Limträbalken är genial

Limträ och limträbalkar används i många typer av konstruktioner och byggnationer. Limträbalkar är geniala, och ofta bättre än stål. Läs här varför.

Limträ och limträbalkar tillverkas i många olika dimensioner.

Limträ och limträbalkar tillverkas i många olika dimensioner.

Vad är en limträbalk?

Limträ kallas även för laminerat trä, och det består av flera mindre trälameller som limmats samman till ett större ämne. Detta gäller även för limträbalkar, som också är limmade samman av lameller, som kan variera i tjocklek från några få millimeter till flera cemtimenter.
De flesta känner igen limträbalkar från stora offentliga miljöer som bibliotek eller idrottshallar, där de ofta stöttar upp takkontruktionen. Ofta tillverkas limträbalkar av gran.

Varför limträbalkar?

Limträ och limträbalkar är lätta att tillverka och de får exakt de dimensioner som efterfrågas i en konstruktion. Det är inte alltid möjligt med vanliga träbalkar. Möjligheterna är däremot nästan oändliga när man framställer en limträbalk.

Limträbalk med stor styrka

En stor fördel med limträbalkar är att de är mycket starka. Eftersom en limträbalk är uppbyggd av flera lager med lameller, utjämnas eventuella svagheter i det stora trästycket. Det gör att limträbjälken är mycket starkare än vanligt massivt timmer av samma träslag.

Limträ är brandsäkert

Det kan verka konstigt att limträ skulle vara brandsäkert, för trä brinner ju. Men limträ och limträbalkar är faktiskt mycket motståndskraftiga mot brand. Större dimensioner av limträ förkolnar i stället för att brinna, och en limträbalk har därför det man kallat för en långsam brinnhastighet. En limträbalk bevarar även mycket av sin styrka under en brand, i motsats till stål som riskerar att böjas när de värms upp.

Limträbalkar och gör det själv

Som gör-det-självare kan man ofta få glädje av limträbalkar. Har man lust och förmågan kan man skapa något ganska så spektakulärt, eftersom limträbalkar kan formas på ett sätt som gör att endast fantasin sätter gränser. Dessutom är limträbalkar det perfekta valet om man ska bygga ett garage eller liknande. Limträbalkar kan användas både som golvbjälkar, till takkontruktionen och limträ finns även som stolpar i alla möjliga utformningar.

Limträbalkar kan utformas på alla möjliga sätt och är perfekta till takkonstruktioner.

Limträbalkar kan utformas på alla möjliga sätt och är perfekta till takkonstruktioner.

Limträbalk - kvalitet

Limträ och limträbalkar finns naturligtvis i olika kvaliteter. Den bästa nåbara kvalitetet betecknas “GL-30h”.
GL är en förkortning för “glued laminated timber”, alltså limmat och laminerat trä.
Siffran 30 anger ett värde på hållfastheten. Limträ och limträbalkar finns även i hållfasthetsklass lägre än 30, exempelvis 28 och 24.
Slutligen indikerar “h:et” att det är homogent trä hela vägen genom limträbalken, vilket även har betydelse för styrkan i limträbalken.

Behandling av limträbalkar

Ofta levereras limträ och limträbalkar obehandlade. En av fördelarna med att använda limträ och limträbalkar är att man själv kan efterbehandla limträet, som man gör med vanligt trä. Därför är det möjligt både att måla, olja eller ge sitt limträ någon form av träskydd. Det sistnämnda kan vara en bra idé om man vet att limträet ska utsättas för fukt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä