Från kallt betonggolv till varmt trägolv

Om det är 4 cm luft mellan dörren och golvet kan du förvandla ett kallt betonggolv till ett varmt och skönt trägolv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
400 kr/m2

Intro

Det är faktiskt ganska enkelt att förvandla ett kallt och hårt betonggolv till ett varmt och skönt golv so0m är behagligare för dina fötter. Det krävs bara att du kan öka golvets tjocklek med 35 mm. Det är med andra ord inte nödvändigt att hacka upp golvet, gräva ut en halvmeter och liksom börja om från början.

Varenda millimeter ska utnyttjas

Men det gäller att utnyttja varje millimeter optimalt, precis som vi gör här. Underst lägger vi extremt tunna isoleringsskivor med tåliga ytor. De limmas fast på betongen. Ovanpå dem ett ljuddämpande lager, som dessutom är värmeisolerande, och längst upp ett tunt lamellgolv som klickas ihop.

Det kan förstås inte jämföras med konstruktionen i nya villor, där man använder 10–20 gånger så tjock isolering, men de effektiva isoleringsskivorna har stor betydelse. Golvet känns genast både varmare och skönare och även om golvet redan är isolerat, betyder de extra millimetrarna en hel del.

Isolerande och stark skiva

Byggskivan från Wedi har en kärna av isolerande skum, som är så fast att det räcker medett ultratunt skikt specialbruk armerat med glasfiber på ovan- och undersida. Detta gör skivan så stark att den kan användas som vägg-, golv- och byggskiva på andra ställen, där den täcks av ett tunt putsbruk, kakel eller golv.

Den tunna skivan är dessutom utmärkt som isolering samtidigt som skivorna tillsammans bildar en homogen yta när de läggs på ett golv. Skivorna måste limmas fast med fästmassa, som utgör ett par millimeter av bygghöjden, men som också gör det möjligt att justera in skivorna till en plan yta.

Byggskivan, som mestadels består av isolerande skum, kan lätt skäras och anpssas i storlek - även om bruket och armeringen på ytan sliter hårt på dina verktyg. Skivorna finns i många tjocklekar. En så tunn som vår skärs med hobbykniv medan de tjockare sågas med handsåg, sticksåg eller cirkelsåg.

Instruktion

01
Betonggolvet görs klart 3 Steg

Ta först reda på hur många millimetrar du kan använda till isolering och golv och mät sedan rummet, så att du vet hur många skivor som går åt och hur tjocka de kan vara.

Standardskivorna är 60 cm breda och 250 cm långa. Vänd dem så att du utnyttjar dem bäst. Det blir lite pusslande men minskar spillet.

När skivorna har lagts i fästmassa ska ytan vara så plan att största nivåskillnad är +/- 2 mm (för annars blir golvet ojämnt).

1

Ta reda på hur mycket plats du har och hur tjocka skivorna kan vara. Det är ofta en dörr som avgör. Öppna och stäng dörren medan du mäter avståndet till golvet i dörrens hela bredd.

2

Markera för skivorna när du har mätt rummet och räknat ut hur skivorna ska ligga. Alla skarvar ska förskjutas minst 30 cm. Dra upp strecken en bit på väggarna så syns de om fästmassan döljer dem.

3

Ytan jämnas till. Små hål i betongen har ingen betydelse för de fylls automatiskt med fästmassa. Men knoppar och andra uppstickande delar måste knackas bort.

Små knoppar i betongen kan knackas bort med ett kasserat stämjärn.

02
Isoleringen limmas fast 7 Steg

Dammsug golvet noga och stryk det sedan med en primer för att fästmassan ska fästa ordentligt.

Det är viktigt att hela baksidan av skivan täcks av fästmassa som fördelas med en tandspackel. Blanda fästmassan efter anvisningarna på förpackningen. Den ska vara så fast att den inte flyter ut när du har dragit ut den med tandspackeln.

Mellan skivorna används ett speciallim.

1

Fördela fästmassa där den första skivan ska ligga. Häll ut en portion ordentligt blandad massa på golvet och fördela den med 6-8 mm tandspackel så att baksidan på hela skivan täcks.

2

Lägg den första skivan på plats och tryck ner den ordentligt i fästmassan. Se till att hålla 8-10 mm avstånd mot väggar och andra hinder.

3

Fortsätt med nästa skiva i förlängning av den första när du har dragit ut fästmassa på golvet. Klicka ut en sträng speciallim på kanten och tryck fast skivan mot den föregående och mot golvet.

4

Den sista skivan i raden skärs till och läggs på plats. Håll hela tiden 8-10 mm avstånd till väggen. Så tunna skivor som 10 mm kan skäras med en vass hobbykniv.

5

Justera skivorna så att de ligger med rak kant. Det kan du göra genom att lägga ett långt vattenpass mot dem. Se också till att alla skivor ligger lika högt.

6

Fortsätt med nästa rad och förskjut kortändeskar-varna minst 30 cm. Du kan kanske börja rad två med den bit som blev över från rad ett?

7

Skivorna i den sista raden måste säkert skäras till på bredden. Mät noga för varje skiva på ett par ställen. Glöm inte ett avstånd på 8-10 mm mot väggarna. Låt lim och fästmassa härda ett dygn.

03
Parkettgolvet klickas ihop 7 Steg

När fästmassa och kantlim fått härda ett dygn kan arbetet fortsätta, för det är först nu som du kan gå på byggskivorna.

Mellan byggskivorna och golvet krävs ett stegljudsdämpande underlag. Här har vi valt 4 mm tjocka skivor av pressad träfibermassa. De påminner faktiskt om mjuk masonit. De dämpar stegljud, fungerar som extra isolering och eliminerar små nivåskillnader i golvet.

1

Träfiberskivorna läggs så att de hamnar vinkelrätt mot parkettens längdriktning. För att de ska förskjutas lägger du växelvis en hel och en halv skiva. Skivorna delas lätt med kniv.

De ljuddämpande skivorna läggs i takt med att du lägger parketten.

2

Parkettbrädorna läggs med sponten mot dig och från ena änden av rummet. Mät och såga sedan till den första raden i bredd så att den blir lika bred som den sista raden. Såga bort sponten mot väggen.

3

Mät för den sista brädan i första raden. Tänk på att det ska vara 8-10 mm luft mellan brädorna och väggen. Kapa brädan och klicka fast den.

4

Den första raden rättas till tills framkanten är absolut rak. Mellan brädorna och väggen sätts kilar för att skapa 8-10 mm avstånd. Sätt en kil på var 60:e cm och på bägge sidorna av en skarv.

5

Nästa rad klickas fast (följ tillverkarens anvisningar). Se till att förskjuta kortändeskarvarna. Det är oftast klokt att sätta ihop hela raden och sedan lägga den på plats.

6

Det blir ofta nödvändigt att slå fast en rad eller enstaka brädor. Använd alltid slagkloss och slå försiktigt. Det är viktigt att den första raden har kilats hela vägen mot väggen och ligger stadigt.

7

Den sista raden sågas till och kortändarna sätts ihop. Tippa ner hela brädraden på en gång tills sponten fångar den nya raden. För att pressa ihop raden mot det lagda golvet användes ett slagjärn.

Material

• Wedi byggskivor, 10 mm
• Ljuddämpande underlag (4 mm fiberskivor)
• Lamellparkett med klickskarvning
• Primer
• Fästmassa
• Wedi lim 610

Specialverktyg
• Stark borrmaskin med omrörare
• Tandspackel, 6 eller 8 mm
• Kap- och geringssåg
• Stor vinkel/snickarvinkel
• Kofot
• Slagkloss och hammare
• Rätskiva eller långt vattenpass

Tidsförbrukning

2–3 dagar.

Pris

Från cirka 400 kr/m2

Svårighetsgrad

Arbetet är ganska enkelt, men du måste vara noggrann så att isoleringsskivorna trycks ner lika mycket överallt i fästmassan och hamnar på samma nivå.

Ritning

Så här byggs golvet upp

Goölvet byggs upp på allta enklaste sätt, nämligen lager på lager med full kontakt. Det enda limmet som används är mellan byggskivorna och betongen.

Skivorna läggs med förskjutna skarvar och fullimmas med fästmassa. Massan kan eliminera små ojämnheter i golvet. Större ojämnheter ska tas bort före läggning. Kortändarna limmas med speciallim för skum.

Så här byggs golvet upp

Video

TEKNIK: Klickgolv - den första raden

Få en bra start - med noggrann mätning

TEKNIK: Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

TEKNIK: Klickgolv - den sista raden

Med ett slagjärn är det lätt att få brädorna på plats

TEKNIK: Golvbräda under dörrfoder

Med ett multiverktyg klaras kapningen av lätt

TEKNIK: Golvbräda - runt om rör

Med en kil blir skarven nästan osynlig

TIPS: Skydda klickgolvet med en slagkloss

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera golv