10 saker du ska kontrollera när du väljer virke

Var uppmärksam när du väljer virke i brädgården. Letar du efter det bästa virket – utan skevheter, sprickor och kvistar – så får du ett snyggt och hållbart resultat.

Merparten av det virke vi hittar på brädgårdar eller byggvaruhus här på våra breddgrader är furu eller gran. De är billiga och lättbearbetade träslag. Men virket påverkas dock lätt av de temperaturskillnader som uppstår under de olika årstiderna, när det står under skärmtak eller i oisolerade lokaler på brädgården.

LÄS OCKSÅ: Vad är reglar egentligen?

Det kan medföra att virket ”slår sig”. Om det är lite fuktigt kan det komma mögel- och svampsporer på träet. Och ibland blir virket lite för hårt medfaret och får te.x. sprickor i ena änden.

Du bör därför syna det virke du köper väldigt noga, innan du tar med det hem. På så sätt får du de bästa stolparna, reglarna, trallbrädorna eller vad det nu är för virke.

LÄS OCKSÅ: Superwood är det miljövänliga alternativet

Det lönar sig att vara noga när du väljer ut ditt virke, för väljer du det bästa så får du också det snyggaste och mest hållbara resultatet.

Här är en lista med 10 saker du bör tänka på när du väljer trä:

1. Hål

Har virket många äldre, hårda kvistar riskerar du att få hål i virket, eftersom kvistarna kan trilla ut när träet torkar.

Hål försvagar virket, så försök undvika dem.

2. Färgskiftning

Det kan vara tråkigt om virket har olika färgskiftningar.

Om det ska stå obehandlat eller ha en behandling där trästrukturen är synlig är ”randigt” trä kanske inte det du drömmer om.

Ska det ändå målas har det inte någon stor betydelse.

Det är ett rent kosmetsikt problem, för virke med färgskiftningar har precis samma styrka som virke utan.

3. Kåda

Finns det synliga märken av kåda på träet måste du vara medveten om att de ytor där träet ”blöder” måste förseglas, om virket ska målas. Då riskerar du nämligen inte att kådan tränger ut genom färgen, vilket den annars kan – trots flera lager av färg.

Ska virket inte målas men användas till konstruktion, ex. som reglar till en uteplats gör det inte något att det är kåda på träet.

Det försvagar inte träet på något sätt.

4. Sprickor

Håll ögonen på om träet har sprickor eller är sprucket, oftast i ändarna. Då är det tydligt försvagat och ska sågas av.

Om du köpt virket i en dimension som är lite större än det du behöver, kan du skära av den spruckna biten och fortfarande använda den.

I kraftigt timmer förekommer sk. krympsprickor. De försvagar inte träet.

5. Mögel

Trä som utatts för fukt kan ha mögeloch svampsporer på sig.

Det kan vara hälsofarligt och kan även försvaga virket på längre sikt, om det utvecklas.

Kontrollera därför om det finns mörka fläckar från mögelsporer på träet, och undvik att köpa det.

6. Bristande limning

När du köper stavlimmade bänkskivor eller limträskivor, är det en god idé att kontrollera sammanfogningarna.

Om det finns tydliga skarvar, tyder det på att limningen inte är tillräckligt bra.

Är det så hemskt att du får ner en spackelspade i sprickan är det verkligen dålig limning. Köp inte!

På en perfekt limmad skiva kommer du inte ens märka att skivan är sammansatt av små stavar.

7. Bågnande virke

Brädor som vridit sig på mitten kan skapa problem.

Trallbrädor med kanter som bågnar uppåt kommer hålla kvar vattnet.

Klädselbrädor där kanterna buktar utåt, är inte heller bra. Så köp inte dessa.

Står du redan där med en, se då till att vända brädan uppåt eller nedåt, så att kanterna inte ”fastnar”.

En regel kan också bågna på mitten, om den hålls lodrätt. Har du fått tag i en sådan, ska du se till att vända bågningen uppåt, så att trallbrädorna ovanpå kan tynga ner den bågnade delen.

8. Kvistar

Köp inte virke med för många kvistar.

Det är svårt att såga, spika och skruva precis vid en kvist eftersom träet är så hårt.

Kvistar kan även försvaga träet, så upptäcker du en kvist i virket du bygger med, vänd det då uppåt på de ställen där träet har stöd i ändarna och belastas uppifrån. Då blir virket starkare än om kvisten vänds nedåt.

9. Barkkanter

Kontrollera alltid virket på alla sidor.

En bräda kan ha en snygg framsida men en ful baksida, t.ex. med barkkanter. Vänd och titta därför.

Synliga barkkanter påverkar inte virkets styrka, och konstruktionen kommer bli tillräckligt stark om du ska bygga med det. Det är uteslutande ett kosmetiskt problem.

10. Skevheter

Är virket skevt och vridet kan det lätt ge dig några extra utmaningar.

Hur stort problemet är beror dock på vad du ska använda virket till.

Ska du t.ex. fästa en regel på en vägg till ett skärmtak gör det inte så mycket, då skevheterna försvinner när regeln skruvas på plats. Däremot bör inte en takregel vara skev.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä