Beläggning utomhus: plattor, stenar eller gräs?

Vilken ytbeläggning passar egentligen bäst på en infart asfalt, betong eller gräs? Eller kanske något annat material? För det finns mycket att välja bland. Här får du för- och nackdelar med olika ytbeläggningar.

Det är säkert många som väljer beläggning till terrassen, infarten eller trädgårdsgången efter pris eller utseende. Helt fel!

Ytbeläggningen bör väljas efter vad den skall användas till.

Gången till soptunnan skall t.ex. lätt kunna skottas. En grusad infart kan punktera cyklarna och småstenarna fastnar i bildäcken och slungas av när bilen kommer upp i fart. En mjuk beläggning på terrassen gör att både bord och stolar sjunker ner.

Läs om marksten

Beläggningen ska ligga lite högre

Ju mera du har jämfört olika material, desto större är chansen att du blir riktigt nöjd med beläggningen. Oavsett vilken beläggning du väljer bör du lägga stigen, gången eller infarten en smula högre än omgivningen så att det inte samlas vatten på beläggningen.

Så väljer du rätt underlag

Oavsett vilken du beläggning du väljer har underlaget avgörande betydelse för det färdiga resultatet. Inte bara typen av underslag under beläggningen men även behandlingen av den har betydelse.

Det mest använda underlaget till beläggningar är grus. Det ska stampas väl och eventuellt vattnas lätt, innan du lägger beläggningen. Är underlaget inte stampat ända ut i kanterna, kommer beläggningen och kantstenarna med tiden "välta".

LÄS OCKSÅ: Så använder du dig av bärlager

Krossad betong under beläggningen

Det finns ett lysande alternativ till grus. Det är krossad betong en återvinningsprodukt, som packas utmärkt under din beläggning och blir mycket hårt. Priset är också förnuftigt.

Enda nackdelen är att krossad betong inte kan blandas med jorden, om du senare vill ta bort beläggningen och lägga om trädgården. Här är du tvungen att antingen återanvända den krossade betongen till exempelvis trädgårdsgång eller ta bort den från trädgården.

Beläggning till tung trafik

Ofta är det tillräckligt att bara använda grus eller krossad betong under beläggning. Men ska underlaget kunna klara tung trafik på beläggningen är det nödvändigt att starta med ett lager förstärkningsgrus.

Det innehåller större stenar och kan därför tåla större tryck på beläggningen. Förstärkningsgruset är också nödvändigt om alven på mark är lerig eller mycket sandig.

I denna utförliga guide får du en genomgång av många material samt förslag till olika underlag beroende på vilken ytbeläggning du väljer.

Så här väljer du rätt beläggning utomhus

Vi har delat upp de olika materialen i sex grupper och dessa har sina för- och nackdelar. Några material är mycket slitstarka medan andra är snygga men inte så praktiska.

Gjutna material

I denna grupp finner vi betongstenar och asfalt. De är starka material som tål det mesta. Men de är å andra sidan så kompakta och hårda att de är olämpliga vid t.ex. klätterställningar.

Specialmaterial

Fallskyddsmattor, som ofta kallas gummiplattor, är mycket ovanliga i privata trädgårdar men ett bra val där man önskar ett fjädrande underlag. Marktegel är slitstarkt och håller sig snyggt länge.

Natursten

Natursten är det perfekta valet för dem som lägger vikt vid det estetiska och exklusiva. Det ser ju onekligt snyggt ut med huggen granit på terrassen eller garageinfarten.

Trä

En beläggning av trä håller inte lika länge som flera av de andra materialen. Å andra sidan är trä nästan alltid både snyggt och naturligt i trädgården. Och du kan själv lägga en träterrass.

Grus

Det är populärt med grusgångar och det beror inte bara på det låga priset. Man kan lägga grus nästan överallt, men man bör ha tid att kratta och rensa ogräs.

Växter

Den vanligaste ytbeläggningen av alla är säkert gräs. Du kan lägga gräs på små gångar och stigar samt under gungor, klätterställningar och liknande.

1. Gjutna material

Betongplattor

Material: En blandning av sand, småstenar och cement. Kan även innehålla färgpigment. Finns i en mängd storlekar, former och färger.

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: Med jämn yta är de lätta att skotta rena.

Nackdelar: Ogräs trivs i fogarna mellan plattorna. Hårt material att ramla på.

Värt att veta: Läggs med lätt fall på 0,5 cm per löpmeter.

Säljs av: Byggmarknader, plantskolor och direkt av tillverkare. Kan köpas styckvis. Man kan gjuta egna plattor.

Prisbild: 30-40 kr/st (50 x 50 cm och 6 cm tjock). 15 kr/st för 30 x 30 cm och 5 cm tjock.

Betongsten

Material: En blandning av sand, grus och cement. Innehåller ofta färgpigment. Finns i flera storlekar och former.

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: Tämligen jämn och slät yta. Lätt att skotta ren.

Nackdelar: Ogräs trivs i fogarna mellan plattorna. Hårt material att ramla på.

Värt att veta: Läggs med lätt fall på 0,5 cm per löpmeter.

Säljs av: Byggmarknader, plantskolor och direkt av tillverkare. Kan köpas styckvis.

Prisbild: 5-10 kr/st (7 x 21 cm och 5 cm tjock). Kvadratmeterpriset ligger runt 400 kr.

Asfalt

Material: Sten och grus blandat med bitumen (restprodukt vid oljeproduktion).

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: En jämn men inte helt slät yta. Lätt att skotta ren. Blir ej så hal som betongplattor vid regn och underkylt regn. Ogräs trivs ej.

Nackdelar: Hårt att ramla på. Kräver specialredskap vid läggning. Svårt att få tag på i mindre kvantiteter.

Värt att veta: Läggs med lätt fall på 0,5 cm per löpmeter.

Säljs av: Beställs av mark- och asfaltsföretag.

Prisbild: 750-900 kr per ton.

Betong

Material: Sand, grus och cement som blandas och gjuts på plats. Större ytor kräver ofta armeringsjärn. Betong kan också beställas färdigblandad.

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: Mycket jämn och slät yta som är lätt att sopa, skyffla och skotta ren. Ogräs trivs ej.

Nackdelar: Hårt att ramla på. Risk för frostsprängningar.

Värt att veta: Läggs med lätt fall på 0,5 cm per löpmeter. Bör aldrig läggas i tunnare skikt än cirka 5 cm.

Säljs av: Färdigblandad beställs av tillverkaren.

Prisbild: Cirka 1300 kr per kubikmeter.

2. Specialmaterial

Gummiplattor

Material: Gummigranulat som har limmats ihop. Finns i olika storlekar och former. Röda och svarta stenar/plattor/mattor är vanligast. Heter egentligen fallskyddsmatta.

Passar bäst till: Under lekredskap, på idrottsplatser etc.

Fördelar: Relativt mjukt material som minskar risken för skador vid fall.

Nackdelar: Rör sig vid temperaturskillnader.

Värt att veta: Om materialet läggs på grus behöver du inget fall. Annars läggs de med ett fall på 0,5 cm per meter.

Säljs av: Beställs av importör eller specialister på lekplatser.

Prisbild: Cirka 700 kr/m2.

Marktegel

Material: Bränd lera. Finns i några få storlekar och färger (röd och gul är vanligast).

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: Tämligen jämn yta om underlaget är korrekt utfört. Lätt att skotta rent.

Nackdelar: Svårt att hålla fogarna fria från ogräs. Hårt att ramla på.

Värt att veta: Läggs med ett fall på cirka 0,5 cm per meter. Var uppmärksam på att välja tegel som tål att användas utomhus - alltså marktegel.

Säljs av: Byggvaruhus, markfirmor eller tegelbruk.

Prisbild: Cirka 400 kr/m2.

3. Natursten

Gatsten

Material: Granitsten, cirka 18-22 x 13-15 x 13-15 cm.

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: Snyggt, exklusivt och slitstarkt.

Nackdelar: Relativt dyrt och svårt att hålla bort ogräs.

Värt att veta: Begagnade stenar kostar lika mycket som nya (minst!).

Säljs av: Stenhuggerier, stensättare, markfirmor.

Prisbild: 500-1000 kr/m2.

Kullersten

Material: Natursten, flera storlekar. De minsta 5-8 cm och de största 30-40 cm.

Passar bäst till: Ytor där man inte går så mycket eftersom det är svårt att gå på kullersten om de inte läggs av yrkesfolk.

Fördelar: Kullersten är endast sorterade och därför relativt billiga. Tål tung trafik.

Nackdelar: Ojämn yta som är svår att skotta ren.

Värt att veta: Begagnade är dyrare än nya.

Säljs av: Stenhuggerier och markfirmor.

Prisbild: 125 kr/m2 (525 kr/ton).

Smågatsten

Material: Granit, cirka 8-9 x 10 x 10 cm.

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser.

Fördelar: Ger samma effekt som storgatsten, men är billigare.

Nackdelar: Något ojämn yta som är svår att skotta ren.

Värt att veta: Finns i tre färger (röd, svart och grå). Begagnade stenar är lika dyra som nya.

Säljs av: Stenhuggerier, markfirmor eller ev. byggmarknad.

Prisbild: 300-500 kr/m2.

Små stenar

Material: Granit i små storlekar, mellan 4 x 4 och 6 x 6 cm.

Passar bäst till: Kan användas överallt, dock ej på lekplatser och på stora ytor.

Fördelar: Lätt att lägga mönster med de små stenarna.

Nackdelar: Dyra och svåra att få tag på eftersom de skall specialbeställas.

Värt att veta: Ingen lagervara.

Säljs av: Stenhuggerier och markfirmor.

Prisbild: Från 500 kr/m2.

Vanliga stenar

Material: Natursten, helst över cirka 20 cm.

Passar bäst till: Ytor där trafiken är begränsad. Det kan vara svårt att gå på stenar om de inte har satts på ett finurligt sätt.

Fördelar: Tål tung trafik.

Nackdelar: Ojämn yta som kan vara svår att gå på. Inget bra underlag på terrasser där man har utemöbler. Svårt att skotta bort snö på.

Värt att veta: Läggs i grus.

Säljs av: Grusgropar.

Prisbild: Cirka 600 kr/ton.

Skiffer etc.

Material: Skiffer, granit, Ölands-sten etc.

Passar bäst till: Kan användas överallt men ej på lekplatser och där du vill köra med bilen.

Fördelar: Det går snabbt att lägga en beläggning.

Nackdelar: Svårt att hålla ogräset borta.

Värt att veta: Ligger bäst på ett underlag av 10 cm betong.

Säljs av: Stenbrott eller markfirmor.

Prisbild: Från 150-250 kr/ m2.

Singel

Material: Grusprodukt (sten), 40-64 mm.

Passar bäst till: Kan användas överallt men är svårt att gå på. Bör ej användas på lekplatser.

Fördelar: Billig produkt.

Nackdelar: Lös yta som är svårskottad. Svår att gå på.

Värt att veta: Singel finns i många varianter, se även nästa sida.

Säljs av: Grusgropar.

Prisbild: Cirka 200 kr/ton.

Makadam

Material: Krossad granit. Finns i många storlekar. Sorteras efter storlek, t.ex. 4-8, 8-11, 11-16, 16-32 och 32-90 mm.

Passar bäst till: Kan användas överallt men undvik att blanda olika storlekar.

Fördelar: Billigt material.

Nackdelar: Lös yta som är svår att gå på - kan dock vibreras. Ytan är svårskottad och små makadambitar fastnar lätt i däck.

Värt att veta: Finns överallt.

Säljs av: Bergtäkter och grusleverantörer.

Prisbild: Cirka 150 kr/ton.

4. Trä

Slipers

Material: Trä.

Passar bäst till: Kanter, sandlådor och trappsteg.

Fördelar: Enkel och rejäl lösning.

Nackdelar: Fuktiga slipers är hala. Svårt att få tag på. Dyra.

Värt att veta: Gamla järnvägsslipers får inte säljas. De slipers du hittar i dag innehåller inte cancerframkallande kreosot eller andra farliga gifter.

Säljs av: Markentreprenörer och vissa brädgårdar.

Prisbild: 300-400 kr/löpmeter.

Brädor

Material: Trä (olika träslag). Vanlig dimension på trätrall är 28 x 145 mm. Hyvlad ovansida och två avrundade kanter

Passar bäst till: Terrasser.

Fördelar: Snygg, enkel och naturlig lösning.

Nackdelar: Blir hala av fukt.

Värt att veta: Välj aldrig tunnare brädor än 25 mm. Vågräta ytor bör behandlas regelbundet med träskyddsmedel.

Säljs av: Byggvaruhus, brädgårdar och sågverk.

Prisbild: Cirka 20 kr/löpmeter.

Klossar

Material: Trä (sågas av fyrkantiga eller runda reglar till klossar i önskad längd).

Passar bäst till: Kan användas överallt. Skall du köra bil på dem krävs minst 20 cm långa klossar.

Fördelar: Snygg, enkel och naturlig lösning.

Nackdelar: Begränsad hållbarhet. Blir hala av fukt.

Värt att veta: Välj endast impregnerade klossar. Behandla med träskyddsmedel.

Säljs av: Byggmarknader, sågverk och brädgårdar.

Prisbild: 10-20 kr/st.

Bark

Material: Bark, tas framför allt från barrträd men även andra träslag finns.

Passar bäst till: Rabatter, på lekplatser etc.

Fördelar: Mjukt material. Hindrar ogräs från att få ljus.

Nackdelar: Håller endast några år innan det komposterar sig själv. Svårt att skotta snö på.

Värt att veta: För att ogräs inte skall trivas krävs ett minst 10 cm tjockt lager bark. Bäst är att välja bark från ek och lärk.

Säljs av: Byggmarknader, markfirmor och plantskolor.

Prisbild: Cirka 250 kr/m3.

5. Grus

Sättgrus

Material: Grus.

Passar bäst till: Kan användas överallt men eftersom grus lätt fastnar under skorna bör man undvika det framför ingången till villan.

Fördelar: Billigt.

Nackdelar: Svårt att skotta snö på. Fastnar under skosulorna.

Värt att veta: Ett bra val på en infart om det vibreras.

Säljs av: Grusgropar.

Prisbild: Cirka 130 kr/ton.

Stenmjöl

Material: Krossad granit, 0-2 mm.

Passar bäst till: Kan användas överallt men man bör undvika det framför ingången till villan.

Fördelar: Billigt. Ligger bra eftersom kornen är kantiga.

Nackdelar: Svårt att skotta snö på. Fastnar under skosulorna.

Värt att veta: Skall krattas.

Säljs av: Grusgropar, bergtäkter.

Prisbild: Cirka 150 kr/ton.

Singel

Material: Natursten, 1-8 mm.

Passar bäst till: Under t.ex. en gunga. Kan med fördel blandas med gungsand.

Fördelar: Bra fallunderlag.

Nackdelar: Fastnar i skosulor. Svårt att skotta snö på.

Värt att veta: Underlaget bör vara 20-30 cm tjockt.

Säljs av: Grusgropar eller markentreprenörer.

Prisbild : Cirka 200 kr/ton.

Gångsingel

Material: Natursten, 8-12 mm.

Passar bäst till: Infarter, stigar och trädgårdsgångar.

Fördelar: Snygg och billig lösning.

Nackdelar: Lös yta som helst skall krattas regelbundet. Svårt att skotta snö på.

Värt att veta: Efter ett tag bör man fylla på mera singel.

Säljs av: Grusgropar eller markentreprenörer.

Prisbild: Cirka 150 kr/ton.

6. Växter

Gräs

Material: Från frö eller rullar med färdigt gräs.

Passar bäst till: Överallt men ej där man kör bil.

Fördelar: Billig, naturlig lösning.

Nackdelar: Skall klippas under växtperioden.

Värt att veta: Det finns många slags gräs från ultrakort och tätt till långt och tunt.

Säljs av: Frö säljs överallt. Rullgräs beställs av odlare.

Prisbild: 50-100 kr/kg för frö Rullgräs cirka 50 kr/m2.

Knytlingar

Material: Växt.

Passar bäst till: Ytor där man vill liva upp med något grönt. Utmärkt i fogar mellan stenar.

Fördelar: Mjukt. En naturlig, grön lösning med minimalt underhåll.

Nackdelar: Vissnar på vintern. Olämplig på infarter och gångar med tät »trafik». Vissnar på vintern. Svårskottad yta.

Värt att veta: Det kan vara klokt att dela växten och plantera den glest eftersom den sprider sig snabbt.

Säljs av: Plantskolor.

Prisbild: Cirka 20 kr/st.

Vilken beläggning kan användas var?

Här kan du se hur lämpliga de olika materialen är som beläggning på olika ställen.

Vilken beläggning kan användas var?

Så här väljer du rätt underlag

Det finns stor risk att den nya beläggningen inte förblir så snygg som du önskar. Och det är om du inte väljer rätt underlag.

Oavsett vilken beläggning du väljer har underlaget mycket stor betydelse för hur snyggt det ser ut när du är klar med beläggningen. Och det är inte bara materialen som är viktiga utan även de sätt du behandlar dem på.

Det vanligaste underlaget är sättgrus (som även kallas betonggrus). Gruspartiklarna är upp till 8 mm stora och det jämnas till ordentligt innan du lägger stenar. Men det räcker inte med enbart sätt-grus om du vill lägga en terrass av betongstenar.

Under sättgruset krävs ofta ett bärlager, och det läggs av bärlagergrus med upp till 40 mm stora stenar som skall stampas och vibreras ordentligt samt vägas av innan sätt-gruset läggs på.

Om underlaget inte har vi-brerats kan gruset sjunka och därmed bildas det svackor i din beläggning. Bärlagergruset är nödvändigt om du har tänkt köra bil på den färdiga beläggningen.

Ett annat underlag är väggrus med partiklar på upp till 16 mm i diameter. Det kan användas under de flesta beläggningar.

Om marken är lerig eller mycket sandrik kan det vara nödvändigt med ett ännu kraftigare och stabilare bärlager och i så fall föredrar yrkesfolk en bädd av stenkross som man sedan lägger bärlagergrus och sättgrus på.

Så här skall underlaget se ut under beläggningen:

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Betongplattor
 • Betongstenar
 • Skiffer
 • Klossar
 • Marktegel
 • Gatsten
 • Smågatsten
 • Kullersten
 • Natursten

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Asfalt
 • Gjutenbetong
 • Gummiplattor
 • Singel och grus
 • Slipers
 • Stenmjöl

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Gräs
 • Marktegel
 • Knytlingar

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Singel (gångsingel eller ärtsingel)
 • Stenmjöl

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Grus

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Skiffer
 • Gatsten
 • Smågatsten
 • Natursten
 • Kullersten
 • Makadam

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Gräs (med armering)

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Bark

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Brädor

Beläggningen kan vara exempelvis:

 • Singel Makadam

Fiberduk - här och där

Innan du lägger förstärkningsgrus på en lerig eller lätt och sandrik jord är det nödvändigt att täcka marken med fiberduk. Det är annars stor risk att stenar och sandpartiklar arbetar sig ner i marken och det får till följd att din terrass sjunker. Marken sätter sig, som man brukar kalla fenomenet.

Ett annat sätt är att lägga fiberduk precis under beläggningen. Då hindrar den ogräs, t.ex. maskrosor, att slå rot. Fiberduken är emellertid inte billig och underlaget måste komprimeras ordentligt med vibrator. Så frågan är om du hellre vill rensa ogräs då och då …

Här trivs inte ogräs.

Här undviker du att stenarna sjunker.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Marksten