Grundolja - oljan som det är dumt att droppa

Grundolja ser inte mycket ut för världen. Den är i det närmaste osynlig, men den har mycket viktiga egenskaper. Så om du vill att ditt utomhusträ och det efterföljande träskyddet ska hålla så länge som möjligt, ska du inte hoppa över grundoljan för det lönar sig helt klart att börja med den. Här kan du se hur den fungerar samt var och när du ska använda oljan.

Därför ska du använda grundolja

 • SVAMPDÖDANDE MEDEL, även kallat fungicider, är en av de viktiga ingredienserna i grundolja. Det dödar svampsporer som ofta sitter utanpå träet, t ex efter att det har stått utomhus i bygghandeln, och har potentialen att kunna bilda röta. Därför är det viktigt att få död på dem.

 • VIDHÄFTNING AV DET EFTERFÖLJANDE TRÄSKYDDET blir betydligt bättre när träet först har strukits med grundolja.

 • “MÄTTAT” TRÄ HÅLLER LÄNGRE och suger inte så mycket av det träskydd som ska strykas på efteråt. Grundolja tränger in i träet och mättar det, så att det inte så lätt torkar ut. Oljan fyller också ut pyttesmå sprickor där vatten och fukt annars skulle kunna tränga in.

 • ETT ENHETLIGT RESULTAT är en av grundoljans effekter. Virke i en träkonstruktion suger olika när det målas, eftersom de olika delarna kommer från olika växtzoner. När träet har grundoljats kommer det att suga mer enhetligt så att det efterföljande träskyddet också täcker enhetligt.

 • GRUNDOLJA ÄR BILLIGT jämfört med det efterföljande träskyddet, så det finns också en ekonomisk fördel för dig att först stryka träet med grundolja. Det sparar nämligen på det dyrare träskyddet, som inte sugs in alls lika mycket i träet, eftersom det redan “mättats”.

Här bör du använda grundolja:

 • Gammalt virke som slipas ner helt
  Om du har gammalt trä som behöver målas, ska du alltid ta bort lösa färgrester först. Det betyder som regel att du på vissa ställen måste slipa ända in till “nytt” obehandlat trä. Därför ska det strykas med grundolja, precis som obehandlat trä. Men här behöver du bara stryka på grundolja fläckvis. Det behövs inte på de ställen där den gamla färgen sitter ordentligt.

 • Allt nytt och obehandlat trä
  Om obehandlat trä står ute utan grundolja och träskydd kommer det snabbt att åldras och ruttna.

 • Tryckimpregnerat trä
  Mycket impregnering består “bara” av en grönaktig vätska baserad på vatten med tillsats av svampdödande medel som inte tränger djupt in i träet utan primärt finns på ytan. De lakas snabbt ur om de står på byggmarknaden en längre tid. Grundolja är i de flesta fall baserad på linolja som i motsats till vatten är mer “närande” och tränger betydligt djupare in i träet.

 • Ändträ
  Det är extra viktigt att stryka grundolja på ändträ, eftersom det är helt öppet och betydligt mer utsatt och mottagligt för röta och svamp.

Här behöver du inte använda grundolja:

 • Trä som kan tåla att stå obehandlat Det finns träslag som har en naturligt högt halt av olja och därför kan tåla att stå obehandlat utan att träet blir förstört av fukt och ruttnar. Det gäller t ex robinia, mahogny och teak.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Träskydd