7 svar från experten

Hur snabbt härdar epoxilim? Vad ska jag isolera källaren med? När ska jag ta bort mossa? Här får du expertens svar på en handfull bra frågor!

Hur snabbt härdar epoxilim?

Snabbt! Vid en rumstemperatur på 20 grader har du 15–20 minuter på dig att applicera limmet innan det har härdat så mycket att det inte går att breda ut. Vid en temperatur som är tio grader lägre kan du få 5–10 minuter till på dig. Det är dock värt att notera att limmet inte har härdat klart helt förrän efter cirka ett dygn. Limmet behöver tid på sig även om det verkar genomhärdat.

Vad ska jag isolera källaren med?

Källarväggar utsätts ofta för fukt utifrån och därför är det viktigt att du inte gömmer väggen bakom något den inte kan andas igenom.

Om du isolerar källaren inifrån med gips och ångspärr kan det lätt medföra att det bildas mögel. Det beror på att fukten utifrån blir ”inlåst” i den kalla källarväggen.

Om du vill slippa isolera utifrån kan det vara bra att isolera med exempelvis ett lager multiporplattor, vilket är en speciell typ av gasbetong. Med den typen av plattor kan väggen nämligen andas och fukten stängs inte in i murverket.

När ska man ta bort mossan?

April och maj är ofta bra månader att bekämpa mossa, dvs. när snön är borta.

Det beror på att mosskuddarna ligger löst ovanpå gräset och därför är de lättare att bekämpa innan de får fäste i jorden. Det finns flera olika metoder för att förebygga mossa i gräsmattan. Du kan riva gräsmattan med en lövräfsa med ståltänder. Du kan också ta hjälp av olika maskiner och hyra eller köpa en elektrisk vertikalskärare.

Slutligen kan du också använda bekämpningsmedel mot mossa.

Tål mitt trägolv att slipas?

Det kan du ta reda på genom att undersöka golvbrädorna lite närmare. Stick ned en tunn spackelspade i fogen mellan två bräder och gör en liten markering på spackeln vid träet. Det ska vara minst 4 mm ned till fogen om du ska slipa golvet. Annars finns det risk att fogarna i golvet påverkas och golvet försvagas. Detsamma gäller för lamellgolv, som dock oftast inte kan slipas lika många gånger eftersom golvens slitskikt ofta är rätt tunna.

Har jag PCB i huset?

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Man har använt farliga PCB-ämnen i många byggmaterial genom åren, men nuförtiden är de förbjudna. Inventeringen görs av en miljökonsult som har erfarenhet av byggnadsinventeringar. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera.

Hur mycket färg ska man ta på rollern?

Det är svårt att säga, men du upptäcker snabbt om det är för mycket färg – då kommer det nämligen att skvätta. Och är du för snål med färg så kommer du att kunna se genom färgen när den har torkat. Vårt bästa tips är att doppa rollern ofta, så att den alltid är mättad.

Undvik att trycka för hårt eftersom det gör att det kan skvätta. Och tänk självklart på att måla vått i vått – då blir färgen jämnare fördelad.

Kan jag sätta fast fönstret med byggskum?

Byggskum är en smart lösning, men inte för att montera fönster. Skummet ska användas för montering av karmar till isolering, ljuddämpning och utfyllnad av hålrum, så att fönstret blir helt tätt.

Det som är mindre bra med byggskum är att det har en porös struktur och därför suger till sig fukt. Det finns alltså inga genvägar.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Nytt från redaktionen