Ändra fasaden med ny panel

Trä är ett vackert och hållbart material tillfasadbeklädnad. Vilken panel som passar ditt husberor mest på din smak och byggtraditioner. Härär fyra vanliga utföranden som beskrivs kort medtips om hur du själv sätter upp fasadpanelen.

Anledningen till att man packar in huset med en fasadbeklädnad är att hålla blåst, snö och regn borta från väggkonstruktionen. Till just det ändamålet är trä ett synnerligen bra val. Flera tusen hus i Sverige är flera hundra år gamla och träfasaden håller fortfarande – ett bra bevis på hur lämpligt trä är.

LÄS OCKSÅ: Fjällpanel - den klassiska ytterpanelen

När du sätter upp en fasadpanel så räcker det inte att först isolera och sedan montera vindpapp. Panelen kräver luft på båda sidor och därför ska den monteras på avståndslister. Luften som cirkulerar på baksidan hjälper träet att torka när det har blivit fuktigt av t.ex. flera dagars hällande regn. Och torrt trä håller som bekant längre än fuktigt.

LÄS OCKSÅ: Vindpapp förbättrar isoleringen med 10 %

När brädorna monteras ska de sättas så att ådringen pekar neråt (som ett stort leende med mungiporna uppåt). Då suger de inte upp fukt nerifrån lika lätt. För att vatten, som rinner ner på fasaden, inte ska sugas upp, kapar du alla brädor nertill i 15-25 grader. Då släpper vattnet brädorna och droppar ner i ställer för att sugas upp i det porösa ändträet.

När fasaden är så hög att brädorna måste skarvas, så monterar du en vågrät bräda vid varje bjälklag. Brädan ska sitta ungeför som ett fönsterbräde (alltså med lite lutning neråt) för då kan regnvatten inte rinna vidare neråt utan leds i stället bort från fasaden.

Du kan ev. avsluta monteringen genom att montera en eller två vågräta brädor längst ner. De kallas offerbrädor och är lättare att byta ut än de lodräta brädorna.

Alla nedre brädkanter bör doppas i träolja innan brädorna monteras. Och du bör helst måla alla brädor innan de sätts upp.

Lockpanel 1 - med lock av brädor

De innersta brädorna spikas längs sidorna så att spikarna försvinner bakom lockbrädorna, när dessa har satts fast. Här ska spikarna sitta i utrymmet mellan de inre brädorna.

Panelen består alltså av två lager brädor och de kan arbeta oberoende av varandra.

Orsaken till att du inte får spika genom de inre brädorna är att du i så fall blockerar dem, så att de inte kan arbeta självständigt i takt med att väder och vind ändras.

En lockpanel som denna är enkel att montera eftersom du kan justera mellanrummen så att antalet brädor går jämnt upp i fasadens bredd.

Lockpanel 2 - med lock av lister

De innersta brädorna kan vara extra breda, vilket gör panelen mer elegant - framför allt när man väljer smala lister till lock. Brädorna kan vara upp till 25 cm breda och de fästs på bakomliggande reglar med ett litet inbördes avstånd. Hur stort detta ska vara beror på hur breda listerna är. Listerna kallas lockläkt och fasaden kallas lockläktspanel.

Lockläktspanel med breda bottenbrädor på 20 mm avstånd har använts i Sverige i flera hundra år.

Bottenbrädorna fästs med spikar som sätts i sicksack för att minska risken för sprickor när träet rör sig. Lockläkten, som ska vara minst 60 mm bred fästs med en spik i varje regel (mellan brädorna).

Lockpanel 3 - med plywood

En snabb variant består av plywood i stället för bottenbrädor. Den fästs på reglarna och förses med brädor föreställer lock.

Det smarta med denna panel är att det går snabbt att sätta upp den. Först stryks alla plywoodskivorna på fram och baksida med träolja - glöm inte kanterna - och sedan skruvas eller spikas skivorna på spikreglarna. Därefter målas hela fasaden innan locken sätts på plats. Slutligen målas fasaden en gång till.

Om du väljer brädor eller lister till lock är en smaksak, men de ska vara hyvlade för att inte avvika i utseende från de släta skivorna.

Fjällpanel eller klinklagda brädor

När man monterar brädor på klink, så innebär det att de liggande brädorna sätts så att de överlappar varandra. Resultatet blir att regnvatten lättare rinner bort från fasaden. Klink är ett uttryck och en teknik som kommer från båtbyggare. När borden (brädorna) fästs på spanten så att övre bordets undre kant överlappar nästa nedre bord så kallas tekniken klink.

Det är egentligen inte så svårt att själv sätta brädor på klink på en fasad. Det är först när man kommer till husknutarna som det blir svårt. För ändträet på brädorna ska skyddas, och det måste man göra genom att montera hörnbrädor. Samma problem dyker upp runt alla fönster och dörrar, och där kan man sätta brädorna i smygen så att de täcker kortändarna på klinkbrädorna.

Som klinkbrädor kan du välja t.ex. 125 mm brädor och sedan fästa dem med 30 mm överlappning. Ett betydligt enklare sätt är att köpa flällpanel, som har sågats på ett sådant sätt att det automatiskt blidas en klinkfasad. Ytterligare en fördel med fäll-panel är att den är notad och spontad på långsidorna för enkel montering.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä