Träolja: Träets hållbarhet kan förlängas i det närmaste oändligt, om det oljas varje år.

Träets hållbarhet kan förlängas i det närmaste oändligt, om det oljas varje år.

Hur påförs träolja?

Oljan påförs med roller, pensel eller trasa, beroende på hur stor ytan är och hur många vrår och fördjupningar den har. En stol med ornamentering oljas bäst med trasa, medan ett golv behandlas med roller eller bred pensel på skaft. Trädgårdsmöbler är lättast att stryka med pensel.

Oavsett hur man väljer att påföra oljan är det viktigaste att den överflödiga oljan ska torkas bort ordentligt när den har fått tid att tränga in i träet. Annars kommer oljan att härda och lägga sig på ytan som något som liknar små blanka och fetaktiga sjöar. Dessa är det omöjligt att torka bort, så de måste slipas ner med sandpapper. På förpackningen kan man läsa efter hur lång tid oljan ska torkas bort. Det kan vara allt mellan en kvart och 2 timmar.

Träolja: Förbrukning

Träolja finns i allt från små kvartslitersflaskor med teakolja till stora 10-litersdunkar med trall- eller golvolja. På en del tillverkares hemsidor finns möjlighet att räkna ut förbrukningen så att man lätt får koll på hur mycket som behöver köpas in. I det här exemplet beräknas hur mycket olja som går åt till en yta på 20 m2 som ska strykas två gånger. Om träet suger mycket, behövs det mer olja.

  • Utemöbler: 3,1 liter/20 m2.
  • Trädäck: 2,9 liter/20 m2.
  • Ljust trägolv: 3,5 liter/20 m2.
  • Exotiskt trägolv: 2 liter/20 m2.
  • Köksbänk: 3-3,5 liter/20 m2.

Viktigt om träolja!

Trasor som är indränkt i olja kan självantända. Så de ska förstöras, dvs köras till återvinningen. Innan de hamnar där ska de förvaras lufttätt, t ex i en glasburk med tättslutande lock eller en tät plastpåse.

Speciellt med linolja

Rå, kallpressad linolja består av mycket små molekyler som tränger djupt ner i träets porer. När oljan har påförts, härdar den långsamt (3-6 dagar) genom att uppta syre och under påverkan av uv-strålar. Under härdningen utvidgar sig oljan med upp till 20% och gör träet starkare.