Fäster vattenbaserat träskydd på oljebaserat?

Fråga

Kan jag byta till vattenbaserat träskydd utan att jag först måste slipa ner till trärent?

Svar

Ja, du kan mycket väl stryka vatten- baserat träskydd på trä som tidigare har behandlats med oljebaserat träskydd. Men du kan inte stryka oljebaserat träskydd på vattenbaserat – i den ordningsföljden fäster det inte. Vatten på olja, ja. Olja på vatten, nej.

Vi vill för övrigt rekommendera att du använder vattenbaserat träskydd av flera anledningar. Först och främst är det mer miljövänligt såväl vad gäller tillverk- ning som vid användning och när man ska slänga förpackningarna. Dessutom är det enklare att rengöra vattenbaserat träskydd (och färg) från dina verktyg utan att använ- da kemikalier för att binda oljan, och det betyder att verktygen lever längre.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träskydd