PROBLEM

Jag ska köpa tryckimpregnerat trä och har hört att man ska köpa NTR-märkt trä. Vad är det och vilka klasser finns det?

LÖSNING

NTR är en gemensam nordisk märkning som ställer krav på både impregneringen och miljön. Den är mer restriktiv än den europeiska P-märkningen.

NTR betyder Nordiska Träskyddsrådet och märkningen är en nästan rund symbol med bokstäverna NTR på ena sidan av ett mittenstreck och på den andra sidan finns klassen som kan vara A, AB, Gran, GW och M med olika färger för varje stämpel.

Läs mer om trä

DET BETYDER MÄRKNINGEN

NTR-AB

INGEN JORDKONTAKT

Kan användas till staketstolpar, reglar under terrasser på mark, gångbrädor etc.. En av de vanligaste klasserna.
NTR-A

JORDKONTAKT

Kan användas till staketstolpar, reglar under terrasser på mark, gångbrädor etc. En av de vanligaste klasserna.
NTR-M

MARIN

Extra impregnerat och skyddat virke som tål kontakt med saltvatten. För bryggor, kajer etc.
NTR-Gran

GRAN - EXTRA STARK

Specialimpregnering av minst 25 mm tjockt virke för till exempel staket, plank och fasader.

Som du kan se nedan så har varje klass sitt eget användningsområde och GW är ett trä för fönster.

Du kan naturligtvis komma över impregnerat virke som inte är vare sig P-märkt eller NTR-märkt, men det vill vi inte rekommendera. NTR-märkt virke ger dig 20 års garanti mot röta.

LÄS OCKSÅ: Tryckimpregnerat virke - bra eller dåligt?