Därför ska du välja vattenbaserat träskydd

Vatten eller olja? Frågan blir ofta aktuell när fasaden, planket eller annat trä utomhus ska skyddsmålas. Men även om din gamle farbror insisterar på oljefärgen förträfflighet, så måste vi slå fast att utvecklingen har gått förbi honom: Vattenbaserat träskydd är det bästa alternativet.

Vatten eller olja? Frågan blir ofta aktuell när fasaden, planket eller annat trä utomhus ska skydds-målas. Men även om din gamle farbror insisterar på oljefärgen förträfflighet, så måste vi slå fast att utveck-på utveck lingen har gått förbi honom: Vattenbaserat träskydd är det bästa alternativet.

Oljebaserad (löslig i lacknafta) färg har i många år varit på väg ut från marknaden. Först och främst för att professionella målare inte får använda den av arbetsmiljöskäl. Och i takt med utfasningen har färgtillverkarna gått in i laboratorierna för att anpassa och finputsa den vattenbaserade färgen så att den idag överträffar den oljebaserade färgen. Såväl när det handlar om själva målandet, färgens egenskaper att flyta ihop och hålla i många år, som när det handlar om rengöring. Så i de allra flesta fall är valet självklart: vatten.

I den här gör-det-självbeskrivningen räknar vi upp 5 anledningar till varför du ska välja vattenbaserat träskydd istället för oljebaserat. Du kan också läsa om de få tillfällen när oljebaserat träskydd faktiskt är bättre.

Lycka till!

Håller längre
När oljefärg åldras, uppstår mikroskopiska sprickor och klumpar. Färgen blir hård och börjar flagna av, och då kommer det in fukt i sprickorna. Därför har oljefärgen en begränsad livslängd, vanligtvis upp till åtta år under optimala förhållanden.

Däremot behåller den vattenbaserade färgen sin elasticitet. Om du målar med vattenbaserat träskydd på rent, torrt och grundat trä under rätt fukt- och temperaturförhållanden, kan färgen hålla i upp till 16 år under optimala betingelser.

Hållbarheten på 8 respektive 16 år kommer du att uppnå bara på trä som är både målat på rätt sätt och som inte dagligen utsätts för direkt solljus eller stora mängder vatten. Din vägg i öster kommer t ex hålla sig snygg längre än den varma, solbelysta fasaden i sydväst.

Modern vattenbaserad färg är dessutom mer uv-beständig än oljefärg, så färgen kommer inte att blekna lika fort.

Torkar snabbare
Generellt torkar vattenbaserade produkter snabbare än oljebaserade, och därmed kan du snabbare stryka en andra (och om behov finns en tredje) gång.

Om du ska måla med oljebaserat träskydd på trä som är målat sedan tidigare, måste du vara helt säker på att den gamla färgen också var oljebaserad; annars spricker färgen. När du målar med vattenbaserad färg, slipper du det bekymret. Den häftar vid alla rengjorda ytor, också de som målats med oljefärg.

Täcker bättre
När du vill byta från mörk till ljus träfärg, är den vattenbaserade färgen mest effektiv. Ett bra, täckande lager kommer att dölja den mörka färgen snabbare än vad oljebaserad färg förmår. Vid färgbyte från mörkt till ljust är det dock klokt att grunda med en ljus grundfärg för att spara in på den dyrare slutfärgen.

Kan rengöras med vatten
Penslar och rollers, kläder och stenplattor är mycket enklare att rengöra när du använt en vattenbaserad färg. Det krävs ofta mycket vatten och tålamod för att rengöra penslar och rollers, men om du använder oljebaserad färg måste du rengöra med lacknafta. Det kräver både handskar och andningsskydd - och det är precis det som gör att professionella målare inte får en bra arbetsmiljö (och det får ju inte du heller).

Är bättre för miljön
När du inte behöver använda lacknafta för att tvätta penslar, skonar du miljön från lösningsmedel (som ska samlas ihop och lämnas på återvinningsstationen). Gammal, överbliven färg är också mindre miljöbelastande att destruera, när den inte innehåller lacknafta.

Det finns färg som kan stoltsera med en Svanenmärkning eller en EU-blomma, för att de klarar en rad tuffa miljökrav.

Men i all träskyddsfärg finns det fungicider, som ska skydda mot algpåväxt. Det kan utlösa allergiska reaktioner för känsliga personer. Kom ihåg att använda handskar när du målar.

När du ska välja olja före vatten

Vatten är bäst i de allra flesta situationer, men vid vissa tillfällen är olja bättre.

På oskyddade vågräta ytor, t ex trädgårdsmöbler och täckbrädor på vindskivor, ska du välja olja.

På vågräta ytor med mycket slitage (terrasser och trappor) håller ett transparent, oljebaserat träskydd bäst. Här ska du aldrig använda täckande träskyddsfärg.

På slitet och skadat trä kan ett oljebaserat träskydd förlänga livslängden, tills det är dags att byta ut träet.

Och om du skulle behöva måla i väderlek som egentligen är lite för fuktig, tål det oljebaserade träskyddet det bättre. Träet måste dock fortfarande vara torrt (maximal fukthalt på 15%).

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träskydd