8 vackra nordiska träslag

Glöm exotisk indonesisk mahogny och afrikansk ebenholts, för dessa 8 vackra nordiska träslag växer praktiskt taget bakom knuten. Och du kan enkelt använda dem till små och mellanstora byggoch hobbyprojekt. Träslagen är ganska hårda och finns i det så kallade tajgaområdet, som går från Sydnorge till Finland och även täcker in delar av Sverige.

8 nordiska träslag

Vårtbjörk – Betula pendula

TYP: Lövträ.

BESKRIVNING: Det finns många olika typer av björk, och den som används mest till träarbeten är den sort som kallas glasbjörk – den helt släta, ljusa och lite anonyma som du säkert känner igen från möbeltillverkningen. Vi väljer i stället att fokusera på vårtbjörken, som är mycket mer intressant. De vackra och mörka markeringarna är faktiskt bark som har vuxit in i träet. Vårtbjörken kan bli upp till 100 år gammal.

PROJEKT: Plywood, möbler, knivskaft, ved och alla slags slöjdprojekt.

FINNS HÄR: Trädgårdar och skogar, vid mossar och allmänningar.

Idegran – Taxus baccata

TYP: Barrträd.

BESKRIVNING: Idegran har en ljus yttre ring och en vacker rödbrun kärna. Den växer långsamt och kan bli upp til 2000 år gammal. Trädet blir sällan särskilt högt. Bearbetningen är lätt och hållbarheten är hög.

PASSAR TILL: Pilbågar och armborst.

FINNS HÄR: Är fridlyst i en del av våra län, så kanske får du åka land och rike runt för att få tag på virke att arbeta med.

OBS!! Kvistar, blad och frö är GIFTIGA, särskilt för kor och hästar. Idegran innehåller taxin och taxol som används i cancerbehandling.

Asp – Populus tremula

TYP: Lövträ.

BESKRIVNING: Asp finns i hela Sverige upp till trädgränsen. Kännetecknas av den ljusa, vackra och satinliknande ytan. Aspen är utan tvekan det bästa träslaget till tändstickor, och det kan tillverkas ca 37 0000 av ett enda träd.

PASSAR TILL: Träskor, bastubänkar, papper, möbler och tändstickor.

FINNS HÄR: Skogsgläntor och hedar, vid sjöar och vattendrag.

En – Juniperus communis

TYP: Barrträd.

BESKRIVNING: I Norden finns två arter av en, en vanlig och en fjällsort. Endast den vanliga lämpar sig som bruksträ. Träet har en aromatisk doft och smak, och är homogent, fast och hårt. Träet är lätt att bearbeta och på grund av att det innehåller aromatiska oljor är det motståndskraftigt mot skadeinsekter och svamp. Används till rökning av kött och fisk, vid framställning av gin och som krydda.

PASSAR TILL: Skaft och handtag, svarvade saker och finare slöjdarbeten, ex. smörknivar.

FINNS HÄR: Växer mest på hedar och sandiga jordar, och där det är soligt. Vanlig en ersätts i fjällområden av fjäll-en.

Rönn – Sorbus aucuparia

TYP: Lövträd.

BESKRIVNING: Rönnen blir sällan mer än 50 år gammal. Veden luktar ganska surt. En snickare har berättat att det inte är så trevligt att arbeta med, eftersom verkstaden kommer att lukta – men vackert är det!

PASSAR TILL: Brädor (grovt bruksträ).

FINNS HÄR: Överallt, där det är mycket ljus.

Pil – Salix

TYP: Lövträ.

BESKRIVNING: Stick en pilkvist i jorden och det kommer växa upp ett träd. Barken används till garvning i handskproduktion, och innehåller salicin som är smärtstillande och febernedsättande.

PASSAR TILL: Pilflätning, träskor, pappersmassa och garvning. Träkolet passar att rita med och till kruttillverkning.

FINNS HÄR: I fuktig jord längs vattendrag, sjöar och bäckar.

Tall – Pinus sylvestris

TYP: Barrträd.

BESKRIVNING: Tallen kan bli upp till 30 meter hög och är det mest använda träslaget till allt från möbler till båtmaster. Den bästa kvaliteten finns där tallen växer långsamt: norrut där det är kallare och mörkare.

PASSAR TILL: Möbler, elmaster, plywood, spånskivor, båtmaster, stegar. Kort sagt allt!

FINNS HÄR: Överallt i Sverige.

Klibbal – Alnus glutinosa

TYP: Lövträd.

BESKRIVNING: Klibbal är vanlig i stora delar av Skandinavien, men i de nordligaste delarna ersätts den av gråal. Klibbal växer i fuktiga områden och det är det enda träslaget vars rötter tål att stå i vatten. Al är inte ett naturligt hållbart träslag, men om det placeras under vatten blir träet stenhårt och svart. Det används därför till konstruktioner under vatten.

PASSAR TILL: Träskor, svarvarbeten och modeller, möbler, båtar, plywood, träkol.

FINNS HÄR: Överallt där det är vått/fuktigt.