bo eller föda ungar i pappersgranulat. Salterna fungerar dessutom som gift mot insekter och svamp.

Instruktion

01
En ny gångbrygga 4 Steg

Om du inte har tänkt att använda vinden till förvaring kan du låta den gamla gångbryggan ligga kvar - om den inte är i vägen - och låta bli att bygga en ny.

Till skillnad från mineralull tål pappersgranulat att du någon enstaka gång går på isoleringen. Du ska bara kratta till den efteråt så den lgger sig slätt.

Här vill vi använda vinden till förvaring och därför tas den gamla gångbryggan bort och en ny snickras.

Konstruktionen är enkel. Vi fäster bitar av 45 x 245 mm reglar på golvbjälkarna och lägger 22 mm golvplywood ovanpå. Det ger en stadig konstruktion.

1

Först lägger vi några plywoodskivor löst på bjälkarna så att vi kan förflytta oss på vinden. Skivorna flyttas i takt med att gångbryggan sätts upp. Det går också bra att gå på några brädor.

2

Den gamla gångbryggan lossas med en kofot och plockas bort bit för bit, för annars kan det bli svårt att få in isolering överallt under den.

3

Stöden A under gångbryggan sågas till. De fixeras sedan med skruvar, t.ex. 6 x 100 mm, som dras snett ner genom stöden till bjälkarna.

TIPS: Sätt stöd på detta sätt där du vill ha förvaringsplats för olika saker.

4

Skivorna C till gångbryggan läggs på stöden A och dras fast med 5 x 50 mm skruvar. Om den gamla gångbryggan är i bra skick kan du ev. återanvända den. Men det går snabbare att använda sig av plywoodskivor, som vi gör.

02
Gör klart på vinden 5 Steg

Innan vi blåser ut pappersgranulatet ovanpå de gamla isoleringsskivorna måste vi se till att isoleringen inte försvinner ut vid takfoten eller ner i bostaden via vindsluckan. Därför sätter vi en stoppkant vid takfoten och snickrar en ram runt vindsluckan.

Stoppet vid takfoten kan bestå av reglar och masonit, men det går fortare att använda vindavledare av kartong, som finns i flera utföranden. Här använder vi en modell som viks och därför kan anpassas till olika bredder och säkra ventilation mot taket.

Ramen runt vindsluckan snickrar vi av plywood och sätter på plats.

1

Runt vindsluckan sätter vi en ram, som håller kvar isoleringen på vinden. Det går lätt för vi skruvar ihop delarna..

2

Ramen skruvas nu fast på gångbryggan och bjälkarna. Det är bra om den är så tät som möjligt, men viktigast är att den är så stadig att du kan stödja dig på den när du ska upp på vinden.

3

Vi viker en bunt vindavledare D på en gång. Det går rätt snabbt att vika dem till ett dragspelsliknande mönster. Därefter lägger vi en vindavledare vid varje öppning i takfoten.

4

Vindavledarna D ska tryckas ner bakom den gamla isoleringen och fortsätta upp längs undersidan av taket. När vi är säkra på att de täcker från takstol till takstol, fäster vi dem med klammer så att det inte kan rasa ut pappergranulat.

5

Vi tätar mot vindavledarna med bitar av den gamla isoleringen. Det är framför allt längs takstolarna som det kan vara svårt att få tätt och finns det minsta lilla hål, så blåser granulatet ut och då försämras isoleringsförmågan.

03
Isoleringen läggs ut 6 Steg

Nu är det mesta och värsta av jobbet avklarat. Det återstår egentligen bara att lägga ut isoleringen så att den fyller utrymmet mellan vindavledarna och lådan runt vindsluckan.

Det är en fördel att vara två om jobbet. Den ena öppnar säckarna med granulat och fyller innehållet i maskinen, som står utanför huset. Den andra styr slangen från maskinen på vinden och ser till att granulatet fördelas som det ska.

Det är bäst om maskinen kan styras med fjärrkontroll från vinden, så att den inte fortsätter spruta ut granulatet medan medhjälparen på vinden tar en paus för att fördela det med en kratta.

1

Din medhjälpare fyller maskinen med granulat från säckarna, så att du hela tiden har något att arbeta med. Du kan klara jobbet själv, men då tvingas du upp och ner mellan vind och maskin många gånger på en arbetsdag.

2

Själv styr du slangen på vinden och fördelar granulatet. Börja längs takfoten och längst bort från vindsluckan så går det lättare. Har maskinen fjärrkontroll kan du styra den från vinden.

3

Du kan använda slangen för att dels lägga ut granulat, dels blåsa luft. Maskinen kan ställas in på att bara blåsa luft och då kan du blåsa ner granulat som fastnat på takstolarna eller i taket.

4

Fördela granulatet med en kratta. Det går lätt för det letar sig själv in i alla hål, springor och fördjupningar, men det är ändå nödvändigt att fördela det lite så att det ligger lika tjockt överallt.

5

Du kan tryggt använda händerna för att proppa in granulatet under gångbryggan. Du ska förstås använda ansiktsmask för det dammar, men granulatet kliar inte.

6

Kolla tjockleken på isoleringen och helst också den totala tjockleken eftersom den gamla isoleringen antagligen har sjunkit en del. Här är den gamla 100 mm och vi lägger på 220 mm för att få en total tjocklek på 300 mm när granulatet satt sig.

Material

Material (till c:a 120 kvadratmeter)

Pappersgranulat:
• Cirka 875 kg isolering

45 x 245 mm reglar eller K-virke:
• 9 stöd (A) à 60 cm till gångbryggan

22 mm golvplywood:
• 4 täckbitar (B) vid vindsluckan
• 2 skivor (C) à 61 x 244 cm till bryggan

Dessutom:
• 6 x 100 mm skruvar
• 5 x 50 mm skruvar
• Klammer till häftpistol
• 40 vindskydd (D)

Specialverktyg
• Häftpistol
• Isoleringsmaskin (kan hyras)

Tidsförbrukning

2 dagar för en vind på cirka 120 kvadratmeter.

Pris

Cirka 100 kr/kvadratmeter vid en isoleringstjocklek på cirka 200 mm. Till priset kommer ev. hyra för en isoleringsmaskin (fr. 800 kr per dag) och virke.

Svårighetsgrad

Själva isoleringen utförs snabbt och lätt, men det kan vara knepigt att montera vindskydd vid takfoten.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Sedan artikeln publicerades i tidningen har det gjorts ny forskning angående isolering av vind och ångspärr. Artikeln här på hemsidan har uppdaterats, men vi vill påpeka att information i vissa delar av pdf-varianten av artikeln är föråldrade.

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera tak