Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Vi har har blandat ljust och mörkt trä, fräst runda hörn, en ränna för frukt- och köttsaft samt ett handtag. Skärbrädan mäter 32 x 45 cm och är knappt 3 cm tjock – men designen är helt upp till dig när du bemästrar tekniken.

Ladda ned hela artikeln och hämta en steg-för-steg-beskrivning till projektet.