Vilken spackelmassa ska jag välja?

En bred spackelspade är bra att dra ut spackelmassan med och till att ta bort små toppar i den härdade massan.

En bred spackelspade är bra att dra ut spackelmassan med och till att ta bort små toppar i den härdade massan.

Problem:

Jag ska göra ett betonggolv slätt och fint för att senare kunna lägga klinker. Det är väl bäst att använda självnivellerande spackelmassa, men vilken ska jag välja?

Lösning:

Börja med att ta reda på hur tjockt skikt som måste läggas på golvet. Mät nivåskillnaden där du ska lägga på mest massa. Därefter ska du välja en spackelmassa som kan klara att härda i ett så tjockt skikt.

Om det finns värmeslingor i golvet ska värmen stängas av minst tre dygn innan du sätter igång. Dammsug hela golvet så att alla lösa partiklar försvinner. Prima hela golvet för att få så bra vidhäftning som möjligt. Tänk på att du måste hjälpa flytspacklet att flyta ut, till exempel med en spackelspade eller piggroller.

LÄS OCKSÅ: Din snabbguide till spackel

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Material