Behöver man verkligen grunda med olja?

Här målar vi med täckfärg, men först har träet grundats med olja.

Här målar vi med täckfärg, men först har träet grundats med olja.

Fråga:

Jag har flera olika saker som ska målas med täckfärg. Behöver jag lägga ut pengar på att grunda med olja?

Svar:

Ja, det är vår rekommendation. Grundoljan tränger nämligen mycket djupare in i träet än täckfärgen.

Om träet inte skyddas med den särskilda, mögelavvisande grundoljan, riskerar du att få svampangrepp och att träet ruttnar. Då måste du börja om från början igen.

Därför går det inte att undvika grundoljan. Förutom bättre skydd gör oljan också att täckfärgen vidhäftar bättre.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Träskydd