Anledningen till att man packar in huset med en fasadbeklädnad är att hålla blåst, snö och regn borta från väggkonstruktionen. Till just det ändamålet är trä ett synnerligen bra val. Flera tusen hus i Sverige är flera hundra år gamla och träfasaden håller fortfarande – ett bra bevis på hur lämpligt trä är.